De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5 van het Brusselse Wetboek Successierechten aan te passen, teneinde de toepassing van zogenaamde “sterfhuisclausules” uit de praktijk te bannen.

Lees verder

De bezwaarprocedure in de inkomstenbelastingen is gekend. De belastingplichtige gaat niet akkoord met de verschuldigde belasting (meestal in het kader van een supplementaire taxatie). Dan moet tijdig een bezwaarschrift ingediend worden. Vervolgens zal de Adviseur-generaal (in de praktijk een door hem gedelegeerd ambtenaar) een directoriale beslissing treffen waarin hij de belastingplichtige gelijk dan wel ongelijk geeft. Krijgt de belastingplichtige ongelijk, blijft slechts één betwistingsmogelijkheid open: de rechtbank.

Lees verder

Seminaries & conferenties

27 juni 2018

Hervorming erfbelasting: update

Na de hervorming van het erfrecht volgt de hervorming van de Vlaamse erfbelasting. Op 12 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. Deze hervorming omvat twee krachtlijnen: een actualisering aangepast aan het nieuwe federale erfrecht en een meer gematigde tarificatie voor verkrijgingen buiten de rechte lijn.Wat zal er nu concreet wijzigen door de hervorming van de erfbelasting? Hoe worden de vernieuwingen ingevolge de hervorming van het erfrecht benaderd? En welke standpunten heeft VLABEL reeds ingenomen omtrent de hervorming van het erfrecht? Al deze vragen zal u beantwoord zien door Rinse Elsermans tijdens dit webinar van Wolters Kluwer.
27 juni 2018

Impact van recente rechtspraak en de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding

Sofie Longerstay spreekt voor Balie Brugge omtrent de impact van recente rechtspraak en de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding. Inschrijven kan via het privaat luik voor advocaten.