Publicaties van Cazimir advocaten

Valkeniersclausule en het (nieuwe) formalisme van de erfovereenkomsten

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat, 2017, nr. 19

Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014: fiscus haalt de botte bijl boven

Tim Melis

Fiscale Actualiteit nr. 2017/37, pag. 4-7

Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014: fiscus haalt de botte bijl boven

Fiscale Actualiteit nr. 2017/37, pag. 4-7

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)t(e) na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties?

Nathalie Labeeuw

2017, Bericht aan het Notariaat aflevering 3.

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)t(e) na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties?

2017, Bericht aan het Notariaat aflevering 3.

Wetgever dreigt in te grijpen na uitspraak van het Hof van Cassatie over de fiscale werking van een finaal verrekenbeding

2017, Bericht aan het Notariaat, aflevering 3

Wetgever dreigt in te grijpen na uitspraak van het Hof van Cassatie over de fiscale werking van een finaal verrekenbeding

Nathalie Labeeuw

2017, Bericht aan het Notariaat, aflevering 3

Over de gesplitste verkrijging en inschrijving: de zonde van de bedekte bevoordeling

Tim Melis

X., Fiscaal Praktijkboek 2016-2017 - Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 187-222

​Standpunt 15004: VLABEL past haar standpunt over de gesplitste inschrijving toe op deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Wat zijn de concrete gevolgen?

Nathalie Labeeuw

In Successierechten 2017, nr. 8.

​Standpunt 15004: VLABEL past haar standpunt over de gesplitste inschrijving toe op deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Wat zijn de concrete gevolgen?

Eline Beeken

In Successierechten 2017, nr. 8. (coauteur Nathalie Labeeuw)

De hervorming van het erfrecht

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2017, nr. 9, 1-6.

Combinatie inbreng eigen (onroerend) goed in gemeenschappelijk vermogen met daaropvolgende schenking van dat goed: fiscaal misbruik of niet?

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2016, 10, 1-8.

Vruchtgebruik en vastgoed. Fiscale aandachtspunten van een gesplitste aankoop in België, Frankrijk en Spanje

Wim Vermeulen

TEP 2016/4

Investeren in buitenlands vastgoed - Nederland en Frankrijk Fiscale gevolgen en verschillen met België

Wim Vermeulen

TEP 2016/4

Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast

De Tijd, 9 april 2016.