De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene inbreng- en inkortingsregels uit het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder

Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming was de uniformisering van de inbreng- en inkortingsregels van roerende en onroerende schenkingen. Wil men de oude regels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenkingen behouden, dan kan een verklaring van behoud worden afgelegd. Wanneer is nu het afleggen van een verklaring van behoud nuttig? Hoe moet een dergelijke verklaring worden afgelegd en binnen welk tijdskader moet worden gehandeld?

Lees verder

Seminaries & conferenties

19 oktober 2018

Samenlevingsvormen van A tot Z

De keuze voor de ene of de andere vorm van samenleven is bij veel mensen in de eerste plaats misschien een emotionele keuze. Aan elke vorm van relatie zijn er echter eigen juridische en fiscale gevolgen verbonden. Het is bij de keuze van partnerrelatie dan ook van belang om ook met deze juridische en fiscale gevolgen rekening te houden, anders kunnen de partners bij het einde van de rit wel eens voor verrassingen komen te staan. Ook vanuit het oogpunt van de adviseur is het belangrijk om uw cliënten volledig en correct te kunnen adviseren over de gevolgen van een keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm. Rinse Elsermans licht dit toe tijdens een webinar van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer).
19 oktober 2018

AFTREK MANAGEMENTFEES EN BEZOLDIGINGSTHEORIE

Tijdens het weekend van 19-21 oktober presenteert Tim Melis driemaal de bezoldigingstheorie en de aftrek van managementfees bij het MAB (Mechelse beroepsvereniging van accountants).