Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’.

Gelet op de verregaande impact die erfovereenkomsten kunnen hebben, heeft de wetgever voorzien in specifieke formaliteiten die moeten worden gerespecteerd bij het opmaken van zo’n erfovereenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting van notariële akte, wachttermijnen (van 15 dagen en 1 maand), verplichte gezamenlijke vergadering bij de notaris, etc. Op deze manier moet worden verzekerd dat iedereen met kennis van zaken en volledig geïnformeerd omtrent de gevolgen van de erfovereenkomst een beslissing kan nemen.

Nieuwe mogelijkheden tot het opmaken van erfovereenkomsten

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’.

Gelet op de verregaande impact die erfovereenkomsten kunnen hebben, heeft de wetgever voorzien in specifieke formaliteiten die moeten worden gerespecteerd bij het opmaken van zo’n erfovereenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting van notariële akte, wachttermijnen (van 15 dagen en 1 maand), verplichte gezamenlijke vergadering bij de notaris, etc. Op deze manier moet worden verzekerd dat iedereen met kennis van zaken en volledig geïnformeerd omtrent de gevolgen van de erfovereenkomst een beslissing kan nemen.

Deze specifieke voorwaarden moeten gerespecteerd worden bij het opmaken van alle erfovereenkomsten, behoudens indien er in de wet expliciet van wordt afgeweken. Ze gelden dus zowel voor de ‘nieuwe’ erfovereenkomsten, als voor de erfovereenkomsten die ook reeds voor de hervorming van het erfrecht tot de mogelijkheden behoorden.

De Valkeniersclausule

Dat het opnemen van een Valkeniersclausule in uw huwelijkscontract een erfovereenkomst uitmaakt zal u waarschijnlijk niet verbazen. Er wordt immers letterlijk een overeenkomst gesloten tussen twee echtgenoten omtrent (het beperken van) elkaars rechten in hun nog niet opengevallen nalatenschap. Ter verduidelijking: dergelijke overeenkomst kan (ook na 1 september 2018) enkel worden gesloten tussen echtgenoten waarbij minstens één van hen afstammelingen heeft uit een vorige relatie. Zo worden de rechten van de toekomstige (nieuwe) echtgenoot vaak (quasi volledig) uitgesloten, ter bescherming van de eigen kinderen.

  • Bij het aangaan van een Valkeniersclausule zullen dus de wachttermijnen, verplichte gezamenlijke vergadering bij de notaris, etc. moeten worden gerespecteerd. Dit heeft tot gevolg dat u minstens anderhalve maand voor de datum van uw huwelijk bij de notaris moet langsgaan om uw huwelijkscontract te bespreken indien u hierin een Valkeniersclausule wil opnemen vooraleer u huwt.

  • Wat bij de eenvoudige schrapping van een Valkeniersclausule?

  • Wat echter indien u bijvoorbeeld in 2012 een Valkeniersclausule had opgenomen in uw huwelijkscontract, en u wenst deze clausule thans zuiver en eenvoudig te schrappen. Hebben we dan ook te maken met een erfovereenkomst? En moeten dan ook de formaliteiten en wachttermijnen worden gerespecteerd?

  • Jazeker! Ook de zuivere schrapping van een Valkeniersclausule is een erfovereenkomst, en ook bij deze zuivere schrapping moeten dus de bijzondere formaliteiten en wachttermijnen worden gerespecteerd.

Respecteert u de bijzondere formaliteiten niet, dan zal de schrapping van de Valkeniersclausule nietig zijn, en wordt mogelijks de door u gewenste situatie niet bekomen. Zie ook dit document.

Let dus goed op bij het opmaken van erfovereenkomsten, en laat u adviseren door specialisten ter zake.

Bij vragen over of begeleiding bij het opmaken van erfovereenkomsten kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.Back to overview
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info