Conferenties en seminaries

11 december 2019

Grondige opleiding successieplanning

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
12 december 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
17 december 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal - Recente beslissingen VLABEL

Gent
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Structuren waarbij de opstalhouder vaak een vennootschap waarvan de grondeigenaar aandeelhouder/bedrijfsleider is maken het voorwerp uit van versterkte controle. Oudere opstalovereenkomsten komen vandaag tot hun einde en voorzien traditioneel dat de natrekking kosteloos geschiedt. De fiscus oordeelt in groeiende mate dat de grondeigenaar hierdoor een voordeel verkrijgt van zijn vennootschap waarop hij moet worden belast in de personenbelasting (taxatie in alle aard), gebaseerd op de “actuele waarde” van de opstallen, op voet van artikel 6 van de Opstalwet. Bovendien heeft ook de Vlaamse Belastingsdienst recent diverse opmerkelijke beslissingen genomen omtrent de heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van zakelijke rechten, in concreto over erfpacht en opstal. Ook die beslissingen komen tijdens het seminarie van M&D (Wolters Kluwer) aan bod bij Tim Melis.
Volledige info
16 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Hasselt
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
23 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Gent
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
28 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Kontich
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
30 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Groot-Bijgaarden
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
04 februari 2020

Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht.

Brussel
Een successieplanning door gehuwden of door samenwonenden moet rekening houden met de vermogensregeling die de gehuwde of samenwonende partners in het verleden zijn overeengekomen. Hebben gehuwde partners geopteerd voor een stelsel van scheiding van goederen, voor een stelsel met gemeenschappelijke goederen of zijn ze onderworpen aan het wettelijk huwelijksgoederenstelsel? Wat is het statuut van de goederen die ieder van hen afzonderlijk of samen bezitten? Kan een bestaand huwelijksstelsel gewijzigd worden en hoever kunnen de partners daarin gaan? Deze sessie van Nathalie Labeeuw maakt deel uit van een lessenreeks bij FHS-seminaries.
Volledige info
13 februari 2020

De hervorming van het erfrecht

Borgerhout
Tijdens deze studiedag nemen onze collega's de volgende seminaries voor hun rekening: "Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht" door Mr. Rinse Elsermans en "Nieuwe samenlevingsvormen in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht" en "Successieplanning en levensverzekeringen" door Mr. Liesbeth Franck.
Volledige info
14 februari 2020

Onroerend goed constructies

Sint-Katelijne-Waver
Vruchtgebruik, onroerende leasing, erfpacht en opstal, aandachtspunten bij vestiging, afloop, en de periode zelf. Tim Melis bespreekt het allemaal tijdens de driedaagse van MAB (14 februari - 16 februari 2020).
Volledige info
18 februari 2020

Samenlevingsvormen - Praktijkgericht overzicht

Kontich
Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt de volgende thema’s tijdens dit M&D seminar: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
20 februari 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Gent
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
03 maart 2020

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
06 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Gent
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
10 maart 2020

Fiscale aspecten religieus vastgoed

Antwerpen
Herbestemming van religieus vastgoed, ofwel het zoeken naar een nieuwe invulling voor ons religieus patrimonium, wordt steeds belangrijker. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee. Wim Vermeulen bespreekt de fiscale aspecten tijdens deze studiedag.
Volledige info
13 maart 2020

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
16 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Lummen
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
19 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Kortrijk
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
26 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Sint-Niklaas
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
26 maart 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Hasselt
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
26 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Antwerpen
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
30 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Herentals
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
23 april 2020

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Webcast
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Meester Nathalie Labeeuw doet het voor u uit de doeken tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
05 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
14 mei 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
14 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Gent
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
15 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Elewijt
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
27 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Laakdal
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
08 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
11 juni 2020

Successieplanning met Belgisch onroerend goed

Kasterlee
Successieplanning van onroerend goed komt het frequentste tot uiting bij de aankoop ervan, maar ook bij de overdracht van een bestaand onroerend patrimonium is ze niet meer weg te denken. Echter, aangezien deze transacties doorkruist worden door zowel het erfrecht, het huwelijks- en familiaal vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting, kan het overzicht snel verloren geraken. Bovendien moet er steeds rekening gehouden worden met de fiscale anti-misbruikbepaling, waar de Vlaamse Belastingdienst gretig gebruikt van maakt. Tijdens deze uiteenzetting van KBAB zal door Wim Vermeulen worden besproken welke fiscale optimale planningen er bestaan voor zowel aankoop van nieuw vastgoed, als voor overdracht van bestaand onroerend patrimonium, en vooral welke nog adviseerbaar zijn met de fiscale antimisbruikbepaling in het achterhoofd.
Volledige info
19 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Haasrode
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
10 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Haasrode
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
24 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.