Cyprus... Een bestemming met heel wat mogelijkheden.

Op 9 juli stemde het Cypriotisch parlement in met enkele wijzigingen van de fiscale regels die van Cyprus een aantrekkelijke emigratie bestemming maken. De belangrijkste innovatie is de invoering van een zogenaamd non-domiciled (‘non-dom’) regime. Hierna gaan wij in op wat een non-dom is, en welk voordeel het voor u kan meebrengen.

Lees verder

Nieuwe wetgeving met rechtstreekse invloed op uw vermogen.

Lees verder

Op 2 oktober 2015 heeft het Franse Hof van Cassatie zich uitgesproken over de belastbaarheid van een Monegaskische SCI met Frans onroerend goed. In het raam van behoud van controle en successieplanning wordt Frans onroerend goed regelmatig aangekocht via een SCI. Een SCI is een burgerlijke vennootschap zonder handelsoogmerk en heeft rechtspersoonlijkheid.

Lees verder

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd Koninkrijk een veel ruimer begrip van "situsgoederen". Dit zijn goederen waarop een land erfbelasting heft omdat het land van mening is dat de betrokken goederen worden geacht in dat land gelegen te zijn. En daarom dus worden onderworpen aan erfbelasting.

Lees verder

Interview met Nathalie Labeeuw. Bron: Netto.

Schenken zonder schenkbelasting te betalen kan nare gevolgen hebben. Als u binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet de begiftigde er erfbelasting op betalen. En als hij weigert, probeert de fiscus die belasting te verhalen op de andere erfgenamen. Het Grondwettelijk Hof onderzoekt of dat laatste discriminatie is.

Lees verder

In een eerdere nieuwsbrief spraken wij reeds over het afwijkend (en voordelig) fiscaal regime voor ‘non-doms’, of ‘non-domiciled residents’, in het Verenigd Koninkrijk (VK). Non-doms zijn inwoners van het VK met een domicilie in het buitenland. Non-doms worden niet belast op hun niet-VK inkomsten tenzij deze in het VK worden binnengebracht.

Lees verder

Vele gemeenten in België, waaronder alle kustgemeenten, heffen een taks op tweede verblijven. In het slechtste geval kan dit voor een belastingplichtige in een kustgemeente oplopen tot ca. 1.000 EUR per jaar. Deze taks moet betaald worden door de eigenaars van een tweede verblijf, omdat ook zij genieten van de voorzieningen van de gemeente (huisvuilophaling, brandweer, etc.), maar geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betalen aangezien ze niet gedomicilieerd zijn in de gemeente. De inwoners zelf van de gemeente daarentegen dragen wel bij tot deze voorzieningen door middel van hun jaarlijkse aanslag in de personenbelasting. De taks op de tweede verblijven vormt dus als het ware een compensatie.

Lees verder

Inflation-adjusted 2016 figures for transfer tax and foreign items

A number of tax figures are adjusted each year for inflation based on the average Consumer Price Index (CPI) for the 12-month period ending the previous Aug. 31. The Aug. 2015 CPI has been released by the Labor Department. (U.S. Department of Labor, Consumer Price Index (for all-urban consumers), 9/16/2015) Using the CPI for Aug. 2015 (and the preceding 11 months), Thomson Reuters Checkpoint has calculated adjustments for 2016 for transfer tax and foreign items.

Lees verder

De rechtbank van Brugge (17 maart 2014) heeft in een recent gepubliceerd vonnis een opmerkelijke uitspraak gedaan in verband met de verhuur van studentenkamers. De inkomsten hieruit zijn volgens de rechtbank geen onroerende inkomsten, maar wel (zwaarder belaste) diverse inkomsten. Opmerkelijk, want de rechtbank gaat hiermee in tegen een eerder arrest van het Hof van Cassatie (4 oktober 2013).

Lees verder
In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde. Inmiddels is dit standpunt niet langer gepubliceerd op de website van VLABEL, maar vervangen door een nieuw standpunt van 7 september 2015 (link)
Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.