Webinarreeks Cazimir

  • REMOTE CONTROL: Hoe efficiënt én effectief een familieraad, algemene vergadering of raad van bestuur online organiseren? (Bekijk hier de opname!)
  • UN-LOCK UW (MENSELIJK) KAPITAAL IN DE LOCKDOWN: Key persons laten deelnemen in kapitaal van (familie)bedrijf
    (Bekijk hier de opname!)

Conferenties en seminaries

03 december 2020

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Gent
De hervormingen in het domein van het burgerlijk recht volgen elkaar in sneltempo op. De wetgever blijkt de ambitie te hebben om het burgerlijk recht op nagenoeg alle vlakken de eenentwintigste eeuw in te loodsen. Zo ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze twee hervormingen hebben vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Liesbeth Franck licht dit tijdens verschillende sessies bij VIVO.
Volledige info
04 december 2020

Samenlevingsvormen - Aangifte nalatenschap - Erfbelasting versus schenkbelasting

Webinar
Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt hierbij de verschillende thema's: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit thema heeft zeker en vast zijn impact sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht. In het 2e deel van het seminarie zal Liesbeth Franck de basiselementen en nodige stappen overlopen om correct een aangifte van nalatenschap op te maken.
Volledige info
04 december 2020

Hoe kan u via erfovereenkomsten en successieplanning de familiale vrede bewaren?

Webinar
De overdracht van het familiebedrijf is een complex en emotioneel proces waarbij fiscale, juridische en emotionele motieven elkaar doorkruisen. Het oude erfrecht stond een dergelijke familiale regeling in bepaalde situaties in de weg. Sinds de hervorming van het erfrecht gelden echter nieuwe regels. Olivier De Keukelaere gaat in zijn hier in zijn webinar verder op in.
Volledige info
08 december 2020

Grondige opleiding successieplanning

Webinar
Tijdens dit seminarie van NCOI Fiscaal Informatief gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
09 december 2020

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten

Webinar
Vastgoed, vooral commercieel maar ook meer en meer residentieel, wordt vaak overgedragen door middel van aandelen of ‘share deals’. Welk advies kan u geven m.b.t. de prijs, fiscaliteit, overnamestructuur en de financiering? Tim Melis bespreekt dit tijdens verscheidene sessies bij VIVO.
Volledige info
10 december 2020

Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening - verdeling bij echtscheiding en overlijden

Webinar
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
10 december 2020

Recente standpunten van Vlabel inzake schenk- en erfbelasting

Webinar
Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten bevoegd voor de inning van schenkings- en successierechten. De Vlaamse regelgeving werd opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Sindsdien, heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), die bevoegd is voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting, aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen gepubliceerd omtrent haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Tijdens dit webinar bespreek Liesbeth Franck de relevantste beslissingen en standpunten omtrent schenk- en erfbelasting.
Volledige info
10 december 2020

Impact op de overdracht van familiebedrijven – effect van het nieuwe erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting en de WVV

Webinar
De overdracht van het familiebedrijf heeft niet louter een financiële impact, maar betreft ook een emotioneel proces waarbij onvermijdelijk heel wat vragen en bezorgdheden de kop opsteken. In dit seminarie brengt Olivier De Keukelaere op basis van zijn uitgebreide ervaring de meest voorkomende bezorgdheden onder de aandacht en wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden die de recente wetshervormingen bieden om hieraan tegemoet te komen.
Volledige info
11 december 2020

Asset of share-deal met focus op vastgoedtransacties: fiscale en juridische aspecten

Webinar
Caveats, do’s & don’ts met bijzondere aandacht voor de houding van de fiscus. De hamvraag bij (vastgoed)transacties en dit zowel voor de (kandidaat-)koper als voor de (kandidaat-)verkoper is: (ver)koop ik nu best de aandelen (de zogenaamde “share deal”) of de activa (de zogenaamde “asset deal”)? Bij Lexalert nemen Francis van der Haert en Wouter Strypsteen dit topic onder de loep.
Volledige info
19 januari 2021

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Webinar
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (NCOI) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
15 juni 2021

Grondige opleiding successieplanning

Webinar
Tijdens dit seminarie van NCOI Fiscaal Informatief gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
09 november 2021

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Hasselt
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
10 november 2021

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Antwerpen
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
19 november 2021

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Gent
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.