De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104).

Deze verordeningen moet men bij de hand nemen van zodra een partnerrelatie een internationaal karakter vertoont. Een Franse vrouw huwt bijvoorbeeld met een Nederlandse man in Nederland, maar zij verhuizen na 5 jaar naar België. Welk recht dicteert de spelregels voor hun huwelijksvermogen, welke rechter en/of notaris is bevoegd voor de vereffening-verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel en welke draagkracht heeft hun huwelijkscontract naar Nederlands recht in een andere lidstaat?

Lees verder

Zojuist heeft de nieuwe Minister van Financiën, Alexander De Croo, een bijkomend algemeen uitstel verleend tot en met 30 september 2019. Dit geeft zowel bestuurders van vennootschappen, vzw’s en stichtingen als de extern mandatarissen die dit als dienstverlening aanbieden aan hun cliënten iets meer ademruimte om de nodige informatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden in te winnen en te registreren in het UBO-register.

Lees verder

Seminaries & conferenties

21 februari 2019

Aftrek managementfees en bezoldigingstheorie

Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van managementfees minder vanzelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod tijdens dit seminarie van Tim Melis voor CVO HIK.
26 februari 2019

HET NIEUWE HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN ZIJN FISCALE GEVOLGEN

Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht?! Het grondig veranderd huwelijksvermogensrecht trad, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Op basis van praktijkvoorbeelden en concrete cases krijgt u concrete tips van Liesbeth Franck voor de toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Dit seminarie wordt georganiseerd door PXL Hogeschool.