Seminaries

Successieplanning anno 2023 Webinar

12-12-2023 | Liesbeth Franck

Hoe kan een vermogen het best worden gestructureerd met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen? Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de aankoop van een bouwgrond? Deze vragen komen je wellicht bekend voor. En hoewel je…

En savoir plus

In- en uitbrengen van vastgoed in de vennootschap: tips & tricks

11-12-2023 | Ann-Sofie Ceulemans et Rosanne Van Gael

Deel 1: verwerving van vastgoed met een vennootschap: Aankoop van onroerend goed en registratierechten Inbreng van onroerend goed en registratierechten Hybride aankoopvormen (vestiging recht van vruchtgebruik of recht van opstal) Deel 2: aanhouden van vastgoed met een vennootschap – beknopte b…

En savoir plus

Internationale aspecten van vermogensplanning

12-12-2023 | Wim Vermeulen

In dit webinar zoomt Mr. Wim Vermeulen in op de diverse juridische en hoofdzakelijk fiscale aandachtspunten bij internationale vermogensplanning. De planning van een vermogensoverdracht is vaak een moeilijke puzzel die nog complexer wordt wanneer één van de partijen zich in het buitenland vestigt o…

En savoir plus

Special Vruchtgebruik: knelpunten, mogelijkheden, houding fiscus, …

12-12-2023 | Tim Melis

De Special Vruchtgebruik behandelt de belangrijkste actuele knelpunten bij de toepassing van zakelijke rechten en de discussiepunten met de fiscus. U krijgt een diepgaande analyse van de huidige mogelijkheden en beperkingen van vruchtgebruik. De Special Vruchtgebruik wordt verzorgd door 3…

En savoir plus

Fundamenten van successieplanning

13-12-2023 | Rinse Elsermans

Successieplanning heeft een burgerrechtelijk en een fiscaal luik. In het burgerrechtelijk luik bepaal je wie je wil beschermen na je overlijden: je partner, je kinderen, andere familieleden of naasten. In het fiscale luik meet je de belastingdruk op jouw nalatenschap en probeer je deze te…

En savoir plus

Onterving

12-12-2023 | Olivier De Keukelaere et Wouter Strypsteen

Tijdens dit seminarie zullen Mr. Olivier De Keukelaere en Mr. Wouter Strypsteen uitgebreid stilstaan bij de belangrijkste fiscale trends voor family offices en particuliere investeerders die in private equity beleggen. Wij zullen een overzicht geven van de recente evoluties die van belang zijn voor…

En savoir plus

Onrechtstreekse schenkingen: van theorie naar belastingbesparing

18-01-2024 | Rinse Elsermans

De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren. Maar in de zoek…

En savoir plus

Estate Planning Fundamentals - de beginselen van het erfrecht en familiaal vermogensrecht

26-01-2024 | Nathalie Labeeuw

Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst. In dit seminarie komen de beginselen aan bod…

En savoir plus

Successieplanning: Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht & Principes van erfrecht

06-02-2024 | Nathalie Labeeuw et Elisabeth Janssens

Fiscale bevoegdheidsverdeling federaal/regio's. Inleidende begrippen Vlabel en VCF, algemene antirechtsmisbruikbepaling, basisprincipes van het registratierecht: Eric Spruyt, Notaris-Vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en Prof. FHS In deze inleidende les wordt een overzicht aangeboden van…

En savoir plus

Fiscaal bekeken: Hoe vastgoed in en uit vennootschap brengen?

22-02-2024 | Rosanne Van Gael et Ann-Sofie Ceulemans

En savoir plus

Séminaires précédentes

Vastgoed uit de vennootschap halen Gent

07-12-2023 | Rosanne Van Gael

DE MODALITEITEN EN FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING: TAK 21, 23 EN 26: ZIET U DOOR DE TAKKEN HET BOS NOG?

05-12-2023 | Elisabeth Janssens

Testamenten: Twaalf bijzondere clausules onder de loep

05-12-2023 | Nathalie Labeeuw
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations