De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Op 3 mei 2017 nam VLABEL standpunt in over de fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop betreffende de specifieke situatie van een woning in aanbouw (of nog volledig te bouwen). In Nieuwsbrief Notariaat 2018/3 wordt dit standpunt door Tim Melis en Rosanne Van Gael, twee van onze collega’s, uitgebreid toe- en doorgelicht. Welke situaties worden door voornoemd standpunt geviseerd?

Lees verder

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding betrekking heeft bij het overlijden van de eerststervende contractspartij vrij van schenk- of erfbelasting toe aan de langstlevende contractpartij. VLABEL publiceerde hieromtrent recent een omstreden standpunt. Hieronder een korte bespreking.

Lees verder

Seminaries & conferenties

21 maart 2018

Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten, ... in de praktijk.

Fiscale procedure en fiscale controle, onderzoeksbevoegdheden fiscus en rechten belastingplichtige, aanslag van ambtswege en fiscale (straf-) sancties, administratief bezwaar en gerechtelijke geschillenprocedure… Ziet u door het bos de bomen nog? Tim Melis en Tom Engelen leiden u erdoorheen op 13 en 21 maart, in samenwerking met KennisAteliers.
23 maart 2018

Themadag Vennootschapsconstructies

Op 23 maart geeft Olivier De Keukelaere een seminarie met als titel: "De vennootschap als vehikel voor familiale opvolging ". Dit seminarie maakt deel uit van "Themadag Vennootschapsconstructies" en wordt georganiseerd door M&D Seminars.