Vermijd een voordeel van alle aard voor de toekenning van smartphone

Vermijd een voordeel van alle aard voor de toekenning van smartphone

Voor de waardering van het voordeel van alle aard m.b.t. een door de werkgever toegekende GSM/smartphone en het bijbehorende abonnement kan er sinds 1 januari 2018 beroep gedaan worden op de nieuwe forfaitaire waardering van artikel 18, §3 punt 10 KB/WIB92.

Voor de waardering van het voordeel van alle aard m.b.t. een door de werkgever toegekende GSM/smartphone en het bijbehorende abonnement kan er sinds 1 januari 2018 beroep gedaan worden op de nieuwe forfaitaire waardering van artikel 18, §3 punt 10 KB/WIB92.


Op basis van de nieuwe regeling bedraagt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde GSM 36,00 EUR per jaar. Voor een kosteloos ter beschikking gesteld mobiel telefoonabonnement kan het voordeel van alle aard forfaitair geraamd worden op 48,00 EUR per jaar. Voorheen hanteerde men vaak de door de RSZ gehanteerde waardering van 12,5 EUR per maand, voor de GSM met inbegrip van het abonnement.


Bij het ter beschikking stellen van een gsm met abonnement maken sommige werkgevers gebruik van een zgn. ‘split bill-regeling’. Deze regeling houdt in dat het abonnement wordt afgesloten op naam van de werkgever. De werkgever spreekt met de werknemer een maximumbedrag af dat hij zal betalen voor de telecomkosten. Het surplus wordt gefactureerd aan de werknemer, die zelf instaat voor de betaling ervan.


Recent werd aan de Minister van Financiën gevraagd of er wel een voordeel van alle aard bestaat wanneer dergelijke split bill-regeling wordt toegepast.


In de praktijk gaat men er immers steeds vanuit dat het maximum bedrag dat de werkgever betaalt, de kosten dekt van het beroepsmatig gebruik van de GSM en bijbehorend abonnement. Bij overschrijding van dit maximum bedrag, betaalt de werknemer de abonnementskosten zelf. De werkgever staat m.a.w. zelf in voor de betaling van de privé-kosten. Bijgevolg zou er geen voordeel van alle aard moeten aangerekend worden voor het GSM-abonnement.


In een antwoord op een parlementaire vraag van 6 februari 2018, bevestigt de Minister van Financiën nu dat wanneer het daadwerkelijke en volledige persoonlijke gebruik van het telefoonabonnement rechtstreeks door de provider aan de gebruiker wordt gefactureerd in plaats van aan de werkgever (i.e. de hogergenoemde split bill-regeling), er geen reden bestaat om nog een voordeel van alle aard te belasten.


De Minister gaat bovendien nog een stap verder en stelt dat er in dergelijk geval zelfs geen belastbaar voordeel voor het GSM-toestel meer moet worden weerhouden.


Om de afwezigheid van een voordeel van alle aard te verantwoorden, is het wel noodzakelijk dat het maximumbedrag waarvoor de werkgever tussenkomt, is vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en criteria en bijgevolg overeenstemt met de werkelijkheid.


Bron: http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic812.pdf (p.2)Retour à l’aperçu
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations