Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende manieren aan filantropie doen: hulp bieden als vrijwilliger, kennis ter beschikking stellen of financiële steun bieden. Naast de klassieke goede doelen (vzw’s en stichtingen), gaat het bovendien vaak over heel specifieke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een oplossing op maat voor de verzorging van een zorgkind of de bescherming van een kunstcollectie, enzovoort.

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende manieren aan filantropie doen: hulp bieden als vrijwilliger, kennis ter beschikking stellen of financiële steun bieden. Naast de klassieke goede doelen (vzw’s en stichtingen), gaat het bovendien vaak over heel specifieke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een oplossing op maat voor de verzorging van een zorgkind of de bescherming van een kunstcollectie, enzovoort.

In dit videofragment wordt de fiscaliteit van uw vermogensplanning ten opzichte van goede doelen onder de loep genomen aan de hand van volgende vragen:

  • Gelet op de regionale fiscaliteit in België wat betreft onder meer de tarieven in de erf- en schenkbelasting, moet aandacht worden besteed aan welk gewest belasting mag heffen op de schenking of erfenis. Wat zijn de tarieven in de erf- en schenkbelasting in de drie gewesten?
  • Welke mogelijkheden biedt een (omgekeerd) duolegaat? Dit is een techniek waarbij u twee legaten geeft (aan het goede doel enerzijds en aan een vriend of ver familielid anderzijds) waarbij het goede doel de erfbelasting betaalt van de vriend of het verre familielid.
  • Op Vlaams niveau is er een “hervorming” van de erf- en schenkbelasting hangende die een impact zal hebben op de fiscaliteit van goede doelen:
  • De techniek van het (omgekeerd) duo-legaat zal blijven bestaan, maar het fiscaal voordeel van het (omgekeerd) duo-legaat zou verdwijnen. Voorlopig voorziet de Vlaamse decreetgever dat dit zal worden toegepast op overlijdens vanaf 1 juli 2021. Concreet moeten dus de bestaande testamenten worden nagekeken om te zien of de bestaande (omgekeerde) duo-legaten nog voldoende voordeel opleveren voor het goede doel, zo niet bestaat de kans dat het goede doel het legaat verwerpt en verliest uw testament helaas het beoogde effect.
  • Als alternatief zou een kleine “vriendenerfenis” worden gecreëerd om aan het meest gunstige tarief (3%) ten belope van 15.000 euro een legaat toe te kennen aan een (of meerdere) vriend(en) of verre verwant(en).
  • Tot slot beoogt de Vlaamse decreetgever een vrijstelling (0%) te creëren voor schenkingen en legaten aan bepaalde goede doelen.

Een vermogensplanning is dus vaak niet alleen een financieel of fiscaal gegeven, maar met de juiste focus op filantropie kan dit een globale en volwaardige planning worden die zorgt voor gemoedsrust bij de betrokken familie én voor een return voor de ganse samenleving. De maatschappelijke impact van zeer diverse projecten maakt filantropie boeiend, maar tegelijkertijd zo belangrijk.

Klik hieronder om het fragment te bekijken.Back to overview
Icon news items

This news item is part of a series
See below the other news items of this series.

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

Read more

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Read more

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

Read more

Een woning - loon naar werken of een stap te ver?

Het laatste decennium hanteert de fiscale administratie artikel 49 WIB als een onvervalste antimisbruikbepaling. Zo worden de kosten van een onroerend goed dat privé wordt aangewend ten titel van bezoldiging in natura frequent verworpen. Bij uitbreiding worden vandaag ook verhuurde onroerende …

Read more

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

Read more

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

Read more

Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

Read more

Verhuizen naar het buitenland?

Houd rekening met uw fiscaal inwonerschap De meerderheid van de landen gebruikt fiscaal inwonerschap als criterium om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen. Indien u niet kwalificeert als fiscaal inwoner van een land, wordt u in principe enkel belast op de inkomsten die hun oorsprong…

Read more

Gaat u binnenkort verhuizen? Vergeet dan uw sociale zekerheid niet!

Een aantal maatregelen is toch wel nodig als u verhuist naar een meer exotische (en/of fiscaal interessante) bestemming. Van zodra u niet meer onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, waarbij alles (eventueel via de werkgever) qua opbouw van uw pensioen, medische kosten enz. wordt geregeld, zal…

Read more

Pre-emigratie planning

Bij een emigratie rijzen er sowieso een aantal praktische vragen. U moet immers allerlei zaken regelen hier in België én ter plaatse in het woonland. Echter, ook op juridisch-fiscaal vlak kan u op voorhand al heel wat maatregelen nemen. Wilt u misschien permanent verhuizen naar uw buitenlandse v…

Read more

Internationale elementen in uw vermogen of gezinssamenstelling

Heeft uw nalatenschap internationale aspecten, zoals een kind in het buitenland, een vakantiewoning of een belegging in buitenlandse vennootschappen? Dan kan het een goed idee zijn om telkens ook de buitenlandse wetgeving ter zake te verifiëren. De taxatie van onroerend goed op het eigen …

Read more

Fiscaal regime van de auteursrechtelijke vergoeding

In deze video licht Veerle Lerut het fiscaal regime van de auteursrechten toe, met haar zeer interessante belastingdruk ten opzichte van een gewone beroepskost sinds de invoering in 2008 - sindsdien al vaak een topic in onze media. Een correcte bepaling van dit recht is natuurlijk cruciaal om…

Read more

Internationale tewerkstelling & fiscale controle

Graag breken we een lans om de nodige proactiviteit aan de dag te leggen bij internationale tewerkstellingsdossiers. De wereld wordt kleiner en mensen gaan vaker aan de slag over de grens - iets dat ook de fiscus en de overheden weten. Fiscale administraties wereldwijd beschikken dan ook over veel…

Read more
Icon news items

Related news items

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

Read more

Update - Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit - Een aangekondigde hervorming met gemengde gevoelens

Dat er een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit(1) (hierna ook “VCF”) staat aan te komen, is al enige tijd geweten. Reeds in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (dd. 30 september 2019)(2) en de beleidsnota van minister M. Diependaele (dd. 8 november 2019)(3) werd een her…

Read more
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info