De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen.
U kan ons ook volgen op Twitter en LinkedIn.

Juridisch nieuws

In een Voorafgaande Beslissing van 27 juni 2016 (nr. 16025) heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van een uitkering uit een Liechtensteinse Stiftung.

Lees verder

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een plan voorbereid dat het huidige fiscale landschap grondig hertekent, in het bijzonder op het vlak van de vennootschapsbelasting. Hierna vindt u een overzicht van de mogelijke wijzigingen die nu op tafel liggen.

Lees verder

Seminaries & conferenties

27 september 2016

KennisAteliers In Debat: Vruchtgebruik onder zware druk van de fiscus ! Wat kunt u vandaag nog adviseren ?

Op 27 september 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "KennisAteliers In Debat: Vruchtgebruik onder zware druk van de fiscus ! Wat kunt u vandaag nog adviseren ?". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. Optimalisatiestructuren en standpunt fiscus. Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd. Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. Tijd om met een paar deskundigen een analyse te maken van de huidige optimalisatiemogelijkheden en de visie van de fiscus hierop. Vanuit de gedachtewisseling tussen accountant/advocaten met en een gespecialiseerde ambtenaar, kunt u zelf oordelen wat u vandaag nog kunt adviseren. In welke mate u zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstal vandaag nog kunt aanraden als nuttige vastgoedvehikels. Waar zitten er nog opportuniteiten en hoe kunt u de risico's inschatten en beperken? Deze confrontatie van ideeën heeft als doel u inzicht te geven om zelf te oordelen. Betwistingen vruchtgebruikconstructies Tijdens deze Capita Selecta Vruchtgebruik ontleden wij die onderwerpen die betwisting geven, waarbij ook het standpunt van de fiscus aan bod komt. Zo zullen volgende onderwerpen in de loop van de discussie behandeld worden: 1. Vruchtgebruik – blote eigendom via vennootschap. - waardering vruchtgebruik: - olo? - OLO van het moment van de vestiging?, - geen mark up? - inflatie laatste 10 jaar? - gerichte controles: - waardering, verdeling kosten, - vergoeding einde rit, - welke kosten bij verbouwingen of stelling De Page ? - aftrekbaarheid kosten: - cash-drain, - werkelijke activiteit, - bezoldigingstheorie - verlengen van zakelijke rechten - opstal en erfacht als alternatief - bespreking van de nieuwe CBN-adviezen tijdelijke zakelijke rechten 2. Vruchtgebruik – blote eigendom in kader van successieplanning (oud artikel 9 W. Succ.) - de gesplitste aankoop ouders - kinderen - administratieve beslissing, wanneer 3% betalen? - bouwen op grond van de kinderen als alternatief ? 3. Nieuwe wet omzetting vruchtgebruik - problematiek afstand van vruchtgebruik en bijkomende schenking
29 september 2016

KennisAteliers In Debat: Vruchtgebruik onder zware druk van de fiscus ! Wat kunt u vandaag nog adviseren ?

Op 29 september 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "KennisAteliers In Debat: Vruchtgebruik onder zware druk van de fiscus ! Wat kunt u vandaag nog adviseren ?". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. Optimalisatiestructuren en standpunt fiscus. Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd. Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. Tijd om met een paar deskundigen een analyse te maken van de huidige optimalisatiemogelijkheden en de visie van de fiscus hierop. Vanuit de gedachtewisseling tussen accountant/advocaten met en een gespecialiseerde ambtenaar, kunt u zelf oordelen wat u vandaag nog kunt adviseren. In welke mate u zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstal vandaag nog kunt aanraden als nuttige vastgoedvehikels. Waar zitten er nog opportuniteiten en hoe kunt u de risico's inschatten en beperken? Deze confrontatie van ideeën heeft als doel u inzicht te geven om zelf te oordelen. Betwistingen vruchtgebruikconstructies Tijdens deze Capita Selecta Vruchtgebruik ontleden wij die onderwerpen die betwisting geven, waarbij ook het standpunt van de fiscus aan bod komt. Zo zullen volgende onderwerpen in de loop van de discussie behandeld worden: 1. Vruchtgebruik – blote eigendom via vennootschap. - waardering vruchtgebruik: - olo? - OLO van het moment van de vestiging?, - geen mark up? - inflatie laatste 10 jaar? - gerichte controles: - waardering, verdeling kosten, - vergoeding einde rit, - welke kosten bij verbouwingen of stelling De Page ? - aftrekbaarheid kosten: - cash-drain, - werkelijke activiteit, - bezoldigingstheorie - verlengen van zakelijke rechten - opstal en erfacht als alternatief - bespreking van de nieuwe CBN-adviezen tijdelijke zakelijke rechten 2. Vruchtgebruik – blote eigendom in kader van successieplanning (oud artikel 9 W. Succ.) - de gesplitste aankoop ouders - kinderen - administratieve beslissing, wanneer 3% betalen? - bouwen op grond van de kinderen als alternatief ? 3. Nieuwe wet omzetting vruchtgebruik - problematiek afstand van vruchtgebruik en bijkomende schenking