De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Zojuist heeft de nieuwe Minister van Financiën, Alexander De Croo, een bijkomend algemeen uitstel verleend tot en met 30 september 2019. Dit geeft zowel bestuurders van vennootschappen, vzw’s en stichtingen als de extern mandatarissen die dit als dienstverlening aanbieden aan hun cliënten iets meer ademruimte om de nodige informatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden in te winnen en te registreren in het UBO-register.

Lees verder

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’.

Lees verder

Seminaries & conferenties

19 februari 2019

Vereffening en verdeling in het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht grondig gewijzigd. Haar bedoeling is een aanpassing van het erfrecht aan de gezinssituaties van vandaag. De wet van 22 juli 2018 heeft de wet van 31 juli 2017, alsook het huwelijksvermogensrecht aangepast. Belangrijke wijzigingen betreffen de verfijning van het wettelijk stelsel, uitwerking van het stelsel van scheiding van goederen, uitbreiding van het regime van de huwelijksvoordelen, en opheffing van het verkoopsovereenkomstverbod tussen echtgenoten. De gevolgen van deze hervormingen hebben verregaande gevolgen voor de vereffening-verdeling van het patrimonium en huwelijkstelsels. Tijdens deze studienamiddag van M&D Seminars krijgt u van Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans een praktijkgericht overzicht van de fiscale gevolgen van een feitelijke scheiding/echtscheiding. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de recentste wetgeving en aan een aantal praktijkproblemen en relevante rechtspraak.
21 februari 2019

Aftrek managementfees en bezoldigingstheorie

Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van managementfees minder vanzelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod tijdens dit seminarie van Tim Melis voor CVO HIK.