De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen.
U kan ons ook volgen op Twitter en LinkedIn.

Juridisch nieuws

Op vrijdag 14 oktober 2016 werd een voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein door de Vlaamse Ministerraad goedgekeurd die definitief een eind maakt aan de onzekerheid ter zake de dubbele belasting bij de verzekeringsgift. Er komt nu een derde mogelijkheid om te ontsnappen aan erfbelasting op een verzekeringsgift.

Lees verder

Bart Verdickt published an article on donations with reservation of usufruct in the recent edition of STEP Journal (www.step.org/journal).

You can read the article here.

Lees verder

Seminaries & conferenties

27 oktober 2016

Discussiepunten met fiscus bij optimalisatie onroerend goed !

Op 27 oktober 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "Discussiepunten met fiscus bij optimalisatie onroerend goed !". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. Discussiepunten (met fiscus) bij optimalisatiestructuren onroerend goed ! Tijdens dit kennisatelier analyseren wij de praktische gevolgen en fiscale aandachtspunten bij de meest courante structuren voor de optimalisatie van de verwerving van onroerend goed. U krijgt een praktijkgerichte duiding van de fiscale aandachtspunten en een concrete toetsing van onderstaande optimalisatiestructuren aan de huidige inzichten en de toepassing van de nieuwe anti-misbruikbepaling. Privé onroerend goed in vennootschappen: do's en don'ts - de aankoop van (een zakelijk recht op) onroerend goed met een vennootschap als loon in natura: zijn de kosten wel aftrekbaar? - huren in plaats van ter beschikking stellen, - is er nog een voordeel indien een marktconforme huur wordt betaald? Aankoop middels tijdelijke zakelijke rechten - de aankoop blote eigendom/vruchtgebruik door zaakvoerder en vennootschap, wat met turbovruchtgebruik? - de aankoop blote eigendom / vruchtgebruik met voorafgaande schenking ter vermijding van successierechten: zijn er alternatieven? - gesplitste aankoop tréfonds / recht van erfpacht: kan ik nog steeds registratierechten vermijden? wat bij de wedersamenstelling? - bouwen op andermans grond: het (accessoir) recht van opstal - aankoop in onverdeeldheid: het verhoogde verdelingsrecht in het Vlaams Gewest - de verkoop van onroerend goed met voorbehoud van een recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik of de opstallen Beëindiging zakelijke rechten - aandachtspunten inkomstenbelasting en registratierechten - uitwerken van een correcte en marktconforme vergoedingsregeling - uit onverdeeldheidtreding onroerend goed: niet steeds het verdelingsrecht volgende fiscus!
27 oktober 2016

KennisAteliers In Debat - Uti non abuti In Debat - Welke optimalisatiestructuren zijn nog mogelijk anno 2016 ?! De concrete impact van de nieuwe anti-misbruikbepaling !

Op 27 oktober 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "KennisAteliers In Debat - Uti non abuti In Debat - Welke optimalisatiestructuren zijn nog mogelijk anno 2016 ?! De concrete impact van de nieuwe anti-misbruikbepaling !". Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers. Anti-Misbruik – stand van zaken - toetsing Centraal uitgangspunt van deze ‘Capital Selecta Anti-Misbruikwetgeving’ is de reële impact van de anti-misbruikwetgeving op de klassieke en minder klassieke optimalisatiestructuren. De sprekers analyseren de rechtspraak, rulings en toetsen de aanvalspistes van de fiscus bij de toepassing van artikel 344 §1 in functie van de fiscale praktijk. Zij geven u een actuele stand van zaken over de toepassing van de rechtsmisbruikbepaling en bij uitbreiding andere middelen van de fiscus (simulatie en bijzondere anti-rechtsmisbruikbepalingen, ..). Wat moet in bericht van wijziging staan indien fiscus fiscaal misbruik wil inroepen; hoe hiertegen verdediging opbouwen. Thematische toetsing Actuele concrete toepassing (rechtsleer, rechtspraak, rulings) anti-misbruikwetgeving op basis van enkele optimalisatiestructuren: - kapitaalvermindering na inbreng aandelen, - diverse vormen gesplitste aankoop OG, - verkoop van aandelen van een vastgoedvennootschap - Huur/onderverhuur gebouw - Vermijden van liquidatieheffing - herstructurering - vruchtgebruik - vereffening vennootschap/oprichting nieuwe vennootschap, … .