De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Het Hof van Cassatie heeft op 16 juni 2017 een arrest geveld over de dubbele belasting op Franse dividenden van Belgische belastingplichtigen. Voor het eerst sinds 1988 - op enkele pyrrusoverwinningen na - lijkt de belastingplichtige aan het langste eind te trekken. De vraag hierbij is of het arrest enkel gevolgen heeft in de specifieke relatie tussen Frankrijk en België, of dat het ook een impact heeft op de wereldwijde beleggingen van Belgen.

Lees verder

U heeft een betwisting met de fiscus en u geraakt niet tot een akkoord. De enige uitweg is (helaas) een gerechtelijke procedure.

Met welke kosten moet u dan rekening houden? We geven hierna een overzicht.

Lees verder

Seminaries & conferenties

23 augustus 2017

Kennisateliers gaat weer vreemd!

Op 23 & 24 augustus 2017 vindt hét fiscale evenement van het jaar plaats: KennisAteliers gaat weer vreemd! Tim Melis geeft een seminarie met Steven Vanden Berghe als titel: "De grenzen van de bezoldigingstheorie & VAA bewoning!" op 23 augustus en op 24 augustus geef hij samen met "Gerichte controles op kapitaalverminderingen! Interne meerwaarden: het einde van een tijdperk ?!". Collega Sofie Longerstay spreekt over "Impact van echtscheiding op de vennootschap, gevolgen en aandachtspunten" en "Gevolgen van echtscheiding op onroerend goed gehuwden !" op 24 augustus.