De rechtbank van Brugge (17 maart 2014) heeft in een recent gepubliceerd vonnis een opmerkelijke uitspraak gedaan in verband met de verhuur van studentenkamers. De inkomsten hieruit zijn volgens de rechtbank geen onroerende inkomsten, maar wel (zwaarder belaste) diverse inkomsten. Opmerkelijk, want de rechtbank gaat hiermee in tegen een eerder arrest van het Hof van Cassatie (4 oktober 2013).

Lees verder
In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde. Inmiddels is dit standpunt niet langer gepubliceerd op de website van VLABEL, maar vervangen door een nieuw standpunt van 7 september 2015 (link)
Lees verder

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF).

Lees verder

De Dienst Voorafgaande Beslissingen - beter gekend als ‘de rulingcommissie’ - heeft zich in een voorafgaande beslissing dd. 13.05.2015 uitgesproken over de fiscale behandeling van uitkeringen die een Private Stichting naar Belgisch recht doet “ten voordele van de begunstigden na het overlijden van haar stichter of binnen drie jaar vóór het overlijden van dezelfde stichter”.

Lees verder

Je familie kies je niet zelf. Het vlot samenwerken als familie binnen één bedrijf is daarom niet altijd eenvoudig. Deze dynamiek speelt niet alleen wanneer de familieleden in het bedrijf zelf actief zijn, maar evengoed wanneer ze als aandeelhouders/bestuurders om de zoveel tijd rond de vergadertafel zitten.

Lees verder

Ondanks de vakantiemaand registreerden de notarissen in juli toch 14 procent meer schenkingsakten voor onroerende goederen dan in juni. De toename is te danken aan de verlaging van de schenkbelasting die Vlaanderen op 1 juli doorvoerde. De notarissen verwachten in de komende maanden een nog sterkere toename.

Lees verder

Over ongeveer één maand (17 augustus 2015) is het zover. Dan treedt de Europese Erfrechtverordening (ook wel "Brussel IV" genoemd) in werking. Hierna worden de belangrijkste kenmerken van de Erfrechtverordening in een notendop besproken.

Lees verder

Vandaag is het Decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de aanpassing van artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit ("oud" artikel 5 W.Succ.).

Lees verder

Zoals intussen bekend, heeft Vlaanderen de tarieven voor de schenkbelasting van onroerend goed substantieel verlaagd.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.