Beste cliënt,

het sociale leven wordt nu tijdelijk op een laag pitje gezet, maar onze dienstverlening kan gelukkig gewoon verder gezet worden. Mogelijk heeft deze coronacrisis voor u een persoonlijke en/of economische impact en kunnen we hierbij helpen waar mogelijk. Ontzorgen en gemoedsrust brengen is immers wat we doen!

Had u een afspraak gepland op één van onze kantoren in de komende weken, dan kan deze gewoon doorgaan, weliswaar via videoconferencing. Wij helpen u graag verder indien u hierbij technologische moeilijkheden ondervindt.

Mocht u toch terughoudend zijn, kan u uiteraard contact opnemen met het kantoor (02 255 87 00, 8u30-17u) om een nieuwe datum te vinden of samen een andere oplossing te zoeken.

Wij wensen u alvast een goede gezondheid toe en hopen dat we een solidaire periode tegemoet mogen gaan.

Van harte,

Cazimir Advocaten

Lees verder

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere successieplanning.

Deze bijdrage focust op één specifiek aspect: de fiscale behandeling van het voordeel in natura dat een bedrijfsleider, die gratis over de buitenlandse woning mag beschikken, verkrijgt. We tonen hieronder aan dat de raming ervan een discriminatie uitmaakt.

Lees verder

Onze collega's Liesbeth FRANCK en Elisabeth JANSSENS publiceerden onlangs een wetenschappelijk artikel in de Nieuwsbrief Notariaat:

FRANCK, L. en JANSSENS E.,Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht, Nieuwsbrief Notariaat 2020, nr. 3-4, p.1

Lees verder

De nieuwe Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft begin januari 2020 de eed afgelegd. Volgend op deze eedaflegging maakt de regering nu haar geplande wetswijzigingen voor de komende legislatuur bekend.

Zo wordt onder meer een harmonisatie aangekondigd van de vrijstellingen die spelen in de Spaanse vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting.

Lees verder

Mogelijke wijzigingen in het Portugese belastingregime voor nieuwe-residenten (het zogenoemde non-habitual residence regime (NHR)) doen al enkele weken stof opwaaien. Afgelopen week viel dan toch de uiteindelijke beslissing en stemde het Portugese parlement in met de wetswijzigingen die werden voorgesteld door de regerende Socialistische Partij.

Lees verder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht in licentie geven aan een vennootschap die dit exploiteert tegen betaling van royalty’s. Indien de natuurlijke persoon in dit kader eveneens nog in bepaalde mate actief blijft, tracht de fiscus soms de royalty’s te belasten als beroepsinkomsten in plaats van roerende inkomsten.

Lees verder

De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale begunstiging van de langstlevende onder hen, waarbij het vermogen pas bij het overlijden van de langstlevende overgaat naar de kinderen. Indien mogelijk willen echtgenoten hiervoor op fiscaal vlak uiteraard niet afgestraft worden. Het betalen van erfbelasting op vermogen dat zij (mede) hebben opgebouwd, voelt voor velen onrechtvaardig aan.

Lees verder

Wie na zijn pensionering naar Portugal verhuist, wordt vanaf maart wellicht dan toch belast. Maar het land blijft voordelig voor fiscale inwijkelingen, zeker als u een eigen woning heeft.

Lees verder in De Tijd d.d. 07 februari 2020 !

Lees verder

Menig bedrijfsleider vrijwaarde op heden zijn rechten door een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen: de forfaitaire waardering in artikel 18 KB/WIB die de factor 3,8 hanteerde werd immers discriminatoir geacht, omdat het onderscheid in waardering naargelang de verstrekker van het voordeel niet redelijkerwijs kon worden verantwoord. Om die reden werd de factor herleid tot 1. De belastingadministratie gaat niet in op dergelijke verzoeken, de rechtspraak is sterk verdeeld.

Lees verder

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.