Fiscale procedure en rulingpraktijk

Al jarenlang begeleiden wij cliënten in het oplossen van geschillen rond directe en indirecte belastingen, en andere fiscale topics zoals invorderingen. Zo is CAZIMIR nog steeds één van de toonaangevende spelers in debatten over vruchtgebruik.

In veel gevallen betrekt uw boekhouder of accountant ons vóóraleer er sprake is van een betwisting, bijvoorbeeld tijdens uw fiscale controle.

Als het effectief tot een geschil komt, zoeken we naar een gepaste minnelijke schikking met de fiscale administratie. Onze fiscale expertise, grondige terreinkennis en doortastende, constructieve houding leiden tot aantoonbare resultaten.

Maar niet elk geschil kan minnelijk worden geregeld. In dat geval verdedigen we uw belangen met alle middelen voor een Belgische of Europese rechtbank.

Naast het oplossen van conflicten met de fiscus, schakelen cliënten ons ook in om rechtszekerheid te krijgen voor de meest uiteenlopende fiscale vraagstukken. En dit door het vragen van bindende rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissing, beter bekend als de Rulingcommissie.


Uw persoonlijke CAZIMIR adviseur in fiscale procedures en ruling is Tim Melis.