Vermogensplanning tussen ondernemer huwelijks - partner4

17-02-2022

Informations générales

Organisation: KMO Campus

Orateur: Eline Beeken Olivier De Keukelaere

Lieu: Webinar

Hoe kan een ondernemer zijn/haar gehuwde of samenwonende partner financieel veilig stellen en welke nieuwe mogelijkheden bieden het nieuwe erf-, huwelijksvermogens- en vennootschapsrecht.
Welke planningstechnieken tussen partners zijn voorhanden en hoe beoordeelt de Vlaamse belastingadministratie deze technieken?

Het veilig stellen van het financiële lot van de (huwelijks-)partner is voor koppels vaak een bezorgdheid, en dit vraagstuk wordt nog complexer wanneer één van beide een ondernemer of zelfstandige is.

In dit seminarie bespreken de docenten, Olivier DE KEUKELAERE en Eline BEEKEN, hoe partners onderling kunnen afspreken over de onderlinge vermogensoverdracht bij vooroverlijden van één van beide.

Het lot van de gehuwde en samenwonende partner in het erfrecht en het familiaal vermogensrecht wordt toegelicht, met bijzondere aandacht wordt voor het eigen of gemeenschappelijk statuut van de aandelen, de beroepsgoederen en/of de handelszaak van één van de partners.

Docent overloopt de verschillende planningstechnieken tussen partners, met aandacht voor de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door het erf-, huwelijksvermogens- en ondernemingsrecht. Daarnaast wordt onderzocht hoe de Vlaamse belastingadministratie de verschillende planningstechnieken beoordeelt.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

De gehuwde en samenwonende partner in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht
Het statuut van de beroepsgoederen en inkomsten uit beroepsgoederen in het huwelijksvermogensrecht
De planningstechnieken onder partners, waaronder: het beding van aanwas, het verblijvingsbeding, contractuele erfstelling, schenking tussen echtgenoten, …
Asset protection in het kader van echtscheiding
Standpunten en voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingsdienst
...

s'inscrire
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations