Recent heeft de regering beslist een nieuwe belasting in te voeren op meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten die particuliere beleggers boeken wanneer ze die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw verkopen, de speculatietaks genoemd. De belasting is een unicum, zelfs voor België, in de zin dat geen enkele regeringspartij aangeeft dat ze een voorstander is van de regeling die ze zelf invoert..

Lees verder

Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om bij de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ (hierna Vlaamse rulingdienst) een aanvraag tot voorafgaande beslissing (een “ruling”) in te dienen. Kort gezegd, bevestigt de fiscale administratie in een ruling hoe zij een bepaalde situatie fiscaal zullen behandelen. Dit is interessant voor de belastingplichtige, omdat men op die manier fiscale zekerheid bekomt.

Lees verder

Cyprus... Een bestemming met heel wat mogelijkheden.

Op 9 juli stemde het Cypriotisch parlement in met enkele wijzigingen van de fiscale regels die van Cyprus een aantrekkelijke emigratie bestemming maken. De belangrijkste innovatie is de invoering van een zogenaamd non-domiciled (‘non-dom’) regime. Hierna gaan wij in op wat een non-dom is, en welk voordeel het voor u kan meebrengen.

Lees verder

Nieuwe wetgeving met rechtstreekse invloed op uw vermogen.

Lees verder

Op 2 oktober 2015 heeft het Franse Hof van Cassatie zich uitgesproken over de belastbaarheid van een Monegaskische SCI met Frans onroerend goed. In het raam van behoud van controle en successieplanning wordt Frans onroerend goed regelmatig aangekocht via een SCI. Een SCI is een burgerlijke vennootschap zonder handelsoogmerk en heeft rechtspersoonlijkheid.

Lees verder

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd Koninkrijk een veel ruimer begrip van "situsgoederen". Dit zijn goederen waarop een land erfbelasting heft omdat het land van mening is dat de betrokken goederen worden geacht in dat land gelegen te zijn. En daarom dus worden onderworpen aan erfbelasting.

Lees verder

Interview met Nathalie Labeeuw. Bron: Netto.

Schenken zonder schenkbelasting te betalen kan nare gevolgen hebben. Als u binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet de begiftigde er erfbelasting op betalen. En als hij weigert, probeert de fiscus die belasting te verhalen op de andere erfgenamen. Het Grondwettelijk Hof onderzoekt of dat laatste discriminatie is.

Lees verder

In een eerdere nieuwsbrief spraken wij reeds over het afwijkend (en voordelig) fiscaal regime voor ‘non-doms’, of ‘non-domiciled residents’, in het Verenigd Koninkrijk (VK). Non-doms zijn inwoners van het VK met een domicilie in het buitenland. Non-doms worden niet belast op hun niet-VK inkomsten tenzij deze in het VK worden binnengebracht.

Lees verder

Vele gemeenten in België, waaronder alle kustgemeenten, heffen een taks op tweede verblijven. In het slechtste geval kan dit voor een belastingplichtige in een kustgemeente oplopen tot ca. 1.000 EUR per jaar. Deze taks moet betaald worden door de eigenaars van een tweede verblijf, omdat ook zij genieten van de voorzieningen van de gemeente (huisvuilophaling, brandweer, etc.), maar geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betalen aangezien ze niet gedomicilieerd zijn in de gemeente. De inwoners zelf van de gemeente daarentegen dragen wel bij tot deze voorzieningen door middel van hun jaarlijkse aanslag in de personenbelasting. De taks op de tweede verblijven vormt dus als het ware een compensatie.

Lees verder

Inflation-adjusted 2016 figures for transfer tax and foreign items

A number of tax figures are adjusted each year for inflation based on the average Consumer Price Index (CPI) for the 12-month period ending the previous Aug. 31. The Aug. 2015 CPI has been released by the Labor Department. (U.S. Department of Labor, Consumer Price Index (for all-urban consumers), 9/16/2015) Using the CPI for Aug. 2015 (and the preceding 11 months), Thomson Reuters Checkpoint has calculated adjustments for 2016 for transfer tax and foreign items.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.