Uit de gelekte Paradise Papers blijkt dat de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering participeert in ‘Infra Asia Development Vietnam Ltd.’, een vennootschap gevestigd op de Britse Maagdeneilanden die o.a. investeert in een havenproject in Vietnam. Daarnaast blijkt er nog een tweede vennootschap ‘Infra Asia Investment Vietnam’, gevestigd in Hong Kong, te bestaan.

De Britse Maagdeneilanden én Hong Kong in één dossier? Zelfs een gerenommeerd fiscaal professor komt in een kwaliteitskrant tot de conclusie dat dit ‘uiteraard’ een fiscale constructie is. En hoewel de Belgische staat bij dergelijke constructies eigenlijk ‘zelf geen enkel voordeel’ zou halen, zou zij wel ‘fiscale hand- en spandiensten’ hebben verleend aan privébedrijven (haar mede-investeerders) om DBI-aftrek toe te staan. Hoewel we ons niet kunnen uitspreken over het concrete dossier van Infra Asia, moeten hier toch enkele bedenkingen bij worden gemaakt

Lees verder

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de federale regering recent een bijkomende wijziging aangekondigd: de verhoging van de DBI-aftrek naar 100% vanaf 2018 (aanslagjaar 2019).

Lees verder

Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfrecht toe in een videoreeks vanaf november 2017. Om te beginnen bespreken we de reserve in natura of in waarde.

Lees verder

Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen.

Lees verder

In een eerdere bijdrage informeerden wij u dat de administratie gestart is met het systematisch controleren van alle vennootschappen die voor 1 oktober 2014 in vereffening werden gesteld. Naar aanleiding van onze nieuwsbrief hieromtrent verschenen diverse persberichten waarin de betrokken taxaties werden bekritiseerd. De Minister van Financiën zag zich dan ook genoodzaakt om in overleg te treden met zijn administratie. Uit dit overleg is gebleken dat de gecentraliseerde controleactie m.b.t. de voorschotten op de liquidatieboni ‘met onmiddellijke ingang’ zal worden gestaakt.

Lees verder

In een arrest van 14 september 2017 (C‑646/15 “Panayi”) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich opnieuw uitgesproken over de belemmering van het vrij verkeer gevormd door een exitheffing in een lidstaat. Op zich niets nieuws, ware het niet dat het deze keer niet ging om een vennootschap, maar om een trust. Dat een trust zich kan beroepen op de Europese vrijheden, kan mogelijk ook gevolgen hebben voor onze Belgische Kaaimantaks.

Lees verder

Nu in de winkel: OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2016/1

Lees verder

Even een terugblik: het Zomerakkoord omvatte onder andere een wijziging op het vlak van de btw. Concreet zou de verhuur van een nieuw of gerenoveerd gebouw vanaf 1 januari 2018 worden onderworpen aan de btw. Het zou gaan om een optioneel stelsel.

Lees verder

We nemen u even terug naar een nog niet zo ver verleden. Herinner u het jaar 2014. Dividenden werden reeds belast aan 25%. Liquidatieboni genoten echter nog van het verlaagd tarief van 10%. Daar kwam een einde aan op 1 oktober 2014. Vanaf die datum waren ook die laatsten onderworpen aan het tarief van 25%.

Lees verder

Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht van opstal. Vaak werden deze constructies opgezet tussen de bedrijfsleider - vennoot (eigenaar van de grond) enerzijds en zijn vennootschap anderzijds. Vandaag lopen vele van deze constructies stilaan op hun einde en stelt zich de vraag naar de fiscale gevolgen ervan. In het bijzonder wat betreft de natrekking van de constructies ten voordele van de grondeigenaar - vennoot.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.