De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen.
U kan ons ook volgen op Twitter en LinkedIn.

Juridisch nieuws

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het begrip ‘huurwaarde’ voor niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen verder wordt uitgewerkt. Het betreft een reactie op de rechtspraak van het Europees Hof waarbij België veroordeeld werd voor de verschillende fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse tweede verblijven. Maar lang niet alle problemen zijn daarmee opgelost...

Lees verder

The Belgian government has taken a new step in her fight against tax fraud and tax evasion. A new law has broadened the scope of the reporting requirement for payments to tax havens in three areas. Most importantly, the reporting duty now also applies for payments to offshore jurisdictions such as Hong Kong and Singapore.

Lees verder

Seminaries & conferenties

21 september 2016

Succesfactoren overdracht familiale KMO Voorbereiding - waardering - schenken - (her)structureren

Op 21 en 22 september 2016 geeft Olivier De Keukelaere een seminarie met als titel: "Succesfactoren overdracht familiale KMO - Voorbereiding - waardering - schenken - (her)structureren". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. De overdracht van een familiale KMO is meer dan een financieel of fiscaal optimale oplossing. Uiteraard zal de financiële context een essentiële rol spelen bij de finale beslissing. Zo mogelijk nog belangrijker is de voorbereiding van de overdracht. Voor de overlaters en hun omgeving is dit dikwijls een emotioneel proces. Als raadgever, accountant, belastingconsulent… moet men zich hier terdege bewust van zijn. 

21 september 2016

Belastingvrije kapitaalvermindering of fiscaal misbruik ?!

Op 21 september 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "Belastingvrije kapitaalvermindering of fiscaal misbruik ?!". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. Kapitaalvermindering steeds onbelast? Recent heeft de fiscale administratie verschillende malen getracht kapitaalverminderingen te belasten als een dividenduitkering. Ofwel omdat de procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen niet correct werd opgevolgd ofwel vanwege de oorsprong van de vorming van het kapitaal waar een aandelenruil aan ten grondslag lag. Meerwaarden op aandelen zijn fiscaal vrijgesteld als ze kaderen in het normaal beheer van het privévermogen. In het verleden eiste de rulingdienst een aantal engagementen van de belastingplichtige om het ‘normaal beheer’ te garanderen. In een recent advies over interne meerwaarden laat ze die engagementen vallen. Maar dit betekent niet dat u nu zonder discussie een belastingvrije kapitaalvermindering zou kunnen doen. Immers meent de rulingcommissie dat zij voortaan kan terugvallen op de nieuwe antimisbruikbepaling.