De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

In navolging van ons eerdere bericht over het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële aktes (Adieu aan de kaasroute, 25 juni 2020) voorzien wij u hierbij van een update.

Lees verder

(Internationale) VZW’s en private stichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijks wederkerende vermogensbelasting van 0,17 procent op hun volledige vermogen. (1) Deze belasting werd in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd om het gemis aan successierechten op te vangen ten gevolge van het invoeren van rechtspersoonlijkheid voor VZW’s. Een VZW zal immers niet overlijden zoals een natuurlijke persoon, waardoor de goederen van deze VZW nooit aan successierechten onderworpen worden. Deze belasting noemde men zeer toepasselijk “de taks tot vergoeding van de successierechten”. Op een later tijdstip werden ook de private stichting en IVZW onderworpen aan dezelfde belasting.

Bij wet van 2 mei 2002 werd de taks tot vergoeding van de successierechten hervormd.


Van oudsher was deze belasting niet verschuldigd op onroerende goederen die zich in het buitenland bevinden. Deze uitzondering werd ook na de wetswijziging van 2 mei 2002 behouden.


(1) Hierop bestaan een aantal uitzonderingen, doch deze vallen buiten het bestek van dit artikel.

Lees verder

Seminaries & conferenties

06 augustus 2020

Erfovereenkomst onmisbaar bij successieplanning, een praktische analyse !

De erfovereenkomst is een schitterend instrument om een vermogen in alle transparantie te verdelen, om op die manier gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen. Kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten (en veelvoorkomende valkuilen) is dan ook onmisbaar in de hedendaagse successieplanning. Rinse Elsermans legt het u uit tijdens dit webinar van KennisAteliers.
13 augustus 2020

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?

De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model). Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden kan worden met de manier waarop het vruchtgebruik gefinancierd wordt en met eventuele werken die de vruchtgebruiker plant uit te voeren aan het onroerend goed. Tim Melis belicht dit alles tijdens dit online seminarie van KennisAteliers.