Seminaries

Update: Erven en Schenken

24-11-2021 | Rinse Elsermans

Het recht staat allesbehalve stil. Ook op het vlak van erfrecht en vermogensplanning heeft de wetgever recent enkele hervormingen doorgevoerd, en zit ook de belastingdienst niet stil. Deze opleiding heeft als doelstelling om enkele hervormingen te bespreken in het erfrecht, de erfbelasting en…

Lees meer

Hoe efficiënte successieplanning voor zorgkinderen organiseren. Welke technieken meest geschikt en hoe toepassen.

24-11-2021 | Nathalie Labeeuw

Hoe successieplanning op maat opbouwen? Kinderen met een mentale of zware fysieke beperking of kinderen met een psychische kwetsbaarheid vragen levenslang bijzondere aandacht. Wat dient er te gebeuren na overlijden ouders? Het doel van een successieplanning met een zorgkind voorziet in de zorg, de…

Lees meer

Studiedag: Schenk- en erfbelasting - Actuele topics inzake erfbelasting

25-11-2021 | Nathalie Labeeuw

Tijdens de jaarlijkse studiedag Schenk- en Erfbelasting worden deze keer vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Nathalie Labeeuw neemt "actuele topics inzake erfbelasting" voor haar rekening. Daar bespreken we…

Lees meer

Update: Erven en schenken

25-11-2021 | Rinse Elsermans

Het recht staat allesbehalve stil. Ook op het vlak van erfrecht en vermogensplanning heeft de wetgever recent enkele hervormingen doorgevoerd, en zit ook de belastingdienst niet stil. Deze opleiding heeft als doelstelling om enkele hervormingen te bespreken in het erfrecht, de erfbelasting en…

Lees meer

Vermogensplanning met internationale aspecten

26-11-2021 | Evelyne Van der Elst

De planning van een vermogensoverdracht is vaak een moeilijke puzzel die nog complexer wordt wanneer de schenker of begiftigde zich in het buitenland vestigt of wanneer het (onroerend) vermogen zich in het buitenland bevindt. Maar in hoeverre blijven de klassieke principes en technieken van…

Lees meer

Overdracht van het familiaal vermogen - Voorkomen en genezen

30-11-2021 | Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Ruzie binnen de familie, ongelijkheid tussen de kinderen of het gevoel misdeeld te zijn … In dit seminarie benaderen de sprekers deze problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken: voorkomen (…

Lees meer

Grondige opleiding successieplanning

30-11-2021 | Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake…

Lees meer

ZAKELIJKE RECHTEN EN HET NIEUWE GOEDERENRECHT DOOR EEN FISCALE BRIL

30-11-2021 | Rosanne Van Gael en Hanne Martens

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Ze voert in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek een nieuw Boek 3 in. De regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor grondig gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie,…

Lees meer

DE LEVENSVERZEKERING IN HET KADER VAN PATRIMONIALE PLANNING: CIVIELE EN FISCALE ASPECTEN

02-12-2021 | Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.

Lees meer

Rechtspraak vereffening-verdeling: toegelicht vanuit recente rechtspraak

07-12-2021 | Nathalie Labeeuw

Lees meer

Eerdere seminaries

Samenlevingsvormen van A tot Z

14-10-2021 | Liesbeth Franck

Internationale elementen bij een successieplanning

11-10-2021 | Evelyne Van der Elst

Successieplanning anno 2021

11-10-2021 | Liesbeth Franck
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info