Conferenties en seminaries

23 april 2019

Overdracht van familiale ondernemingen

BRUSSEL
Overdracht van een familiale onderneming bij leven via schenking of de overlating van een onderneming bij overlijden met of zonder voorafgaandelijke regelingen? Wat wil de overheid? Wat is de beste keuze voor de onderneming? En voor de familie? Welke voorwaarden koppelt de wetgeving aan een fiscal gunstige regeling voor de overdracht van een familiale onderneming? Bij dit FHS seminarie neemt Olivier De Keukelaere de tijd om deze vragen met u door te nemen.
Volledige info
23 april 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Leuven
Tijdens deze infosessie van VIVO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
24 april 2019

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

Brussel
In deze sessie van FHS wordt onderzocht door Wim Vermeulen welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.
Volledige info
24 april 2019

Controlestructuren rond het familiebedrijf [onder het gewijzigde ondernemings- en vermogensrecht]

Gent
Bij een familiale bedrijfsoverdracht wil de overlater geregeld nog enige tijd meewerken, en gedurende deze periode zelf nog de touwtjes in handen houden. Men heeft de wens om de aandelen reeds aan de kinderen over te dragen, maar om het stemrecht en de controle nog te behouden. En in vele gevallen is deze bedrijfsoverdracht bovendien een emotioneel proces, dat men best tijdig voorbereidt. In deze opleiding verneemt u welke vennootschapsvormen en controlestructuren courant gehanteerd worden om de controle van het familiebedrijf te regelen, en welke juridische aandachtspunten ontstaan als gevolg van de opeenvolgende hervormingen van het ondernemingsrecht, het erfrecht en het familiaal vermogensrecht. Uw docent, Olivier De Keukelaere, overloopt de civiele en fiscale aspecten van verschillende controlestructuren, zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting en de stichting administratiekantoor. (Daags nadien vindt ditzelfde seminarie van KMO Campus plaats in Hasselt. Op 3/5/2019 is er ten slotte een sessie in Antwerpen.)
Volledige info
25 april 2019

Controlestructuren rond het familiebedrijf [onder het gewijzigde ondernemings- en vermogensrecht]

Hasselt
Bij een familiale bedrijfsoverdracht wil de overlater geregeld nog enige tijd meewerken, en gedurende deze periode zelf nog de touwtjes in handen houden. Men heeft de wens om de aandelen reeds aan de kinderen over te dragen, maar om het stemrecht en de controle nog te behouden. En in vele gevallen is deze bedrijfsoverdracht bovendien een emotioneel proces, dat men best tijdig voorbereidt. In deze opleiding verneemt u welke vennootschapsvormen en controlestructuren courant gehanteerd worden om de controle van het familiebedrijf te regelen, en welke juridische aandachtspunten ontstaan als gevolg van de opeenvolgende hervormingen van het ondernemingsrecht, het erfrecht en het familiaal vermogensrecht. Uw docent, Olivier De Keukelaere, overloopt de civiele en fiscale aspecten van verschillende controlestructuren, zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting en de stichting administratiekantoor. (Op 3/5/2019 vindt ditzelfde seminarie van KMO Campus plaats in Antwerpen.)
Volledige info
25 april 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
25 april 2019

Enkele belangrijke topics n.a.v. de hervorming van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht (m.i.v. de fiscale impact)

Berchem
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, werd het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht grondig hervormd. Sedert 1 september 2018 zijn deze nieuwe regels in voegen, maar bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het nieuwe vermogensrecht heeft gecreëerd? In dit seminarie gaat Rinse Elsermans nader in op enkele gewijzigde basisprincipes en worden enkele nieuwe rechtsfiguren toegelicht. Deze nieuwigheden worden eerst burgerrechtelijk gekaderd, nadien geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en tot slot wordt stilgestaan bij hun fiscale impact. De navorming wordt georganiseerd door Studio Financiële Planning.
Volledige info
30 april 2019

De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Frankrijk en Nederland

Webcast
Mr Wim Vermeulen licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed? Dit webinar spitst zich toe op Nederland en Frankrijk. Spanje en Portugal worden behandeld in een later webinar op 7/5//2019.
Volledige info
03 mei 2019

Controlestructuren rond het familiebedrijf [onder het gewijzigde ondernemings- en vermogensrecht]

Antwerpen
Bij een familiale bedrijfsoverdracht wil de overlater geregeld nog enige tijd meewerken, en gedurende deze periode zelf nog de touwtjes in handen houden. Men heeft de wens om de aandelen reeds aan de kinderen over te dragen, maar om het stemrecht en de controle nog te behouden. En in vele gevallen is deze bedrijfsoverdracht bovendien een emotioneel proces, dat men best tijdig voorbereidt. In deze opleiding verneemt u welke vennootschapsvormen en controlestructuren courant gehanteerd worden om de controle van het familiebedrijf te regelen, en welke juridische aandachtspunten ontstaan als gevolg van de opeenvolgende hervormingen van het ondernemingsrecht, het erfrecht en het familiaal vermogensrecht. Uw docent, Olivier De Keukelaere, overloopt de civiele en fiscale aspecten van verschillende controlestructuren, zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting en de stichting administratiekantoor. Dit is een seminarie van KMO Campus.
Volledige info
07 mei 2019

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Portugal

Webcast
Mr Wim Vermeulen licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed? Dit webinar spitst zich toe op Spanje en Portugal. Nederland en Frankrijk worden behandeld in een eerder webinar op 30/4/2019.
Volledige info
07 mei 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Gent
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
08 mei 2019

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

Webcast
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tim Melis bespreekt de pijnpunten tijdens dit live webinar van KennisAteliers.
Volledige info
09 mei 2019

