Webinarreeks Cazimir

  • REMOTE CONTROL: Hoe efficiënt én effectief een familieraad, algemene vergadering of raad van bestuur online organiseren? (Bekijk hier de opname!)
  • UN-LOCK UW (MENSELIJK) KAPITAAL IN DE LOCKDOWN: Key persons laten deelnemen in kapitaal van (familie)bedrijf
    (Bekijk hier de opname!)

Conferenties en seminaries

06 augustus 2020

Erfovereenkomst onmisbaar bij successieplanning, een praktische analyse !

Webinar
De erfovereenkomst is een schitterend instrument om een vermogen in alle transparantie te verdelen, om op die manier gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen. Kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten (en veelvoorkomende valkuilen) is dan ook onmisbaar in de hedendaagse successieplanning. Rinse Elsermans legt het u uit tijdens dit webinar van KennisAteliers.
Volledige info
13 augustus 2020

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?

Webcast
De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model). Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden kan worden met de manier waarop het vruchtgebruik gefinancierd wordt en met eventuele werken die de vruchtgebruiker plant uit te voeren aan het onroerend goed. Tim Melis belicht dit alles tijdens dit online seminarie van KennisAteliers.
Volledige info
17 augustus 2020

Is de maatschap nog steeds een (fiscaal) interessant vehikel?

Webinar
Is de maatschap fiscaal nog interessant bij successieplanning & vermogensplanning? De maatschap is altijd al een interessant fiscaal vehikel geweest bij vermogensplanning. Maar is dit vandaag nog zo? Ellen Quintelier vertelt het u tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
19 augustus 2020

Recente ontwikkelingen in de Vlaamse schenkbelasting – over de kaasroute en andere evoluties

Webinar
De fiscale behandeling van schenkingen ondergaat een aantal belangrijke wijzigingen. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de verlenging van de verdachte periode, en de druk wordt opgedreven om de “kaasroute” te sluiten. Maar wat verandert er nog meer, en wat wijzigt er voor bestaande en nieuwe successieplanningen? Welke interessante of merkwaardige standpunten heeft de Vlaamse Belastingdienst recent ingenomen? En wat zijn de alternatieven om roerend of onroerend vermogen bij leven over te dragen? KMO-Campus biedt u een helder overzicht, gepresenteerd door Rinse Elsermans.
Volledige info
21 augustus 2020

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Webinar
Tijdens de jaarlijkse webinar day "Estateplanning" die dit jaar doorgaat op vrijdag 21 augustus 2020 focust M&D seminars op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning. Rinse Elsermans neemt alvast het topic rond erfovereenkomsten voor zijn rekening.
Volledige info
26 augustus 2020

Internationale vermogensplanning

Sint-Niklaas
Op vrijdag 21 augustus en woensdag 26 augustus 2020 organiseert M&D Seminars de jaarlijkse Estate Planningsdagen. Dit jaar vindt er eerst een webinarday plaats op 21 augustus. Op 26 augustus vindt dan de klassikale studiedag plaats. Tijdens deze tweedaagse wordt gefocust op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 3 webinars en 2 klassikale sessies. Wim Vermeulen verzorgt de module rond internationale vermogensplanning.
Volledige info
26 augustus 2020

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Webcast
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Meester Nathalie Labeeuw doet het voor u uit de doeken tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
11 september 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Portugal

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
11 september 2020

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Webinar
Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belastingelementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie van Wolters Kluwer. In dit seminarie wordt door Rosanne Van Gael besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed.
Volledige info
14 september 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
14 september 2020

Onroerend goed in het buitenland

Sint-Niklaas
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialiste Rosanne Van Gael de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
15 september 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Frankrijk en Nederland

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
01 oktober 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
22 oktober 2020

HET DIGITALE AANDELENREGISTER

Brussel
Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden. "Het UBO-register en de raakvlakken met het digitale aandelenregister" wordt alvast besproken door Mr. Rosanne Van Gael tijdens deze studiedag van Intersentia.
Volledige info
10 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Haasrode
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
12 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Hasselt
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 24/04/2020 (Antwerpen) en 29/04/2020 (Gent.
Volledige info
13 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Antwerpen
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 29/04/2020 (Gent).
Volledige info
17 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Gent
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
19 november 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Hasselt
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
24 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
24 november 2020

Grondige opleiding successieplanning

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
10 december 2020

Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening - verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.