Spaans Grondwettelijk Hof verwerpt opnieuw beroep tegen de nieuwe Spaanse vermogensbelasting

Spaans Grondwettelijk Hof verwerpt opnieuw beroep tegen de nieuwe Spaanse vermogensbelasting

In eerdere bijdragen hebben we reeds aangekondigd dat men op 28 november 2023 in Spanje op federaal niveau een ‘solidariteitsbijdrage’ heeft ingevoerd ter aanvulling van de reeds bestaande regionale vermogensbelasting. Deze nieuwe wet werd door het bestuur van verschillende autonome Spaanse regio’s aangevochten in een procedure voor het Spaanse Grondwettelijk Hof. In een arrest van 7 november 2023, heeft het Spaanse Grondwettelijk Hof nu ook uitspraak gedaan in de zaak aangebracht door het bestuur van de regio Madrid.

In eerdere bijdragen hebben we reeds aangekondigd dat men op 28 november 2023 in Spanje op federaal niveau een ‘solidariteitsbijdrage’ heeft ingevoerd ter aanvulling van de reeds bestaande regionale vermogensbelasting. Deze belasting treft belastingplichtigen met een (Spaans) vermogen van meer dan drie miljoen euro (netto). Voor Spaanse ingezetenen wordt het wereldwijde vermogen in aanmerking genomen, terwijl niet-ingezetenen alleen belasting betalen over hun Spaanse vermogen (bijvoorbeeld Spaans onroerend goed, liquide middelen op een Spaanse rekening, aandelen van een Spaanse onderneming, enz.).

Deze nieuwe wet werd door het bestuur van verschillende autonome Spaanse regio’s aangevochten in een procedure voor het Spaanse Grondwettelijk Hof, omdat deze in strijd zou zijn met de bevoegdheidsverdeling die in Spanje van kracht is en de fiscale autonomie van de individuele regio's aantast. Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft eerder uitspraak gedaan in de zaken die werden aangebracht door het bestuur van de regio’s Andalusië en Galicië, waarbij de vordering tot nietigverklaring werd verworpen (1). In een arrest van 7 november 2023, heeft het Spaanse Grondwettelijk Hof nu ook uitspraak gedaan in de zaak aangebracht door het bestuur van de regio Madrid. Hierbij heeft het Hof opnieuw het beroep van de Madrileense regering afgewezen (2). Wat de schending van de financiële autonomie betreft, werd geoordeeld dat de solidariteitsbelasting een aanvulling vormt op de vermogensbelasting en derhalve de bevoegdheden van de autonome regio's niet aantast. Temeer omdat er een tax credit wordt toegestaan voor de regionale vermogensbelasting die elders in Spanje werd betaald. De nieuwe Spaanse vermogensbelasting houdt voorlopig dus stand.

Dit heeft concreet tot gevolg dat Belgische fiscale inwoners die in Spanje in belangrijke mate geïnvesteerd hebben (lees: een netto-vermogen van meer dan € 3.000.000), een bijkomende vermogensbelasting verschuldigd zijn. Vooral indien de investeringen zich situeren in regio’s die geen of een aanzienlijk lagere vermogensbelasting heffen ten opzichte van de federale wetgeving zal de solidariteitsbijdrage zwaar doorwegen. Op vandaag is dit voornamelijk het geval in Madrid en Andalusië.

*(1) Grondwettelijk Hof (SP) 18 april 2023, nr. 189/2023, ECLI:ES:TC:2023:189A, https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29412#complete_resolucion; zie ook volgend persbericht (enkel beschikbaar in het Spaans): https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_098/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2098-2023.pdf.

(2) Grondwettelijk Hof (SP) 7 november 2023, nr. 149/2023, ECLI:ES:TC:2023:149, https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29821; zie ook volgend persbericht (enkel beschikbaar in het Spaans): https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_092/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2092-2023.pdf*Retour à l’aperçu
Icon articles

articles liés

Praktische toepassing van de nieuwe Spaanse federale solidariteitsbijdrage

In eerdere bijdragen hebben we reeds aangekondigd dat men in Spanje op federaal niveau een ‘solidariteitsbijdrage’ heeft ingevoerd ter aanvulling van de reeds bestaande regionale vermogensbelasting. Deze heeft niet alleen gevolgen voor Spaanse inwoners. Ook Belgen die (on)rechtstreeks Spaanse ver…

En savoir plus

Nieuwe Spaanse solidariteitsbijdrage reeds het voorwerp van procedure voor het Spaans Grondwettelijk Hof

De wet van 28 december 2022 tot invoering van de nieuwe Spaanse vermogensbelasting maakt reeds het voorwerp uit van een procedure voor het Spaans Grondwettelijk Hof. De wet regelt de invoering van een nieuwe, directe, persoonlijke en aanvullende belasting bovenop de bestaande vermogensbelasting. …

En savoir plus
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations