Seminaries

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

28-03-2023 | Wim Vermeulen et Rinse Elsermans

Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het…

En savoir plus

Client seminar - Grote of kleine vennootschap? Grote of kleine fiscaal-juridische gevolgen?

30-03-2023 | Wouter Strypsteen et Francis van der Haert

Een kwalificatie als kleine vennootschap is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor heel wat fiscale gunstmaatregelen. Grote vennootschappen kunnen hiervan niet genieten en zijn bovendien ook onderworpen aan verschillende boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Om deze reden…

En savoir plus

Successieplanning: Overdracht van familiale ondernemingen

25-04-2023 | Olivier De Keukelaere

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks,…

En savoir plus

Erfovereenkomsten anno 2023: Onmisbaar instrument bij successieplanning

26-04-2023 | Rinse Elsermans

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Vandaag de dag zijn er echter meer mogelijkheden om preventief erfenistwisten te vermijden dan ooit tevoren, en in zeer grote mate is dit te danken aan erfovereenkomsten. In 2018 werd ons…

En savoir plus

Nieuwe wapens voor de fiscus

26-04-2023 | Tomas Martens

In dit webinar bespreekt uw docent, Tomas Martens, de nieuwe onderzoeksmogelijkheden van de fiscale administratie bij een fiscaal onderzoek. Vooreerst komen de nieuwe proceduretermijnen in de directe belastingen en de btw aan bod. Met name wordt ingegaan op de gevallen waarvoor een verlenging van…

En savoir plus

Kan men onroerend goed optimaal structureren via de vennootschap in het kader van successieplanning?

26-04-2023 | Tim Melis

Bij de successieplanning van onroerend goed kan het interessant zijn te opteren voor 'gevorderde' technieken voor het roerend maken van het vermogen. Men gaat in het bijzonder in op de toepassing van volgende technieken: de inbreng in een vastgoedvennootschap de verkoop aan een…

En savoir plus

Fiscale gevolgen bij kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal...

04-05-2023 | Tim Melis

Kan een kosteloze beëindiging of voortijdige beëindiging ? Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of nog een recht van erfpacht? Hoe kan een recht van vruchtgebruik, opstal en erfpacht overigens beëindigd worden? Wat indien de vruchtgebruiker, de …

En savoir plus

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

04-05-2023 | Wim Vermeulen

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van h…

En savoir plus

Maatschap, stichting en trust

11-05-2023 | Olivier De Keukelaere

Ouders en grootouders zijn tijdens hun leven meestal wel bereid om een deel van hun vermogen over te dragen aan de volgende generatie, mits ze daarover nog een zekere zeggenschap behouden. Ook de opbrengst van dat vermogen willen ze tijdens hun leven liefst geheel of gedeeltelijk behouden. Vaak is…

En savoir plus

Aandelenopties: de fiscaliteit

17-05-2023 | Veerle Lerut

Een 'aandelenoptie' is het recht om gedurende een bepaalde termijn, een bepaald aandeel te verwerven tegen een bepaalde prijs. Wanneer een vennootschap-werkgeefster aan haar werknemers of bedrijfsleiders aandelenopties toekent, voorziet de Belgische wetgeving onder voorwaarden in een potentieel…

En savoir plus

Séminaires précédentes

Stichting en trust - Postgraduaat vermogens- en successieplanning

24-03-2023 | Olivier De Keukelaere

De aan- en verkoop van buitenlands vastgoed: fiscale aandachtspunten

23-03-2023 | Wim Vermeulen

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?

20-03-2023 | Tim Melis
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations