Real Estate Projects

Onroerend goed is een niet-liquide vermogensbestanddeel dat onderworpen is aan een hele reeks taksen en belastingen zoals registratierechten, btw, personenbelasting, onroerende voorheffing, schenkbelasting, erfbelasting, ... Een doolhof van wetten, spelregels en maatregelen die ook nog eens regelmatig veranderen.

Graag wijzen wij u de weg, zowel voor uw privé-aankopen, als voor uw zakelijke investeringen, in binnen- en buitenland.

Onze samenwerking start bij voorkeur met een grondig intakegesprek of een brainstorming samen met uw andere adviseurs die uw situatie kennen. Samen vormen we een team van specialisten met een organisatiebrede visie.

Wij werken voor u een successieplanning uit voor uw vastgoedpatrimonium en ondersteunen u in het opzetten of ontmantelen van vastgoedvennootschappen. We adviseren u over technieken als vruchtgebruik, erfpacht en opstal, begeleiden u bij de aankoop van vastgoed in het buitenland, onderhandelen mee een projectontwikkeling en zorgen voor een geslaagde realisatie.

Uw persoonlijke CAZIMIR adviseur in Real Estate Projects is Wim Vermeulen.