Webinarreeks Cazimir

  • REMOTE CONTROL: Hoe efficiënt én effectief een familieraad, algemene vergadering of raad van bestuur online organiseren? (Bekijk hier de opname!)
  • UN-LOCK UW (MENSELIJK) KAPITAAL IN DE LOCKDOWN: Key persons laten deelnemen in kapitaal van (familie)bedrijf
    (Bekijk hier de opname!)

Conferenties en seminaries

24 september 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Leuven
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
30 september 2020

Specifieke technieken voor roerend maken van onroerend goed

Webcast
Bij de successieplanning van onroerend goed kan het interessant zijn te opteren voor 'gevorderde' technieken voor het roerend maken van het vermogen. Tim Melis doet dit uit de doeken tijdens een webinar van KennisAteliers.
Volledige info
01 oktober 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
01 oktober 2020

Een klare kijk op eigendom, controle en de (financiële) structureren van het familiebedrijf: Controle en inkomstenbehoud zonder of dankzij controlestructuur?

Vilvoorde
Het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en ondernemingsrecht werden recent grondig hervormd. Aangezien ze alle drie belangrijk zijn bij het uittekenen van structuren op het vlak van eigendom, opvolging en governance, willen we je met dit traject op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen. Olivier De Keukelaere en Eline Beeken zetten bij VOKA de naar hun ervaring meest voorkomende bezorgdheden van de bedrijfsleider en mogelijke tegemoetkomingen uiteen.
Volledige info
08 oktober 2020

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten

Gent
Vastgoed, vooral commercieel maar ook meer en meer residentieel, wordt vaak overgedragen door middel van aandelen of ‘share deals’. Welk advies kan u geven m.b.t. de prijs, fiscaliteit, overnamestructuur en de financiering? Tim Melis bespreekt dit tijdens verscheidene sessies bij VIVO.
Volledige info
08 oktober 2020

De recente vermogensrevolutie – praktische gevolgen

Webinar
Zo’n twee jaar geleden heeft de Belgische wetgever het wettelijke landschap van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht grondig gewijzigd. Daar bovenop komt nog de recente inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Het leek ons dan ook een geschikt moment om een eerste status op te maken van de impact van deze nieuwe regels op de vermogensorganisatie en -overdracht. In dit EVBFR-seminarie bestaande uit vier namiddagen belichten experten in vermogensplanning de belangrijkste aandachtspunten. Nathalie Labeeuw bespreekt de omzetting van vruchtgebruik in de praktijk tijdens dit webinar.
Volledige info
15 oktober 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Oostende
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit toe tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
22 oktober 2020

HET DIGITALE AANDELENREGISTER

Brussel
Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden. "Het UBO-register en de raakvlakken met het digitale aandelenregister" wordt alvast besproken door Mr. Rosanne Van Gael tijdens deze studiedag van Intersentia.
Volledige info
28 oktober 2020

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten

Leuven
Vastgoed, vooral commercieel maar ook meer en meer residentieel, wordt vaak overgedragen door middel van aandelen of ‘share deals’. Welk advies kan u geven m.b.t. de prijs, fiscaliteit, overnamestructuur en de financiering? Tim Melis bespreekt dit tijdens verscheidene sessies bij VIVO.
Volledige info
29 oktober 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Antwerpen
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
05 november 2020

Een klare kijk op eigendom, controle en de (financiële) structureren van het familiebedrijf: Hoe behandel ik al mijn kinderen gelijk?

Vilvoorde
Het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en ondernemingsrecht werden recent grondig hervormd. Aangezien ze alle drie belangrijk zijn bij het uittekenen van structuren op het vlak van eigendom, opvolging en governance, willen we je met dit traject op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen. Olivier De Keukelaere en Eline Beeken zetten bij VOKA de naar hun ervaring meest voorkomende bezorgdheden van de bedrijfsleider en mogelijke tegemoetkomingen uiteen.
Volledige info
10 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Haasrode
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
12 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Hasselt
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 24/04/2020 (Antwerpen) en 29/04/2020 (Gent.
Volledige info
13 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Antwerpen
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 29/04/2020 (Gent).
Volledige info
17 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Gent
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
19 november 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Hasselt
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
19 november 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Genk
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
24 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
24 november 2020

Grondige opleiding successieplanning

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
26 november 2020

Een klare kijk op eigendom, controle en de (financiële) structureren van het familiebedrijf: Hoe kan ik levenslang een inkomen uit het familiebedrijf verkrijgen?

Leuven
Het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en ondernemingsrecht werden recent grondig hervormd. Aangezien ze alle drie belangrijk zijn bij het uittekenen van structuren op het vlak van eigendom, opvolging en governance, willen we je met dit traject op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen. Olivier De Keukelaere en Eline Beeken zetten bij VOKA de naar hun ervaring meest voorkomende bezorgdheden van de bedrijfsleider en mogelijke tegemoetkomingen uiteen.
Volledige info
03 december 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Zwijnaarde
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
09 december 2020

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten

Berchem
Vastgoed, vooral commercieel maar ook meer en meer residentieel, wordt vaak overgedragen door middel van aandelen of ‘share deals’. Welk advies kan u geven m.b.t. de prijs, fiscaliteit, overnamestructuur en de financiering? Tim Melis bespreekt dit tijdens verscheidene sessies bij VIVO.
Volledige info
10 december 2020

Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening - verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.