Aandelen(optie)plannen: een win-win voor ondernemers, ondernemingen en hun key medewerkers

Aandelen(optie)plannen: een win-win voor ondernemers, ondernemingen en hun key medewerkers

The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede medewerkers en manieren om deze goede werkkrachten aan boord te houden. Goede werkkrachten belonen, motiveren en binden aan de onderneming is belangrijker dan ooit, ook binnen de context van de familiale ondernemingen, waar ook niet-familieleden steeds vaker een sleutelrol invullen.

In deze reeks lichten wij toe hoe een aandelen(optie)plan werkt en welke (fiscale) voordelen en aandachtspunten eraan verbonden zijn. In het eerste artikel uit deze reeks bieden wij meer inzichten in waarom meer structurele verloningsvormen, zoals bijvoorbeeld aandelen(optie)plannen, een meer dan te overwegen middel zijn in deze war for talent.

The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede medewerkers en manieren om deze goede werkkrachten aan boord te houden. Goede werkkrachten belonen, motiveren en binden aan de onderneming is belangrijker dan ooit, ook binnen de context van de familiale ondernemingen, waar ook niet-familieleden steeds vaker een sleutelrol invullen.

Daarenboven stellen wij vast dat de klassieke loonpakketten alleen, zelfs indien hoog en geoptimaliseerd, voor de medewerker vaak niet meer doorslaggevend zijn.

In veel multinationals worden aandelen(optie)plannen aangewend om hieraan tegemoet te komen, juist omdat deze de key employees zowel belonen, binden als motiveren.

In deze reeks lichten wij toe hoe een aandelen(optie)plan werkt en welke (fiscale) voordelen en aandachtspunten eraan verbonden zijn. In het eerste artikel uit deze reeks bieden wij meer inzichten in waarom meer structurele verloningsvormen, zoals bijvoorbeeld aandelen(optie)plannen, een meer dan te overwegen middel zijn in deze war for talent.

Een aandelen(optie)plan kan verschillende vormen aannemen, en komt er in de meeste gevallen op neer dat een medewerker een recht wordt toegekend om binnen x-aantal jaar, onder bepaalde voorwaarden:

  • (i) bestaande aandelen aan te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs;
  • (ii) in te schrijven op een kapitaalverhoging om zo nieuw gecreëerde aandelen te verwerven aan een vooraf vastgestelde intekenprijs; of
  • (iii) gratis aandelen te verkrijgen.

Het voordeel voor de medewerker is duidelijk: hij/zij kan aandelen van een onderneming kopen met korting, of gratis verkrijgen, en dit desgevallend met het oog op het realiseren van een meerwaarde bij de latere verkoop van die verworven/verkregen aandelen, bijvoorbeeld door een gezamenlijke verkoop aan een derde ofwel terugkoop door de ondernemer-toekenner.

Doch ook voor de ondernemer (en de onderneming) zijn talrijke financiële en niet-financiële voordelen verbonden aan aandelen(optie)plannen.

Ten eerste heeft onderzoek aangetoond dat een positief verband bestaat tussen het uitrollen van een aandelen(optie)plan voor key employees enerzijds, en de ondernemingsresultaten anderzijds. Dit verband is er niet bij een klassieke loonsverhoging.

Eén van de doelstellingen van het aandelen(optie)plan kan er dus in bestaan om medewerkers in die mate te betrekken bij de onderneming dat hij/zij ook intrinsiek gemotiveerd wordt om mee te werken aan de groei daarvan.

Ook binden aandelen(optie)plannen de medewerkers veelal voor een langere periode aan de onderneming omdat de meeste plannen een tijdsvoorwaarde koppelen aan het effectief worden van de rechten die aan de medewerker worden toegekend (vesting). Hierdoor zullen medewerkers gedurende de vesting periode aangemoedigd worden om voor de onderneming en aan de groei daarvan te blijven werken.

