Seminaries

De dag van het vastgoed: Concrete tips voor successieplanning van onroerend goed

30-11-2021 | Rinse Elsermans

Wat zijn de aandachtspunten met het oog op successie? Welke zijn recente wijzigingen inzake de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht op successieplanning met vastgoed? Wat bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed tussen de ouders en hun kinderen? Hoe kunnen de…

Lees meer

Overdracht van het familiaal vermogen - Voorkomen en genezen

30-11-2021 | Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Ruzie binnen de familie, ongelijkheid tussen de kinderen of het gevoel misdeeld te zijn … In dit seminarie benaderen de sprekers deze problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken: voorkomen (…

Lees meer

ZAKELIJKE RECHTEN EN HET NIEUWE GOEDERENRECHT DOOR EEN FISCALE BRIL

30-11-2021 | Rosanne Van Gael en Hanne Martens

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Ze voert in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek een nieuw Boek 3 in. De regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor grondig gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie,…

Lees meer

FFF: De economische beroepen in het hart van het herstel

01-12-2021 | Tim Melis

Fiscale controles vruchtgebruik: Formule Ruysseveldt op de schop? Tijdens dit seminarie gaat Tim Melis nader in op de nieuwe gerichte controles vruchtgebruik welke dit jaar werden opgestart. De fiscale administratie toetst hierbij de door de belastingplichtige gehanteerde berekening aan de formule…

Lees meer

De belangrijkste aanslag- en onderzoekstermijnen in de directe belastingen

02-12-2021 | Alexandre Missal en Tomas Martens

De klassieke aanslag- en onderzoekstermijnen van drie en zeven jaar zijn alom bekend. Maar wat is het verschil nu ook alweer? En over welke termijnen beschikt de administratie nog om belastingplichtigen te controleren en te taxeren? In deze sessie lichten Mr. Alexandre Missal en Mr. Tomas Martens…

Lees meer

Vereffening-verdeling na echtscheiding en de accountant: wat u écht moet weten!

02-12-2021 | Rinse Elsermans

De vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na echtscheiding wordt gekenmerkt door veel discussie en onenigheid. Zijn bepaalde aandelen eigen of gemeenschappelijk? En is er een vergoeding verschuldigd voor de lage uitkeringen uit de eigen vennootschap? De manier waarop de…

Lees meer

Het verwerven van een buitenlandse vakantiewoning - fiscale aandachtspunten

02-12-2021 | Rosanne Van Gael

De coronacrisis heeft vele Belgen doen lonken naar een tweede verblijf in het buitenland. Maar wat zijn de fiscale aandachtspunten hierbij? Mr. Rosanne Van Gael licht in deze sessie de krachtlijnen toe op het vlak van inkomstenbelasting, vermogensbelasting alsook schenk- en erfbelasting. Het recent…

Lees meer

Owner Buy Out structuren: alternatief antwoord op de opvolgingsvraagstuk

02-12-2021 | Francis van der Haert

Ondernemers denken nog al te vaak dat zij moet verder doen tot hun pensioenleeftijd om dan te zoeken naar een overnemer die alles overneemt. De laatste jaren zien wij nochtans dat alternatieve structuren, zoals de owner buy out, aan populariteit winnen als interessant alternatief. De aanwezigheid…

Lees meer

Share deal vs. asset deal, meer bepaald inzake onroerende goederen

02-12-2021 | Wouter Strypsteen

De hamvraag bij (vastgoed)transacties en dit zowel voor de (kandidaat-)koper als voor de (kandidaat-)verkoper is: (ver)koop ik nu best de aandelen (de zogenaamde “share deal”) of de activa (de zogenaamde “asset deal”)? Tijdens dit seminarie wordt overlopen wat de diverse pro’s en con’s zijn van de keuze share…

Lees meer

DE LEVENSVERZEKERING IN HET KADER VAN PATRIMONIALE PLANNING: CIVIELE EN FISCALE ASPECTEN

02-12-2021 | Liesbeth Franck

Tijdens dit seminarie krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.

Lees meer

Eerdere seminaries

Vermogensplanning met internationale aspecten

26-11-2021 | Evelyne Van der Elst

Studiedag: Schenk- en erfbelasting - Actuele topics inzake erfbelasting

25-11-2021 | Nathalie Labeeuw

Update: Erven en schenken

25-11-2021 | Rinse Elsermans
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info