Onroerend goed in het buitenland

Kasterlee
Uw appeltje voor de dorst? Verslik u niet in de fiscale aspecten. Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belasting elementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie. Bij KBAB wordt door Wim Vermeulen besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed.
Volledige info
09 mei 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Brugge
Tijdens deze infosessie van VIVO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
10 mei 2019

Successie- en vermogensplanning voor onbekwamen

Gent
Tijdens deze compacte infosessie van 2 uur kunt u uw kennis bijspijkeren over de basisprincipes en laatste stand van zaken over de successie- en vermogensplanning voor onbekwamen. U krijgt een duidelijk overzicht van de verschillende vormen van onbekwaamheid, aangevuld met herkenningspunten om de behoeften van onbekwamen te detecteren en de gepaste planningstechniek voor te stellen. Dit seminarie van Wolters Kluwer is bovendien een ideale kans om uw eigen vragen over deze materie te stellen aan de docente Liesbeth Franck, zodat u uw advies nog beter kunt afstemmen op toekomstige klantenvragen.
Volledige info
14 mei 2019

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Roeselare
Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
16 mei 2019

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag 2019: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren?

Hasselt
Wie beheert uw belangen en uw vermogen als u daar op latere leeftijd niet meer zelf toe in staat bent? Wat indien u later omwille van (onvoorziene) omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren, zoals bijvoorbeeld het doen van een schenking?” Dit zijn vragen die elk van uw klanten aanbelangen. Indien zij niets hebben geregeld, vallen ze terug op de gerechtelijke bescherming met een verregaande impact op het dagdagelijkse leven. Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan. Daarnaast werd de optie voorzien om via een overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk of definitief onbekwaam bent om dit beheer zelf waar te nemen. Sinds september 2014 kozen al meer dan 50.000 Belgen voor die oplossing. Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische toelichting over hoe u als notaris, advocaat of financieel expert/planner uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. Het belang en de inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod tijdens dit seminarie van Confocus. Daarnaast bespreekt Rinse Elsermans ook enkele andere maatregelen voor de oude dag.
Volledige info
21 mei 2019

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
22 mei 2019

AIJA Half-Year May Conference 2019

Hong Kong
Wim Vermeulen zal een panelgesprek leiden tijdens dit congres van de International Association of Young Laywers.
Volledige info
27 mei 2019

Hervormingen: wat betekent het voor de praktijk van de successieplanning?

Op 16 en 27 mei presenteert Liesbeth Frank bij Beobank het nieuwe erfrecht en de consequenties voor uw vermogen. Mocht u interesse hebben om dit seminarie bij te wonen, kan u contact opnemen met liesbeth.franck@cazimir.be.
28 mei 2019

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Brugge
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Wolters Kluwer een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
28 mei 2019

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Gent
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
29 mei 2019

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Gent
Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen weggewerkt. Hierdoor daalt het risico op een (ongewilde) ongelijke behandeling van erfgenamen. Tijdens dit praktijkseminarie van Wolters Kluwer krijgt u van Wim Vermeulen een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. De docent besteedt aandacht aan zowel de verwerving van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden. Als deelnemer krijgt u volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze complexe materie, zodat u terugkeert naar kantoor met bruikbaar advies bij klantendossiers.
Volledige info
03 juni 2019

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Elewijt
Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
12 juni 2019

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Leuven
Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen weggewerkt. Hierdoor daalt het risico op een (ongewilde) ongelijke behandeling van erfgenamen. Tijdens dit praktijkseminarie van Wolters Kluwer krijgt u van Wim Vermeulen een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. De docent besteedt aandacht aan zowel de verwerving van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden. Als deelnemer krijgt u volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze complexe materie, zodat u terugkeert naar kantoor met bruikbaar advies bij klantendossiers.
Volledige info
20 juni 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Genk
Tijdens deze infosessie van VIVO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
25 juni 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht (extra sessie)

Gent
Tijdens deze infosessie van VIVO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
25 juni 2019

Aftrek managementfee en bezoldigingstheorie

Geel
Tim Melis bespreekt de meest recente rechtspraak bij KVABB en gaat nader in op de vraag hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden teneinde discussie met de fiscus te voorkomen. Er wordt afgesloten met concrete tips & tricks.
Volledige info
01 juli 2019

Zorgvolmacht. Nieuwe civiele en fiscale knelpunten na de hervormingen van het erf- en huwelijksvermogensrecht

Gent
Dit jaar organiseert M&D Seminars opnieuw de Wetsdagen. Opnieuw worden de wetsdagen in verschillende steden georganiseerd. Tijdens de zomerse wetsdagen wordt de focus gelegd op nieuwe wetgeving of klassieke thema’s, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 8 sessies verspreid over 4 dagen over 4 verschillende locaties. Nathalie Labeeuw verzorgt een sessie op dag 1 omtrent de zorgvolmacht.
Volledige info
02 juli 2019

De buitengerechtelijke (zorgvolmacht) en de gerechtelijke bescherming

Zwijnaarde
Tijdens deze Zomeracademie van Larcier worden gedurende twee dagen acht verschillende sessies (vier per dag) gegeven door ervaren praktijkjuristen, waaronder Rinse Elsermans, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De formule van deze Zomeracademie is uitermate flexibel: elke deelnemer kan één tot vier sessies naar keuze volgen en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs, telkens boek inbegrepen. Op dinsdag 2 juli 2019 is het centrale thema ‘Personen- en familierecht’, op donderdag 4 juli 2019 ‘Aansprakelijkheid’.
Volledige info
01 oktober 2019

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Wolters Kluwer een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
09 oktober 2019

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

ANTWERPEN
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Wolters Kluwer een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
31 oktober 2019

Onroerend goed in het buitenland

Gent
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of een derde land behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van KVABB wordt onderzocht door Wim Vermeulen wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.