Ondernemingen die in een groeiscenario zitten, beschikken vaak niet over voldoende liquiditeiten om hun medewerkers een hoog loon of hoge bonussen toe te kennen. Aandelen(optie)plannen kunnen dan een oplossing bieden omdat er voor de toekenning daarvan geen cash nodig is, en alzo een oplossing bieden voor cashflow-restricties waarmee sterk groeiende ondernemingen (zoals start-ups en scale-ups) zich vaak geconfronteerd zien.

Tot slot heeft ook de wetgever het belang van deze (niet-financiële) voordelen voor onze economie ingezien, en een gunstig fiscaal en sociaal zekerheidsrechtelijk klimaat gecreëerd om aandelenopties aan medewerkers toe te kennen. In een volgend artikel uit deze reeks gaan wij hier verder op in.

Hoewel het aan de ene kant begrijpbaar - en raadzaam - is dat families omzichtig omspringen met het toelaten van derden tot het kapitaal van hun ondernemingen, zijn er o.i. voldoende structuren en vormen te bedenken om derden wel met een gerust hart toe te laten treden. Ook dit lichten wij verder toe in een van de volgende artikelen uit deze reeks.Retour à l’aperçu
Icon articles

Cet article fait partie d'une série.
Voir ci-dessous les autres articles de cette série.

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

Een aandelenoptie (hierna “optie”) geeft een werknemer het recht om gedurende een welbepaalde termijn - de uitoefenperiode - een bepaald aantal aandelen aan te kopen (of, naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap op een bepaald aantal aandelen in te schrijven) tegen een bep…

En savoir plus

Van medewerker naar medeaandeelhouder via opties of inschrijvingsrechten

Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in uw onderneming, is de vraag hoe u dit best organiseert en wat de aandachtspunten zijn. Doorgaans kan dit door het toekennen van aandelenopties of inschrijvingsrechten. In deze bijdrage lichten we…

En savoir plus

Aandelenopties vs. gratis aandelen (RSU’s)

Zoals eerder in deze reeks werd toegelicht, kan een toekenning van aandelenopties en opties op inschrijvingsrechten (hierna samen ‘opties’ genoemd) medewerkers belonen, motiveren en binden. Zijn de voorwaarden voor een belasting op het moment van toekenning (in plaats van uitoefening) voldaan, kan dit…

En savoir plus

Aandelenopties, RSU’s & internationale tewerkstelling: what country may tax which piece of the pie?

Onze reeks rond aandelen(optie)plannen ging tot nu toe steeds uit van een volledig Belgische context. In de praktijk stellen we echter vast dat aandelenopties en/of gratis aandelen [vaak toegekend onder vorm van l ‘restricted stock units’ of ‘RSU’s’]frequent in het raam van een internationale tewerkste…

En savoir plus

De aandelenoptiewet en key medewerkers die via managementvennootschap werken - To be or not to be?

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat key medewerkers hun werkzaamheden voor een bedrijf X via een managementvennootschap verrichten. Wanneer bedrijf X een aandelenoptieplan uitrolt, dat er vaak net op gericht is key medewerkers te belonen, motiveren en binden, rijst de vraag of bedrijf X…

En savoir plus

Key medewerkers binden en incentiveren

Belonen en waarderen neemt meer en meer een belangrijke rol in bij de relatie tussen werkgevers en medewerkers. De loutere optimalisatie van verloning via cafetariaplannen is niet meer voldoende. Een voorbeeld van dergelijke incentives om key medewerkers aan het bedrijf te binden en motiveren is…

En savoir plus

De uitoefening van aandelenopties: gevolgen en impact

Door de uitoefening van aandelenopties of inschrijvingsrechten verwerft de key medewerker aandelen in de vennootschap. Aandelenopties geven immers het recht om tegen een bepaalde prijs een bepaald aantal bestaande aandelen aan te kopen. Inschrijvingsrechten geven het recht om in te schrijven op een…

En savoir plus
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations