Onroerende goederen in het buitenland & fiscaliteit

25-04-2024

Informations générales

Organisation: UCLL

Orateur: Rosanne Van Gael

Lieu: UCLL Campus Hertogstraat

Steeds meer Belgen kopen een buitenlandse vakantiewoning. Vooral de klassieke bestemmingen, zoals Frankrijk en Spanje, zijn erg in trek bij het Belgische publiek. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak zeer complex en onderhevig aan frequente wijzigingen. De Belgische fiscale aandachtspunten, alsook een aantal relevante buitenlandse aspecten, worden toegelicht tijdens dit seminarie door meester Rosanne Van Gael.

Meer concreet wordt er in dit seminarie besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van onroerend goed in het buitenland én hoe u uw vermogen het best plant over de grenzen heen. Hierbij zal vooral aandacht worden geschonken aan de klassieke landen in het licht van vakantiewoningen, zoals Frankrijk en Spanje.

In eerste instantie wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste Belgische fiscale aandachtspunten van een dergelijke investering in het buitenland. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de werking en impact van dubbelbelastingverdragen ter vermijding van dubbele belasting.

Meer bepaald wordt nagegaan welke Belgische belastingen van toepassing zijn op de periodieke inkomsten en op de eventuele meerwaarden op uw buitenlands onroerend goed. Tevens zal aandacht worden besteed aan de kosten die u maakt bij het aanhouden/verhuren van uw onroerend goed. Bij het beantwoorden van deze vragen zal het van belang zijn of de aankoop wordt verricht door uzelf als natuurlijke persoon of door uw vennootschap.

Aangezien het ook belangrijk is om op lange termijn te denken, zal ook bijzondere aandacht worden gevestigd op het hoofdstuk van de erfbelasting, zowel in België als in het buitenland. Zo passeren ook enkele tips and tricks op het vlak van de successieplanning de revue.

De presentatie wordt afgesloten met een uiteenzetting van de highlights van de relevante fiscale wetgeving gekoppeld aan het aankopen/aanhouden/verkopen/schenken/vererven van een vakantiewoning naar Spaans en naar Frans recht.

s'inscrire
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations