Wellicht hebt u onlangs in de media vernomen dat het erfrecht grondig wordt hervormd. Op 1 september werd de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2018, één jaar na de publicatie. De lange overgangstermijn is zeer doelbewust ingevoerd. Deze termijn moet u de tijd en de mogelijkheid bieden om samen met uw adviseur op een weldoordachte wijze uw vermogensplanning te herevalueren.

Lees verder

Cazimir ranked as a top 3 Belgian law firm in private wealth law, offering tailored advice in estate planning, family businesses, immigration and tax planning, both national and international.

Lees verder

Als civilist binnen het Cazimir advocatenteam zal je in aanraking komen met een brede waaier aan dossiers, gaande van particuliere kwesties tot intensieve samenwerking met private clients. Je staat de (nationale en internationale) cliënten met jouw advies bij in o.a. de vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen, hun vermogens- en successieplanning, emigratie en immigratie en allerlei familiaalrechtelijke kwesties, zoals beschermingsmaatregelen enz.

Neem zeker eens een kijkje bij onze vacatures.

Lees verder

U bent samen met uw zakenpartners eigenaar van de aandelen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld een NV of BVBA). Plots overlijdt één van uw zakenpartners. Wat gebeurt er met zijn aandelen? Welke gevolgen heeft zijn overlijden voor u en voor de vennootschap?

Lees verder

Elisabeth Janssens en Rosanne Van Gael vervoegen vanaf heden het Cazimir team!

Lees verder

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België belastbare inkomsten.

We staan in deze bijdrage even stil bij hetgeen de fiscus te vertellen heeft over Italië. Lees verder

Het huidige erfrecht is grotendeels gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel waarin het klassieke gezin (gehuwde ouder met kinderen) minder de norm is geworden. Meer en meer partners huwen niet en wonen wettelijk of feitelijk samen. Ook de toename van het aantal hersamengestelde gezinnen zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot de verhouding tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en de stiefouders.

Lees verder

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgisch erfrecht is een feit. Deze wet voert enkele drastische wijzigingen door aan ons erfrecht. De wet treedt in werking op 1 september 2018, dus één jaar na publicatie in het B.S.

Lees verder

De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de praktijk is de stichting vaak nog onbekend. Een typisch voorbeeld van onbekend, onbemind... Terwijl ze nochtans bijzonder interessant kan zijn, in zeer diverse omstandigheden, gaande van beheer van vermogen, over successieplanning tot asset protection.

Lees verder

U bent samen met uw zakenpartner(s) overgegaan tot de oprichting van een vennootschap. U bent hiervoor langsgegaan bij de notaris, die u heeft bijgestaan bij de opmaak van de statuten van uw vennootschap. U heeft echter ook al gehoord dat vele aandeelhouders naast de opmaak van de statuten eveneens overgaan tot het afsluiten van een aandeelhoudersovereenkomst, maar is dit extra papierwerk echt nodig?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.