Publicaties van Cazimir advocaten

Successieplanning: stel de juiste vragen

Nathalie Labeeuw

BBB-Flash, jaargang nr. 13, nr. 1, 1-2.

Erfopvolging

Rinse Elsermans

Internationaal Privaatrecht geannoteerd 2017, Brugge, die Keure, 2017, 62-66

​Commentaar bij artikel 1079 BW

Rinse Elsermans

Comm.Erf. 2016, afl. 51, 1-26.

De bevoegdheidsverdeling tussen de rechtbank en de notaris-vereffenaar in de gerechtelijke vereffening-verdeling

Rinse Elsermans

In BARBAIX, R. en CARETTE, N. (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 267-280

De vereiste van de animus donandi op het moment van de traditio bij handgiften: het Hof van Cassatie bevestigt zijn rechtspraak

Rinse Elsermans

NFM 2015, afl. 4, 120-124

Het omgekeerd duolegaat met een bepaalbaar bedrag aanvaard door VLABEL: het zit hem in de formulering

Rinse Elsermans

VIP 2016, afl. 2, 45-50

Combinatie inbreng eigen (onroerend) goed in gemeenschappelijk vermogen met daaropvolgende schenking van dat goed: fiscaal misbruik of niet?

Rinse Elsermans

Nieuwsbrief Notariaat 2016, afl. 10, 1-8

De hervorming van het erfrecht

Rinse Elsermans

Nieuwsbrief Notariaat, 2017, afl. 9, 1-6

Enkele aandachtspunten bij schenking van onroerend goed

Rinse Elsermans

Bericht aan het Notariaat 2017/1, 4-13

Uitbreng uit gemeenschappelijk vermogen gevolgd door (wederzijdse) schenking tussen echtgenoten

Rinse Elsermans

Nieuwsbrief Successierechten, 2017, afl. 7, 7-11

Verlaging van de Vlaamse onroerende schenkbelasting

Rinse Elsermans

T.Not. 2015, afl. 9, 471-483.

Internationale successieplanning na de Erfrechtverordening

Rinse Elsermans

AFT 2016, afl. 10, 26-35.

Reserve en wilsvrijheid onder de Erfrechtverordening

Rinse Elsermans

NFM 2016, afl. 2, 62-70

Vernieuwing in het internationaal erfrecht: de Europese Erfrechtverordening

Rinse Elsermans

NFM 2016, afl. 10, 258-276

Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016

Rinse Elsermans

Notariële actualiteit 2016, Brugge, die Keure, 2017, 35-62