Adieu aan de kaasroute?

Adieu aan de kaasroute?

U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen.

Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen), zowel bij schenkingen die worden verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (bv. Nederlandse) notaris.

U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen.

Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen), zowel bij schenkingen die worden verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (bv. Nederlandse) notaris.

De bank- of handgiften worden niet geviseerd door de nakende wetswijziging. Gelden, effectenportefeuilles, kunstwerken etcetera zullen dus nog steeds geschonken kunnen worden zonder schenkbelasting, mits de inachtneming van de driejaarsperiode: als de schenker binnen de drie jaar na de bank- of handgift overlijdt (en de schenking niet vòòr het overlijden van de schenker vrijwillig werd geregistreerd), is er erfbelasting verschuldigd.

Bepaalde modaliteiten kunnen echter enkel worden gekoppeld aan een notariële schenkingsakte en dus niet aan een bank-of handgift: bijvoorbeeld een voorbehoud van een vruchtgebruik of een fideïcommis de residuo (restschenking). Ook bepaalde goederen dienen volgens de meerderheidsstrekking in de rechtsleer steeds notarieel geschonken te worden, zoals aandelen van een vennootschap en deelbewijzen van een maatschap.

Voor een notariële schenking van dergelijke roerende goederen en/of onder dergelijke modaliteiten kan er tot op heden gekozen worden voor:

  • een schenking voor een Belgische notaris, belast aan 3% schenkbelasting tussen partners en in rechte lijn (bv. kinderen), of 7% aan alle anderen;
  • een schenking voor een buitenlandse notaris, belast aan 0% schenkbelasting, met een risicotermijn van drie jaar (in het regeerakkoord werd reeds opgenomen deze termijn te verlengen tot vier jaar). Mocht de schenker binnen deze termijn overlijden, is er alsnog erfbelasting verschuldigd.

Het voorstel is gisteren in de kamercommissie besproken, en we wachten het verslag af. We horen echter in de wandelgangen dat er een meerderheid zou zijn, en de “kaasroute” zal dus wellicht op zeer korte termijn verdwijnen.

Indien u overweegt om op korte termijn een notariële schenking te doen, adviseren we u om spoedig actie te ondernemen. Het wetsvoorstel kan immers volgende week reeds worden gestemd en van zodra het wordt goedgekeurd, is er voorzien dat het tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden. Bovendien worden de notariskantoren in Nederland overrompeld, waardoor de beschikbare plaatsen schaars worden.

Wij volgen de situatie uiteraard op de voet op. Zie hierover ook een recentere update!

Aarzel niet uw vertrouwenspersoon bij Cazimir te contacteren, mocht u hierover nog vragen hebben.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Retour à l’aperçu
Icon articles

Cet article fait partie d'une série.
Voir ci-dessous les autres articles de cette série.

Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017

Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur";…

En savoir plus

Hoe schenken na het afsluiten van de kaasroute?

De experten zijn het eens: de tussenkomst van een buitenlandse notaris heeft nog weinig zin. De drijfveer was het vermijden van de Belgische schenkbelasting en dat zal niet meer kunnen. ‘Het enige argument pro een buitenlandse notaris is het ereloon voor de notaris. In Nederland zijn de erelonen v…

En savoir plus

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk

In navolging van ons eerdere bericht over het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële aktes (Adieu aan de kaasroute, 25 juni 2020) voorzien wij u hierbij van een update. Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van b…

En savoir plus

Opnieuw een hervorming van de Vlaamse erfbelasting: wat moet u weten?

Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk - meer bepaald sedert 1 september 2018 - werd gemoderniseerd en hervormd, stelt de Vlaamse regering opnieuw enkele wijzigingen voor aan de materie van de erf- en schenkbelasting. Een eerste aanzet werd reeds gegeven in het regeerakkoord van De Vlaamse…

En savoir plus

De sluiting van de kaasroute - Zet de administratie met haar circulaire de puntjes op de ‘i’?

1. Circulaire nr. 2021/C/27 Op 15 december 2020 was de sluiting van de befaamde kaasroute een feit(1). Sindsdien moeten niet enkel Belgische notariële akten, maar ook alle buitenlandse notariële akten houdende roerende schenkingen worden geregistreerd. Hierdoor vallen die buitenlandse akten v…

En savoir plus
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations