Onze aanpak

Eerst de emotie …

Uw verhaal is belangrijk. Het vormt het startpunt van onze samenwerking. Het eerste wat we dus doen is naar u luisteren. Deze afstemming is cruciaal: ze zorgt ervoor dat we de juiste knowhow op de juiste manier inzetten voor u.

… dan de ratio

Daarna brengen we oplossingen in kaart. Elke situatie vraagt om een unieke aanpak. Als we het samen eens zijn, gaan we snel over tot actie. We bundelen onze expertises en begeleiden u en uw onderneming in de richting van de gewenste oplossing. We tekenen voor een open dialoog, mens- en doelgericht, kort op de bal en constructief.

Altijd in partnership

Onze advocaten treden op als de rechterhand van beslissingsnemers en als gespecialiseerde partner voor andere experten in uw bedrijf: uw boekhouder, revisor, bankier, advocaat, notaris, … Samen vormen we een team dat proactief meedenkt, adviseert en stuurt. Ook over de landsgrenzen heen.

Transparantie

Bij de start van onze samenwerking krijgt u een overeenkomst waarin u informatie leest over uw opdracht en over onze tarieven, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheid. Daarnaast garanderen wij een transparante communicatie en regelmatige facturatie tijdens elke fase van de samenwerking. Er zijn drie types kosten, telkens te verhogen met BTW, waarmee u rekening dient te houden.