COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het de ondernemers niet gemakkelijk zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

Door het ingevoerde samenscholingsverbod is het onmogelijk geworden bestuursleden fysiek samen te brengen teneinde beleidsbeslissingen te nemen. Een reflex zou kunnen zijn dat u als (gedelegeerd) bestuurder voortaan dan maar alleen en zelfstandig deze beslissingen zou nemen. Maar kan en mag u dit wel ?

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven. De huidige crisis vertraagt de dagelijkse gang van zaken en geeft sommigen onder ons meer tijd om na te denken over belangrijke zaken.

In dit artikel bespreken wij de belangrijkste praktische gevolgen van de huidige crisismaatregelen op het gebied van vermogensplanning, waarbij wij ons focussen op datgene dat wél nog mogelijk blijft.

Lees verder

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het (vaak lagere) verkooprecht) over naar de langstlevende partner. Maar ook in een aantal andere specifieke gevallen (ook tussen echtgenoten) biedt het beding van aanwas een oplossing. Opdat echter vanuit fiscaal oogpunt de volledige fiscale doorwerking van een beding van aanwas zou worden aanvaard, moet - althans volgens VLABEL - voldaan zijn aan verschillende vereisten.

Lees verder

VLABEL beschouwt de periode met verstrengde corona-maatregelen als een situatie van overmacht. Daarom heeft VLABEL aangegeven een tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap toe te kennen.

Zie hierover ook het artikel van N. Labeeuw en A. Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten 2020, nr. 3, 9 e.v.

Lees verder

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt het hof paal en perk aan de praktijk van de fiscale Administratie in haar toepassing van het progressievoorbehoud, althans met betrekking tot de uitkering van lijfrenten in de verhouding tussen België en Nederland. Omdat de uitkeringen in België aan een afzonderlijk tarief zouden onderworpen worden, kunnen deze bedragen, aldus het hof, niet mee in rekening worden gebracht bij de berekening van het toepasselijke progressief tarief. Op welke redenering het Hof zich baseert, of deze ook kan doorgetrokken worden naar andere bilaterale verhoudingen, en of de redenering ook van toepassing is op andere afzonderlijk getaxeerde inkomsten wordt in dit artikel uiteengezet.

Lees verder

Beste cliënt,

het sociale leven wordt nu tijdelijk op een laag pitje gezet, maar onze dienstverlening kan gelukkig gewoon verder gezet worden. Mogelijk heeft deze coronacrisis voor u een persoonlijke en/of economische impact en kunnen we hierbij helpen waar mogelijk. Ontzorgen en gemoedsrust brengen is immers wat we doen!

Had u een afspraak gepland op één van onze kantoren in de komende weken, dan kan deze gewoon doorgaan, weliswaar via videoconferencing. Wij helpen u graag verder indien u hierbij technologische moeilijkheden ondervindt.

Mocht u toch terughoudend zijn, kan u uiteraard contact opnemen met het kantoor (02 255 87 00, 8u30-17u) om een nieuwe datum te vinden of samen een andere oplossing te zoeken.

Wij wensen u alvast een goede gezondheid toe en hopen dat we een solidaire periode tegemoet mogen gaan.

Van harte,

Cazimir Advocaten

Lees verder

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere successieplanning.

Deze bijdrage focust op één specifiek aspect: de fiscale behandeling van het voordeel in natura dat een bedrijfsleider, die gratis over de buitenlandse woning mag beschikken, verkrijgt. We tonen hieronder aan dat de raming ervan een discriminatie uitmaakt.

Lees verder

Onze collega's Liesbeth FRANCK en Elisabeth JANSSENS publiceerden onlangs een wetenschappelijk artikel in de Nieuwsbrief Notariaat:

FRANCK, L. en JANSSENS E.,Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht, Nieuwsbrief Notariaat 2020, nr. 3-4, p.1

Lees verder

De nieuwe Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft begin januari 2020 de eed afgelegd. Volgend op deze eedaflegging maakt de regering nu haar geplande wetswijzigingen voor de komende legislatuur bekend.

Zo wordt onder meer een harmonisatie aangekondigd van de vrijstellingen die spelen in de Spaanse vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting.

Lees verder

Mogelijke wijzigingen in het Portugese belastingregime voor nieuwe-residenten (het zogenoemde non-habitual residence regime (NHR)) doen al enkele weken stof opwaaien. Afgelopen week viel dan toch de uiteindelijke beslissing en stemde het Portugese parlement in met de wetswijzigingen die werden voorgesteld door de regerende Socialistische Partij.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.