Publicaties van Cazimir advocaten

De sniper van artikel 2.7.1.0.7 VCF en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

TFR 2017, nr. 516,149-156

De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en wettelijke verdeling

TEP 2016/5, 519-541

Griekse successierechten strijdig met het Europese recht

Successierechten 2016, nr. 11.

9 topics internationale successieplanning na de Erfrechtverordening

AFT 2016, nr. 8, 26-35.

Vernieuwing in het internationaal erfrecht: de Europese Erfrechtverordening

Not.Fisc.M. 2016/8, 258-276.

De Europese Erfrechtverordening: een stap vooruit voor het internationaal erfrecht

TFR 2016, 763-771.

Reserve en wilsvrijheid onder de Erfrechtverordening

Not.Fisc.M. 2016/2, 62-70

De Amerikaanse estate tax en de Engelse inheritance tax. Het belang van het onderscheid tussen een vermogensbelasting en een verkrijgingsbelasting

Successierechten 2016, afl. 6

Het ouderlijk beheersrecht en de maatschap nader bekeken

Kesley Verachtert

VERACHTERT, K., VERGAUWEN, C., in X., Tendensen vermogensrecht 2017, 221-248.

Het E=MC² van het duo-legaat – Naar een allesomvattende formule voor het duo-legaat

Frederic Heylen

Not.Fisc.M. 2017, afl. 2, 30-43.

Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016

Wim Vermeulen

Notariële actualiteit 2016.

Enkele aandachtspunten bij schenking van onroerend goed

Nathalie Labeeuw

Bericht aan het Notariaat 2017/1, 4-13

Uitbreng uit gemeenschappelijk vermogen gevolgd door (wederzijdse) schenking tussen echtgenoten

Nathalie Labeeuw

Successierechten, 2017, afl. 7, 7-11

Standpunten VLABEL gesplitste verkrijging en inschrijving

Nathalie Labeeuw

BN 2017, afl. 1, 36-42

Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016

Nathalie Labeeuw

Notariële actualiteit 2016, Brugge, die Keure, 2017, 35-62