Organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht: een praktische benadering

03-02-2022

Informations générales

Organisation: BAB

Orateur: Olivier De Keukelaere

Lieu: Online & Kortrijk

Aan de hand van enkele praktische casussen, licht Olivier De Keukelaere tijdens dit seminarie toe hoe een familiale bedrijfsoverdracht kan worden georganiseerd, waarbij er rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de bedrijfsleider en er op fiscaal vlak wordt geoptimaliseerd.

Onder meer volgende vraagstukken komen aan bod:

  • hoe kan ik mijn bedrijf schenken maar de controle nog voorbehouden?
  • welke mogelijkheden biedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor mijn besloten vennootschap?
  • hoe kan ik een levenslang inkomen uit het familiebedrijf ontvangen?
  • hoe kan ik ervoor zorgen dat het familiebedrijf ook na de schenking binnen de familie wordt gehouden?
  • hoe kan ik alle kinderen gelijk begunstigen, zonder dat ze allemaal aandelen krijgen?
  • hoe kan ik mijn bedrijf schenken, maar later eventueel terugnemen?
  • hoe kan ik het familiebedrijf schenken aan in het bedrijf actieve én niet-actieve kinderen?

Verder worden de toepassingsvoorwaarden van het Vlaams fiscaal gunstregime inzake de overdracht van familiebedrijven aan de hand van enkele voorbeelden uitgelegd.

s'inscrire
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations