Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren.

Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren.

Het professionaliseren van de ondernemende familie betreft een proces van institutionalisering en structurering van het familiebedrijf met het oog op het bereiken van competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap. Het uiteindelijke doel van het professionaliseren van de ondernemende familie is het tot stand brengen van een duurzaam en functioneel eigenaarschap en familiebedrijf. Om dit doel te bereiken, moet de familie een verenigde en functionele groep vormen, met een efficiënt besluitvormingsorgaan, die waarde toevoegt aan het bedrijf door hun emotionele, relationele en financiële betrokkenheid.

Inmiddels is gebleken dat sommige familiebedrijven gedijen met minimale en anderen met uitgebreidere professionaliseringsinspanningen.

Het professionaliseren van de ondernemende familie betreft dan ook maatwerk en geen ‘one-size-fits-all’-aanpak.

Hieronder zetten wij enkele belangrijke aandachtspunten uiteen om een competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap te bevorderen:

1. Een gedeelde visie

Het fundament van een professionele ondernemende familie betreft gemeenschappelijke waarden en normen, die resulteren in een gedeelde visie en een hoger doel dat het gezin verenigt en enthousiast maakt over de generaties heen.

Wie zijn wij als gezin? Waar staan ​​we voor? Waar willen we bekend om staan? Wat willen we bereiken als gezin? Waar zien we onszelf over 100 jaar? ...

Bij gebrek hieraan zal het moeilijk zijn om de individuele familieleden te motiveren om bij elkaar te blijven en op lange termijn collectieve doelen na te streven (die mogelijk in strijd zijn met individuele wensen) en om een gevoel van toewijding en verantwoordelijk eigenaarschap over te dragen naar de toekomstige generatie(s).

Ondernemende families die dezelfde waarden en normen delen die hun besluitvorming sturen, waarbij het collectieve welzijn voorrang geniet boven individuele doelen, hebben de neiging om een hoger niveau van familiale cohesie, psychologisch eigenaarschap en toewijding te ervaren. Deze ‘psychologische lijm’ houdt de familie bij elkaar en bindt haar aan het familiebedrijf. Het vergemakkelijkt de besluitvorming en voedt de wens om samen te ondernemen.

2. Investeren in levenslang leren

Naast het feit dat een gedeelde visie essentieel is voor een familiebedrijf op lange termijn, volstaat dit alleen niet. Verder moeten de familieleden ook in staat zijn om hun rol binnen het familiebedrijf naar behoren uit te oefenen. Onafhankelijk van de rol die zij binnen het familiebedrijf opnemen: werknemer, lid van de raad van bestuur, lid van de familieraad, … Eigendomscompetentie stelt de familieleden in staat om bij te dragen aan het zakelijk succes.

Het is dan ook belangrijk om te focussen op het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden, aangepast aan iedere specifieke familie.

Een georganiseerde benadering van levenslang leren voor eigenaren van familiebedrijven op basis van hun individuele en collectieve competenties is goed besteed aan geld en tijd.

3. Family dynamics

Informele, op waarden gebaseerde normen bieden sterke richtlijnen die het gedrag en denken van gezinsleden vormgeven. Niet zelden vloeien deze normen voort uit de visie van de oprichter van het familiebedrijf en houden vaak generaties lang stand.

Desondanks het feit dat de informele governance structuren kunnen zorgen voor cohesie, sociale controle en de betrokkenheid van de familieleden, kunnen ze soms ook de vernieuwing in familiebedrijven in de weg staan.

Een belangrijke taak voor familiebedrijven is het collectief en expliciet handhaven en ontwikkelen van de informele governance structuren en de onderliggende waarden en normen. Dagelijkse interactie tussen de familieleden kunnen hierbij helpen, doordat communicatiepatronen worden gecreëerd en een open uitwisseling van gedachten/informatie/kennis wordt bestelligd.

4. Harmonie in de familie

Familiale harmonie is belangrijk. Investeren in het versterken van de communicatievaardigheden en vaardigheden inzake conflictbeheersing van de familieleden kan dan ook prioriteit zijn.

Indien families in staat zijn om de problemen rechtstreeks aan te pakken, ze openlijk te bespreken en oplossingen voor de problemen te zoeken, zullen ze zeer waarschijnlijk positieve stappen in het proces nemen. Binnen veel families is dit geen automatisme, maar zijn dit eerder vaardigheden die moeten worden ontwikkeld. Families die tijd en geld investeren in dit proces, voordat er zich belangrijke problemen voordoen, zullen dankbaar zijn dat ze dat hebben gedaan wanneer het belangrijke probleem zich voordoet.

