Client seminar - Anders verlonen

31-03-2021

Informations générales

Organisation: Cazimir

Orateur: Wouter Strypsteen Olivier De Keukelaere

Lieu: Online

De veelbesproken nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 26 februari 2021.

Het is onmiskenbaar dat de precieze invulling van deze nieuwe taks aanleiding zal geven tot een aantal onduidelijkheden en mogelijke twistpunten. Velen stellen ook de vraag of deze nieuwe effectentaks wel in overeenstemming zal blijken met het Grondwettelijk gelijkheids-en niet-discriminatiebeginsel.

Tijdens het webinar (11u30-12u30) zullen Mr. Olivier De Keukelaere en Mr. Wouter Strypsteen ingaan op de meest prangende aandachtspunten. Na een korte algemene samenvatting van de nieuwe taks bekijken we, onder andere, de volgende specifieke vraagstukken:

• Kunnen bepaalde niet-inwoners vrijstelling genieten door zich te beroepen op een dubbelbelastingverdrag?

  • Wat indien een Belgische titularis van een effectenrekening verhuist naar het buitenland?
  • Wat indien een effectenrekening wordt aangehouden in onverdeeldheid, in vruchtgebruik/naakte eigendom of via een maatschap? En indien er een niet-inwoner betrokken is?
  • Wat met geldmiddelen aangehouden op een effectenrekening? Is het overbrengen hiervan fiscaal misbruik?
  • In welke gevallen kunnen de antimisbruikbepalingen van toepassing zijn? Welke niet-fiscale motieven zouden relevant kunnen zijn?
  • Wat bij het aanhouden van buitenlandse effectenrekeningen? En indien deze worden aangehouden middels een juridische constructie?
    • Welke juridische argumenten zouden tegen deze nieuwe effectentaks kunnen ingeroepen worden?

Op het einde zal eveneens een Q&A voorzien worden.

De inschrijvingen voor dit webinar zijn afgelopen

s'inscrire
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations