Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien gaat men uit elkaar en speelt de vraag naar eigendom en/of vergoeding.

Lees verder

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat dieper in op de implicaties van het UBO-register op (internationale) vzw’s en stichtingen en kadert in onze UBO-reeks. Het eerste artikel schetste reeds de achtergrond van dit gebeuren en besprak uitgebreid de gevolgen van de UBO-regelgeving toegespitst op de vennootschap. Ten slotte handelt een laatste artikel in het bijzonder over het de burgerlijke maatschap en haar uiteindelijke begunstigden.

Lees verder

In Frankrijk kan erfbelasting alleen vermeden worden als er voorafgaand aan de aankoop een notariële schenking was. Dat kan voor een Belgische notaris gebeuren tegen het tarief van 3 procent. ‘Het is aan te raden een verwijzing naar de Belgische schenkingsakte te laten opnemen in de Franse aankoopakte’, zegt Wim Vermeulen, fiscaal specialist van het advocatenkantoor Cazimir. ‘De schenkingsakte wordt ook het best in het Frans opgesteld.’

Lees verder

Wij maken u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Lees verder

De verplichting over een toereikend eigen vermogen te beschikken bestaat ook nu al op basis van de algemene zorgvuldigheidsnorm’, verduidelijkt advocaat Olivier De Keukelaere van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Maar onder het nieuwe WVV zal de oprichter nog meer dan vroeger verplicht worden stil te staan bij de vraag wat voor zijn voorgenomen activiteit een toereikend aanvangsvermogen is. Maar dat vergroot alleen maar de kans op een succesvolle opstart.’

Lees verder

Het Hof van Beroep te Gent stelt in haar arrest van 5 september 2018 dat ook het zaakvoerderschap van een burgerlijke maatschap een fiduciair mandaat is, dat de zaakvoerder in het belang van de maatschap, en dus niet louter in eigen belang, dient uit te oefenen.

Lees verder

Naast het hervormde erfrecht is ook het hervormde huwelijksvermogensrecht op 1 september 2018 in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op de kwalificatie van goederen van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel (eigen goed, gemeenschappelijk goed of titre-finance-goed). Deze kwalificatie is voor diverse aspecten van belang (bestuurshandelingen, vergoedingen, schuldeisers, enzoverder). Omdat de bestaande wetgeving op dit vlak onvolledig of verouderd was, werd dit in de hervorming aangepakt. Het verbaast ons niet dat ook het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de individuele levensverzekering onder handen werd genomen en het voorwerp uitmaakt van nieuwe kwalificatieregels. Dit maakt immers een einde aan de rechtsonzekerheid die sedert 26 mei 1999 bestond.

Lees verder

Voor het vijfde jaar op rij heeft Roularta (de uitgever van Trends) de Trends Legal Awards georganiseerd, een evenement dat de meest performante advocatenkantoren van België bekroont. De laureaten werden gekozen door een onafhankelijke jury. Nieuw dit jaar is dat de onafhankelijke Belgische kantoren in de verf werden gezet. Daarbij sleepten de Cazimir Advocaten de prijs voor Best Independent Belgian Law Firm in Tax Law voor 2018 in de wacht!

Lees verder

Wim Vermeulen vertelt in De Tijd waarmee u als in investeerder in het buitenland rekening dient te houden.

Lees verder

Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie bij huwelijkscontract een regeling treffen over hun erfrechten in elkaars nalatenschap. Dit vormt een toegelaten uitzondering op de algemene regel dat men geen overeenkomsten mag sluiten over niet-opengevallen nalatenschappen.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.