De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen.
U kan ons ook volgen op Twitter en LinkedIn.

Juridisch nieuws

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de verschillende fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse tweede verblijven. Maar lang niet alle problemen zijn daarmee opgelost...

Lees verder

The Belgian government has taken a new step in her fight against tax fraud and tax evasion. A new law has broadened the scope of the reporting requirement for payments to tax havens in three areas. Most importantly, the reporting duty now also applies for payments to offshore jurisdictions such as Hong Kong and Singapore.

Lees verder

Seminaries & conferenties

26 augustus 2016

De Estate Planningsdagen: Sessie 1. Erfbelasting 2016: een round-up van diverse planningstechnieken

Op 26 augustus 2016 geeft Nathalie Labeeuw een seminarie met als titel: "Sessie 1. Erfbelasting 2016: een round-up van diverse planningstechnieken". Dit seminarie maakt deel uit van de Estate Planningsdagen en wordt georganiseerd door M&D Seminars. Sessie 1. Erfbelasting 2016: een round-up van diverse planningstechnieken Meester Nathalie Labeeuw Clausules in huwelijkscontracten (sterfhuisclausule, keuzebeding onder last, finaal verrekenbeding) Schenkingen aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud Schenkingen tussen echtgenoten Overdrachten tussen niet-gehuwden Verzekeringsgiften De kaasroute De Burgerlijke Maatschap als controlevehikel Testamenten (o.a. duo-legaat)
21 september 2016

Succesfactoren overdracht familiale KMO Voorbereiding - waardering - schenken - (her)structureren

Op 21 september 2016 geeft Olivier De Keukelaere een seminarie met als titel: "Succesfactoren overdracht familiale KMO - Voorbereiding - waardering - schenken - (her)structureren". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO.De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent, … moet men zich hier terdege bewust van zijn. 
 Wij focussen tijdens deze praktijkdag ‘Succesfactoren overdracht familiale KMO’, niet alleen op de voorbereiding. Wij gaan tevens dieper in op de overdracht zelf.
Een belangrijk aspect hiervan is de waardering van de KMO en waarschijnlijk nog relevanter, de vraag hoe wij de vennootschap voorbereiding op die waardering. Door de overdracht van een familiale KMO ontstaat dikwijls een (fiscale of economische) noodzaak om de vennootschap(pen) te herstructureren. Wij gaan hier dieper in op de problematieken van een dergelijke herstructurering.
In het verlengde hiervan besteden wij ook aandacht aan concrete oplossingen voor de klassieke vraag van de overlater naar een zeker behoud van controle op de KMO. Succesvolle schenking familiebedrijf: De schenking van het familiebedrijf aan de volgende generatie is zowel voor de familie als voor het bedrijf een belangrijk scharniermoment. Tijdens deze sessie behandelen we de voornaamste aandachtspunten om dit proces succesvol te maken. Voornaamste aandachtspunten schenking familiale KMO - Hoe kan het familiebedrijf door de schenking volledig binnen de familie gehouden worden. - Hoe kunnen alle kinderen gelijk begunstigd worden, ook al krijgen ze niet allemaal aandelen van het familiebedrijf. - Hoe kan een familiebedrijf het best aan alle kinderen geschonken worden, ook al zijn ze niet allemaal actief in de onderneming. - Hoe kan de schenker een levenslang inkomen uit het familiebedrijf ontvangen, ook na de schenking. - Hoe kan een (jonge) ondernemer zijn bedrijf schenken en later toch nog terug kunnen nemen ? - Wat zijn de meest recente evoluties omtrent het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven ?