Registreer vanaf nu zelf uw roerende schenking online

Registreer vanaf nu zelf uw roerende schenking online

Sinds 1 mei 2022 is het mogelijk om zelf uw onderhandse roerende schenkingen te registreren via het online platform van de FOD Financiën MyMinfin.

In principe moet een schenking via notariële akte gebeuren. De notaris is verplicht om de schenkingsakte te registreren binnen de 15 dagen na het verlijden, waardoor er schenkbelasting verschuldigd is. Een schenking van roerende goederen, zoals een bank- of handgift, kan echter ook onderhands gebeuren (een uitzondering hierop is een schenking van aandelen, die daarentegen wel notarieel verleden moet worden). Geld, zowel giraal als chartaal geld, is een schoolvoorbeeld van een roerend goed dat onderhands geschonken kan worden.

Na een onderhandse roerende schenking stellen de begiftigde(n) en de schenker(s) bij voorkeur een document op waarin ze bevestigen dat de schenking heeft plaatsgevonden, ook wel een ‘pacte adjoint’ genoemd. De partijen kunnen dan kiezen om de schenking te registreren en schenkbelasting te betalen, dan wel om het niet te registreren en de risicoperiode uit te zitten. Het is ook mogelijk om tijdens de risicoperiode de schenking in extremis ter registratie aan te bieden wanneer bijvoorbeeld de gezondheid van de schenker verslechtert. De risicoperiode bedraagt in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 jaar en is in het Waalse Gewest recentelijk opgetrokken naar 5 jaar (voor een uitgebreide toelichting hiervan verwijzen we naar een vorig artikel). Indien de schenker tijdens die periode overlijdt, zullen op die schenking de hogere tarieven van de erfbelasting van toepassing zijn.

De registratie van de roerende schenking kon tot voor kort op twee manieren, namelijk via de post en via het kantoor Rechtszekerheid. Sinds 1 mei 2022 is daar een derde manier bijgekomen die u toelaat om zelf de roerende schenking heel eenvoudig online te registreren via MyMinfin. Hieronder kan u een kort stappenplan vinden.

  1. Zorg ervoor dat uw pacte adjoint in één document in pdf-formaat met handtekeningen van de schenker(s) en begiftigde(n) op uw computer staat. De pacte adjoint mag zowel een scan zijn met manuele handtekeningen als een digitaal document met digitale handtekeningen.
  2. Doorloop de verschillende stappen ter registratie.
  3. Als de pacte adjoint voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie zal het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas aan u bezorgd worden via het MyMinfin-portaal onder ‘mijn documenten’. Tip: activeer uw eBox. Zo krijgt u een melding van zodra de documenten voorhanden zijn.

Pas op: de datum van aanbieding ter registratie staat niet noodzakelijk gelijk met de datum van de eigenlijke registratie. Wanneer de schenker een inwoner van het Vlaams Gewest is, is het geen voorwaarde dat de schenkbelasting reeds betaald is. Indien de schenking tijdens de kantooruren wordt aangeboden ter registratie, wordt de schenking ook dezelfde dag geregistreerd. Wanneer de aanbieding ter registratie buiten de kantooruren plaatsvindt, zal de werkelijke registratie de eerstvolgende werkdag gebeuren. Wanneer de schenker inwoner is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest wordt de schenking slechts geregistreerd na betaling van de schenkingsrechten.

Een buitenlandse notariële akte kan niet ter registratie worden aangeboden via MyMinFin, aangezien de wet voorziet dat de registratie moet gebeuren in minuut op de uitgiften, afschriften of uittreksels, en aldus in papieren versie moet worden aangeboden. De wet voorziet daarentegen dat de registratie van onderhandse schenkingen kan gebeuren op het origineel, dan wel op een kopie. Om deze reden zal de extra mogelijkheid tot registratie van een schenking via MyMinFin beperkt blijven tot de registratie van onderhandse schenkingen.

Het is uiteraard van belang dat de schenking ook op civielrechtelijk vlak correct gebeurt zodat de geldigheid niet kan worden aangevochten, bijvoorbeeld na het overlijden van de schenker. Indien u een onderhandse schenking wenst te doen, staan we u daar graag in bij.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info