Vereffening en verdeling van nalatenschap

Een erfenis is een complexe materie. Op emotioneel vlak, maar ook juridisch en fiscaal. Een sluitende planning en een trefzekere regeling zijn onmisbaar.

Bij CAZIMIR werken we graag vanuit het grote geheel met oog voor unieke oplossingen, mens- en doelgericht.

Ons team van advocaten heeft jarenlange ervaring in het voorkomen van pijnlijke juridische gevechten en het oplossen van geschillen in deze delicate materie, waarbij we zo veel mogelijk streven naar een minnelijke regeling. Wij stellen ons op als oplossingsgerichte adviseurs, ook in een procedure. Maar als het moet, spelen we het ook hard. Met alle middelen die er zijn om u te verdedigen.

Uw persoonlijke CAZIMIR adviseur in vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen is Nathalie Labeeuw.