Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

26-08-2021

Informations générales

Organisation: Utopix

Orateur: Rinse Elsermans

Lieu: Online

De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht.

Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de notaris-vereffenaar, de opening van werkzaamheden, de opmaak van de boedelbeschrijving, het formuleren van de aanspraken tot aan de staat van vereffening en verdeling.

In dit seminarie komen onder andere volgende topics en vragen aan bod:

  • Wat is de impact van een verblijvingsbeding op de gerechtelijke vereffening-verdeling?
  • Volstaat het dat partijen in het vonnis tot aanstelling van de notaris-vereffenaar berusten, of is een betekening van het vonnis steeds vereist?
  • Heling versus positieve meldingsplicht van iedere partij;
  • Wat kan u doen indien één van de partijen weigert te verschijnen op de boedelbeschrijving? Of weigert de eed af te leggen?
  • Kan van de wettelijke termijnen uit het Gerechtelijk Wetboek worden afgeweken? En is dit aangeraden?
  • ...

Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak dieper ingegaan op aandachtspunten en valkuilen die u als rechtspracticus kan tegenkomen in de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling.

s'inscrire
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations