Publicaties van Cazimir advocaten

​Meldingsplicht onder DAC [Directive on Administrative Cooperation] 6 ook van toepassing op registratierechten

Rosanne Van Gael

met R. Van Gael, Nieuwsbrief Registratierechten 2020, nr. 1, p. 10

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Eline Beeken

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Olivier De Keukelaere

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot: omzetbaar en belast?

Nathalie Labeeuw

BN 2020, afl. 1, 31-33

oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Larcier & Cazimir, Update 2017

oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting

Tim Melis

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Nathalie Labeeuw

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Evelyne Van der Elst

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Wim Vermeulen

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Rosanne Van Gael

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Tim Melis

Registratierechten 2019, afl. 2, 15-24

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Rosanne Van Gael

Registratierechten 2019, afl. 2, 15-24

Wat zijn de fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht?

Nathalie Labeeuw

In X., Personen- en Familierecht. Verslagboek permanente vorming Vlaamse Conferentie Gent, Brussel, Larcier, 2019, 109-13

Wat zijn de fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht?

Elisabeth Janssens

In X., Personen- en Familierecht. Verslagboek permanente vorming Vlaamse Conferentie Gent, Brussel, Larcier, 2019, 109-131.


De langverwachte implementatie va Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen

Evelyne Van der Elst

In Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2019/2