CAZIMIR’S AREAS OF EXPERTISE

Count on us as your specialist and advisor in legal matters. We advise you directly or we assist your auditor, banker, attorney, notary or accountant with our expertise in complex cases. Together we form a team that supports you proactively and personally

Conflictmanagement

In a tax or familial conflict situation, we defend your interests with full knowledge of the facts and with all available resources.

Need legal advice and support?

Let us listen !

Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Het Wetboek van Vennootschappen voorzag reeds enkele formaliteiten in dergelijke situaties. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) heeft deze regeling nu echter zowel verruimd als verstrengd.

Read more

Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten.

Read more