De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

De berekening van het voordeel alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning blijft brandend actueel. Na de rechtspraak die de oude waarderingsregels ongrondwettelijk verklaarde, verscheen recent het Koninklijk Besluit dat de forfaitaire waarderingsregels wijzigt. Hoe wordt het voordeel van alle aard voortaan berekend en wat kan u nog doen tegen de aanslagen die werden gevestigd op basis van de ongrondwettelijke waarderingsregels? Wij vatten het in dit artikel voor u samen.

Lees verder

Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij dus een, volgens de fiscus, te laag rendement wordt behaald, worden vandaag massaal door de fiscale administratie geviseerd. De aftrek van kosten wordt systematisch verworpen en de ingediende bezwaarschriften worden systematisch afgewezen. Het hof van beroep te Gent heeft de fiscus daarbij haar quasi onvoorwaardelijke steun toegezegd met haar arrest dd. 20 november 2018.

Lees verder

Seminaries & conferenties

23 januari 2019

Successieplanning met zorgenkinderen

Hoe kan u de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren ?! Liesbeth Franck benadert in dit online seminarie op 23/1/2019 van KennisAteliers successieplanning op maat van families met zorgenkinderen. Deze sessie kadert in een driedelige reeks: (1) Successieplanning met zorgenkinderen (2) Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels (3) Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.
24 januari 2019

Efficiënte successieplanning via huwelijkscontract en testament (rekening houdend met standpunten van VLABEL)

Op dit seminarie van KBAB staan voor Nathalie Labeeuw huwelijkscontracten en testamenten centraal als instrument van successieplanning. Burgerrechtelijk bepalen de intenties van de cliënt voornamelijk de gekozen techniek. Wil men voornamelijk de langstlevende echtgenoot beschermen, dan zal het huwelijkscontract eerder aangewezen zijn. Wil men zijn vermogen nog niet onmiddellijk overdragen, dan moet worden gewerkt met een testament. Fiscaal moet anno 2018 absoluut rekening worden gehouden met de diverse standpunten en voorafgaande beslissingen van VLABEL. De uiteenzetting heeft als doel om de meest voorkomende clausules in huwelijkscontracten en testamenten door te lichten en te wijzen op de eventuele burgerrechtelijke en fiscale gevolgen.