De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart van de rechtsbescherming verkoos boven die van de rechtszekerheid, besloot het hoogste rechtscollege het ditmaal over een andere boeg te gooien. De ommezwaai door Cassatie is opmerkelijk, temeer omdat zij met dit arrest een hardnekkige discussie uit het verleden opnieuw aanzwengelt.

Lees verder

De DBV heeft recent 14 nieuwe rulings gepubliceerd met betrekking tot de kaaimantaks. De rulings bieden niet alleen inzage in de interpretatie van de dienst in enkele knelpunten in de toepassing van de kaaimantaks, maar maken duidelijk dat de kaaimantaks ook in het voordeel van de belastingplichtige kan worden toegepast. Wat kunnen deze rulings voor u betekenen?

Lees verder

Seminaries & conferenties

23 augustus 2017

Kennisateliers gaat weer vreemd!

Op 23 & 24 augustus 2017 vindt hét fiscale evenement van het jaar plaats: KennisAteliers gaat weer vreemd! Tim Melis geeft een seminarie met Steven Vanden Berghe als titel: "De grenzen van de bezoldigingstheorie & VAA bewoning!" op 23 augustus en op 24 augustus geef hij samen met "Gerichte controles op kapitaalverminderingen! Interne meerwaarden: het einde van een tijdperk ?!". Collega Sofie Longerstay spreekt over "Impact van echtscheiding op de vennootschap, gevolgen en aandachtspunten" en "Gevolgen van echtscheiding op onroerend goed gehuwden !" op 24 augustus.