Publicaties van Cazimir advocaten

De SCI onder het dubbelbelastingverdrag – De Conseil d’Etat beslecht (voorlopig) de discussie

Rosanne Van Gael

TEP 2020, nr. 2, 228-229

De SCI onder het dubbelbelastingverdrag – De Conseil d’Etat beslecht (voorlopig) de discussie

Wim Vermeulen

TEP 2020, nr. 2, 228-229

Verkoop van de aandelen van een SCI: de Franse fiscus triomfeert

Rosanne Van Gael

TEP 2020, nr. 2, 242 e.v.

Verkoop van de aandelen van een SCI: de Franse fiscus triomfeert

Wim Vermeulen

TEP 2020, nr. 2, 242 e.v.

Vereffening-verdeling in rechtspraak: Familiale bedrijfsopvolging via ouderlijke boedelverdeling ​

Nathalie Labeeuw

RABG+, 2020, 14, p.72-77

Vereffening-verdeling in rechtspraak: Familiale bedrijfsopvolging via ouderlijke boedelverdeling ​

Eveline Vanthorre

RABG+, 2020, 14, p.72-77

De temporele werking van een verstrengde fictiebepaling: rechtspraak kiest voor rechtszekerheid en bevestigt datum van rechtshandeling als relevant aanknopingspunt

Rinse Elsermans

T.F.R., 2020/14, nr. 586

​De temporele werking van een verstrengde fictiebepaling: rechtspraak kiest voor rechtszekerheid en bevestigt datum van rechtshandeling als relevant aanknopingspunt

Elisabeth Janssens

T.F.R., 2020/14, nr. 586

Het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Eline Beeken

BN 2020, afl. 2, p. 80

Het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Nathalie Labeeuw

BN 2020, afl. 2, p. 80

Daden van beschikking in een zorgvolmacht: uitdrukkelijk en bijzonder? Over de terminologische misvatting bij het opmaken van een zorgvolmacht

Rinse Elsermans

VLANOT JAARBOEK 2019

Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Elisabeth Janssens

Nieuwsbrief Notariaat, 2020, nr. 3-4, p.1.

​Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Liesbeth Franck

Nieuwsbrief Notariaat, 2020, nr. 3-4, p.1.

​Tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap - Vlaams Gewest

Nathalie Labeeuw

met Alicia Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten nr. 3

Meldingsplicht onder DAC [Directive on Administrative Cooperation] 6 ook van toepassing op registratierechten

Wim Vermeulen

met R. Van Gael, Nieuwsbrief Registratierechten 2020, nr. 1, p. 10