Family Business Advising

In welke sector uw familiebedrijf ook actief is en ongeacht de complexe uitdagingen die op u afkomen, het CAZIMIR team staat u bij met een brede waaier aan gepersonaliseerde diensten en met objectief, professioneel advies.

Zorgzame planning en een open, heldere communicatie zijn twee belangrijke voorwaarden voor een gezond familiebedrijf. Succesvolle ondernemingen hebben een duidelijke visie die een weerspiegeling is van de familiewaarden. Een visie ook waar alle medewerkers achterstaan. Ze slagen erin de zakelijke doelen van de onderneming in balans te brengen met de persoonlijke talenten en drijfveren van de mensen die er werken.

Wij helpen u met het zorgvuldig uittekenen en invoeren van processen om zowel de familie als de bedrijfsrisico's te managen. Zo maakt u de onderneming duurzaam sterker en voorkomt u dat uw bedrijf stuurloos wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals bij een plots overlijden of een conflict, of wanneer uw onderneming voor een transitie staat. Anticiperen, dat is ons vak.

Reken op CAZIMIR om:

  • de familiale visie en waarden helder te formuleren
  • een plan uit te werken om het familiebedrijf aan de volgende generatie over te dragen
  • mee na te denken over een strategie om de zeggenschap te verzekeren over de generaties heen
  • een familiecharter uit te schrijven
  • conflicten te beheersen binnen de familie
  • family governance-structuren uit te tekenen zoals een familieraad en een familievergadering
  • open en duidelijke communicatie te faciliteren binnen de familie

We streven steeds naar een multidisciplinaire aanpak, in nauwe samenwerking met uw boekhouder, accountant, notaris, revisor, bankier en andere adviseurs. Een met alle partijen afgestemde oplossing, daar bent u het meest mee gediend.

Uiteraard spelen we maximaal in op de noden en wensen van uw onderneming. Gezamenlijke infosessies voor de sleutelfiguren in uw organisatie, individuele gesprekken met familieleden of workshops om de familiewaarden in kaart te brengen, reken op ons voor een passend traject, van concept tot implementatie.

Uw contactpersoon in deze materie is Olivier De Keukelaere.