5. Het familiaal charter: het topje van de ijsberg

Formele governance structuren zoals een familiaal charter zijn tegenwoordig erg populair. Het is evenwel belangrijk om op te merken dat de formele structuren alleen effectief kunnen functioneren als de onderste lagen aanwezig zijn, en vooral indien ze zijn afgestemd en leven in alledaagse interacties tussen de familieleden.

Klik hieronder om het fragment te bekijken.Retour à l’aperçu
Icon articles

Cet article fait partie d'une série.
Voir ci-dessous les autres articles de cette série.

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

En savoir plus

Schenken en vooruitdenken: echtscheiding van de begiftigde

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

En savoir plus

Schenken en vooruitdenken: (voor)overlijden van een kind

De populairste vorm van successieplanning in België is nog steeds de schenking. Vanuit vrijgevigheidsinzicht wensen de ouders hun kinderen te bevoordelen. Om hen te helpen. Omdat ze hen graag zien. Maar wat indien het kind, dat op het ogenblik van de schenking gehuwd was, nadien uit de echt zou …

En savoir plus

Een woning - loon naar werken of een stap te ver?

Het laatste decennium hanteert de fiscale administratie artikel 49 WIB als een onvervalste antimisbruikbepaling. Zo worden de kosten van een onroerend goed dat privé wordt aangewend ten titel van bezoldiging in natura frequent verworpen. Bij uitbreiding worden vandaag ook verhuurde onroerende …

En savoir plus

Goede doelen en vermogensplanning - het civiele luik

Wanneer u nadenkt over uw vermogensplanning, bestaat dus de mogelijkheid dat u uw filantropische doelstellingen hierin mee wenst te betrekken. Daarbij is het steeds belangrijk dat u oog heeft voor de mogelijke juridische en fiscale gevolgen. In dit videofragment gaan wij verder in op de civiele…

En savoir plus

Goede doelen en vermogensplanning - het fiscale verhaal

De laatste jaren is er alsmaar meer aandacht voor goede doelen, ook in het kader van vermogensplanning. Het begrip “goed doel” is echter te beperkt. Wij spreken liever van filantropie. Niet enkel privépersonen en families zijn hierin actief, ook alsmaar meer bedrijven. Men kan op verschillende mani…

En savoir plus

Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vermogensplanning praktijk

Enkele voordelen van de “nieuwe” BV Een belangrijke wijziging op het vlak van vermogensplanning is de mogelijkheid van meervoudig stemrecht binnen de BV. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen van de vennootschap reeds overdragen aan hun kinderen bij wijze van schenking, zon…

En savoir plus

Verhuizen naar het buitenland?

Houd rekening met uw fiscaal inwonerschap De meerderheid van de landen gebruikt fiscaal inwonerschap als criterium om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen. Indien u niet kwalificeert als fiscaal inwoner van een land, wordt u in principe enkel belast op de inkomsten die hun oorsprong…

En savoir plus

Gaat u binnenkort verhuizen? Vergeet dan uw sociale zekerheid niet!

Een aantal maatregelen is toch wel nodig als u verhuist naar een meer exotische (en/of fiscaal interessante) bestemming. Van zodra u niet meer onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, waarbij alles (eventueel via de werkgever) qua opbouw van uw pensioen, medische kosten enz. wordt geregeld, zal…

En savoir plus

Pre-emigratie planning

Bij een emigratie rijzen er sowieso een aantal praktische vragen. U moet immers allerlei zaken regelen hier in België én ter plaatse in het woonland. Echter, ook op juridisch-fiscaal vlak kan u op voorhand al heel wat maatregelen nemen. Wilt u misschien permanent verhuizen naar uw buitenlandse v…

En savoir plus

Internationale elementen in uw vermogen of gezinssamenstelling

Heeft uw nalatenschap internationale aspecten, zoals een kind in het buitenland, een vakantiewoning of een belegging in buitenlandse vennootschappen? Dan kan het een goed idee zijn om telkens ook de buitenlandse wetgeving ter zake te verifiëren. De taxatie van onroerend goed op het eigen …

En savoir plus

Fiscaal regime van de auteursrechtelijke vergoeding

In deze video licht Veerle Lerut het fiscaal regime van de auteursrechten toe, met haar zeer interessante belastingdruk ten opzichte van een gewone beroepskost sinds de invoering in 2008 - sindsdien al vaak een topic in onze media. Een correcte bepaling van dit recht is natuurlijk cruciaal om…

En savoir plus

Internationale tewerkstelling & fiscale controle

Graag breken we een lans om de nodige proactiviteit aan de dag te leggen bij internationale tewerkstellingsdossiers. De wereld wordt kleiner en mensen gaan vaker aan de slag over de grens - iets dat ook de fiscus en de overheden weten. Fiscale administraties wereldwijd beschikken dan ook over veel…

En savoir plus
Ce site Internet utilise des cookies afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. En continuant à surfer sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Plus d’informations