Flore Versmessen

Flore Versmessen

Advocaat

Dankzij haar gecombineerde kennis van het vennootschapsrecht en het fiscaal recht biedt Flore een waardevolle aanvulling op de behoeftes van cliënten, zowel wat betreft een successieplanning als wat betreft een professionele herstructurering.

Opleiding en ervaring

Haar masterdiploma behaalde ze aan Vrije Universiteit Brussel, waar ze zich specialiseerde in het fiscaal recht. Tijdens haar stage voltooide Flore twee bijkomende opleidingen, namelijk de grondige cursus in het nieuw Wetboek Vennootschappen en Vereniging en in de Vennootschapsbelasting, beide aan de Fiscale Hogeschool.

Als advocaat is ze verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van het Cazimir Team sinds 2019 en is werkzaam in kantoor Diegem. Ze is Nederlandstalig, maar spreekt ook vloeiend Engels en Frans.

Specialisatie

Flores specialisatie heeft betrekking op zowel het vennootschapsrecht als het fiscaal recht. Omdat beide - in de meeste gevallen - hand in hand gaan, kan zij op die manier een fiscaalrechtelijke advisering uitwerken zonder de vennootschapsrechtelijke elementen uit het oog te verliezen en omgekeerd. Een van de gevallen waar deze combinatie zich het beste uit, is de toepassing van aandelenopties. Daarnaast is dit eveneens van belang bij het opstellen van successieplanning voor aandeelhouders, het kopen en verkopen van bedrijven, het opzetten van vennootschappen en tot slot herstructureringen.

Haar sterkte ligt erin cliënten dankzij een betrouwbare onderlinge connectie proactief bij te kunnen staan in fiscale en vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Publicaties en andere activiteiten

Flore schreef haar masterproef rond “De beperkingen van de algemene anti-misbruikbepaling in erfbelasting/successierechten.” Zij verzorgt voordrachten rond vakantiewoningen in het buitenland in het Frans en draagt tevens bij aan Cazimirs tweejaarlijkse publicatie Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus.

Het gevoel van voldoening als een dossier vanuit zowel fiscaal-, civiel- en vennootschapsrechtelijk perspectief in orde is, daar doe ik het voor.

Vrije tijd

In haar vrije tijd organiseert Flore op regelmatig weekends en etentjes met vrienden. Daarnaast maakt ze graag tijd om te gaan hiken, die liefde vond haar oorsprong tijdens haar Erasmus in Noorwegen.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS 2022

Wim Vermeulen, Ann-Sofie Ceulemans, Evelyne Van der Elst, Rosanne Van Gael, Flore Versmessen en Hanne Martens (2022). BUITENLANDSE VAKANTIEWONINGEN EN DE FISCUS 2022. Mechelen: Kluwer .

De nieuwe belastbare grondslag voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen, een Belgisch compromis

Wim Vermeulen, Rosanne Van Gael en Flore Versmessen (2021). De nieuwe belastbare grondslag voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen, een Belgisch compromis: Fiscaal praktijkboek 2021-2022 Directe belastingen. Mechelen: Wolters-Kluwer .

Grondwettelijk Hof bevestigt beroepsgeheim advocaat in preventieve witwaswetgeving

Ann-Sofie Ceulemans, Tim Melis en Flore Versmessen (2020). Grondwettelijk Hof bevestigt beroepsgeheim advocaat in preventieve witwaswetgeving. DJK, nr. 417, p. 6-7 .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

Einde aan de ongebreidelde toegang voor het grote publiek tot het UBO-register

Rosanne Van Gael en Flore Versmessen

De ongebreidelde toegang tot het UBO-register van het grote publiek (1) nam reeds - tijdelijk - zijn einde op 22 november 2022, toen het Europese Hof van Justitie besliste dat de openbaarheid van gegevens in het nationale UBO-register een ernstige inmenging vormt op het recht op eerbiediging van…

Lees meer

De aandelenoptiewet en key medewerkers die via managementvennootschap werken - To be or not to be?

Veerle Lerut en Flore Versmessen

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat key medewerkers hun werkzaamheden voor een bedrijf X via een managementvennootschap verrichten. Wanneer bedrijf X een aandelenoptieplan uitrolt, dat er vaak net op gericht is key medewerkers te belonen, motiveren en binden, rijst de vraag of bedrijf X…

Lees meer

Afschaffing Nederlandse box 3-belasting, zijn er gevolgen voor de Belgen?

Flore Versmessen en Rosanne Van Gael

Sedert 2017 is de Nederlandse “Box 3-belasting” van toepassing onder haar huidige vorm. De Box 3-heffing capteert verschillende belastingen in één stelsel, zo is het zowel een inkomsten-, vermogens- als meerwaardebelasting. De heffingsgrondslag betreft een fictief rendement van het totale (netto-) vermo…

Lees meer

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

Flore Versmessen, Veerle Lerut en Francis van der Haert

Een aandelenoptie (hierna “optie”) geeft een werknemer het recht om gedurende een welbepaalde termijn - de uitoefenperiode - een bepaald aantal aandelen aan te kopen (of, naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap op een bepaald aantal aandelen in te schrijven) tegen een bep…

Lees meer

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt?

Francis van der Haert en Flore Versmessen

De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de …

Lees meer

De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

Flore Versmessen en Francis van der Haert

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

Lees meer

Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage.

Flore Versmessen en Rosanne Van Gael

Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie(1), althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) …

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: Espagne

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l'étranger: France

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l étranger: Grèce

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l étranger: Italie et Le Sud d Afrique

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l étranger: Luxembourg

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l étranger: Allemagne et Autriche

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer

Aspects fiscaux d'une résidence de vacances à l étranger: Royaume Uni

Flore Versmessen

Grâce à une approche pratique, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le volet fiscal de l’achat et de la possession d’une seconde résidence en dehors de la Belgique, mais aussi en cas d’une revente éventuelle, tant pour une personne physique que pour une société. Pays qui a le pouvoir d’imposition …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info