In een interview met De Tijd benadrukt Nathalie Labeeuw dat het boterbriefje van een huwelijk allesbehalve vrijblijvend is.

Lees verder

In het nieuws van afgelopen weekend lichtte Michael Joosen toe hoe en waarom de Franse fiscus buitenlanders die duur vastgoed hebben in Frankrijk in de toekomst extra zal belasten, ten gevolge van een recente beslissing van president Macron.

Lees verder

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de realisatie ervan.

Lees verder

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het (lagere) verkooprecht) over naar de langstlevende partner. Ook in een aantal andere specifieke gevallen (ook tussen echtgenoten) biedt het beding van aanwas een oplossing.

Lees verder

Het zomerakkoord brengt tal van wijzigingen met zich mee, ook op procedureel vlak. Ook andere programmawetten hervormden de fiscale procedure op enkele punten. Omdat de kans bestaat dat u door de bomen het bos niet meer ziet, worden in deze bijdrage de meest relevante wijzigingen van de fiscale procedure gebundeld en besproken.

Lees verder

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte van nalatenschap wordt ingediend waarin spontaan een hoger actief wordt aangegeven en waarbij tevens in de oorspronkelijke aangifte vergeten passief wordt aangegeven.

Lees verder

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering.

Lees verder

Voor 2018 heeft Cazimir zichzelf alvast een mooi cadeau gegeven: een nieuw platform voor onze internationale cliënten!


Lees verder

Vanaf heden mag Cazimir Rinse Elsermans opnieuw onder haar rangen rekenen. Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Lees verder

Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.