Nieuwe wetsvoorstellen veroorzaken commotie in Spanje

Nieuwe wetsvoorstellen veroorzaken commotie in Spanje

Met een wetsvoorstel van 10 november 2022 creëert de Spaanse wetgever een bijkomende jaarlijkse solidariteitsbijdrage voor belastingplichtigen met een netto vermogen boven drie miljoen euro. Daarenboven worden buitenlandse vennootschappen met Spaans vastgoed geviseerd in het kader van de reeds bestaande vermogensbelasting.

Enkele weken geleden hebben wij u bericht over de positieve fiscale ontwikkelingen in Andalusië (Spanje) waar de vermogensbelasting werd afgeschaft. Deze ontwikkelingen worden vandaag alweer gecounterd door een nieuw wetsvoorstel gericht op de creatie van een Spaanse federale solidariteitsbijdrage voor vermogende individuen.

Hoewel de voorgestelde wijzigingen nog niet van kracht zijn en het wetsvoorstel de parlementaire procedure nog moet doorlopen, onthult het wetsvoorstel wel reeds de basisconstructie van deze nieuwe belasting en dit na weken van speculaties over deze mysterieuze nieuwe solidariteitsbijdrage.

Wat houdt het wetsvoorstel concreet in?

Het betreft de invoering van een nieuwe, directe, persoonlijke en aanvullende belasting bovenop de bestaande vermogensbelasting.

De taxatie treft belastingplichtigen met een (Spaans) vermogen dat op 31 december van het gegeven jaar meer dan drie miljoen euro (netto) bedraagt. Voor Spaanse residenten wordt hierbij het wereldwijd vermogen in rekening gebracht. Voor niet-inwoners zou alleen het Spaans vermogen meetellen (denk aan Spaans vastgoed, liquiditeiten op een Spaanse rekening, aandelen van een Spaanse vennootschap, etc.).

Indien de belastingplichtige onder het toepassingsgebied valt van de solidariteitsbijdrage, zal diens (wereldwijd of Spaans) netto vermogen jaarlijks belast worden naar analogie met de reeds bestaande vermogensbelasting. Er is sprake van een vrijstelling van de eerste 700.000 euro en progressieve tarieven die oplopen tot 3,5%.

De solidariteitsbijdrage zal verschuldigd zijn op het gehele Spaanse grondgebied, ongeacht de regionale vermogensbelasting. Wel wordt een credit voorzien ten belope van de verschuldigde vermogensbelasting. In dit opzicht wordt de verschuldigde solidariteitsbijdrage verminderd met de in hetzelfde jaar betaalde vermogensbelasting.

Met deze nieuwe belasting is eenieder blootgesteld aan een vorm van vermogensbelasting, ook wanneer men woont of vastgoed aanhoudt in een regio waar er op vandaag geen vermogensbelasting geldt (denk aan Madrid en Andalusië).

Er wordt verwacht dat de wet in werking zal treden vòòr het jaareinde. In dat geval zou de eerste aangifte tussen mei en juni 2023 moeten worden ingediend en betrekking hebben op de vermogensstand op 31 december 2022.

Volledigheidshalve moet er op gewezen worden dat er heel wat discussie is over de grondwettelijkheid van deze nieuwe regeling en de overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de autonome regio's. Dergelijke solidariteitsbijdrage zal dan ook ongetwijfeld het voorwerp worden van verschillende rechtszaken.

Spaans vastgoed in een Belgische vennootschap? Gedaan met het voordeel van de vermogensbelasting!

Een andere relevante wijziging in het wetsvoorstel betreft deze voor niet-inwoners van Spanje die Spaans vastgoed bezitten via een buitenlandse (niet Spaanse vennootschap). De aandeelhouders van dergelijke vennootschappen zullen in de toekomst ook vermogensbelasting verschuldigd zijn op dit vastgoed indien de activa van de vennootschap voor meer dan 50% uit Spaans vastgoed bestaan!

Deze wijziging is uitzonderlijk daar zij uitdrukkelijk afwijkt van de rulings van de Algemene Directie Belastingen en de Spaanse rechterlijke instanties die stelden dat deze buitenlandse vennootschappen buiten het toepassingsgebied van de vermogensbelasting vallen (vielen).

Cazimir volgt deze ontwikkelingen op de voet en informeert u zodra er nieuwe informatie voor handen is!Back to overview
Icon news items

Related news items

Federale vermogensbelasting in Spanje een feit vanaf 2023?

Eind november hebben wij u bericht over het wetsvoorstel van 10 november 2022 waarmee de Spaanse wetgever een bijkomende jaarlijkse solidariteitsbijdrage voor belastingplichtigen met een netto vermogen boven drie miljoen euro gecreëerd heeft. De nieuwe wet werd op 28 december gepubliceerd in het …

Read more

Praktische toepassing van de nieuwe Spaanse federale solidariteitsbijdrage

In eerdere bijdragen hebben we reeds aangekondigd dat men in Spanje op federaal niveau een ‘solidariteitsbijdrage’ heeft ingevoerd ter aanvulling van de reeds bestaande regionale vermogensbelasting. Deze heeft niet alleen gevolgen voor Spaanse inwoners. Ook Belgen die (on)rechtstreeks Spaanse ver…

Read more
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info