Conferenties en seminaries

28 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Kontich
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
29 januari 2020

Aftrek managementfee en bezoldigingstheorie

Antwerpen
Sedert een aantal jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Tim Melis bespreekt dit tijdens een studieavond voor het KVABB.
Volledige info
30 januari 2020

HET NIEUWE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1 JAAR LATER: INZICHT & EVALUATIE

Groot-Bijgaarden
Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd. Nathalie Labeeuw doceert hierover bij EuropConcept op donderdag 16 januari 2020 (HASSELT), donderdag 23 januari 2020 (GENT), dinsdag 28 januari 2020 (KONTICH) en donderdag 30 januari 2020 (GROOT BIJGAARDEN).
Volledige info
03 februari 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Leuven
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. Deze sessie wordt hernomen op 10/02/2020, 4/03/2020, 11/03/2020 en 16/06/2020.
Volledige info
04 februari 2020

Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht.

Brussel
Een successieplanning door gehuwden of door samenwonenden moet rekening houden met de vermogensregeling die de gehuwde of samenwonende partners in het verleden zijn overeengekomen. Hebben gehuwde partners geopteerd voor een stelsel van scheiding van goederen, voor een stelsel met gemeenschappelijke goederen of zijn ze onderworpen aan het wettelijk huwelijksgoederenstelsel? Wat is het statuut van de goederen die ieder van hen afzonderlijk of samen bezitten? Kan een bestaand huwelijksstelsel gewijzigd worden en hoever kunnen de partners daarin gaan? Deze sessie van Nathalie Labeeuw maakt deel uit van een lessenreeks bij FHS-seminaries.
Volledige info
05 februari 2020

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

Webcast
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tijdens deze webcast deelt Tim Melis zijn expertise met de deelnemers van KennisAteliers.
Volledige info
07 februari 2020

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht. Eerste praktische pijnpunten en blijvende onduidelijkheden.

Gent
De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de Erfwet 2017 die inwerking is getreden op 1 september 2018. Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Tijdens het seminarie wordt door meester Elsermans en meester Franck aandacht besteed aan de verschillende soorten erfovereenkomsten, inclusief enkele 'verborgen' erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat erfovereenkomsten opduiken op plaatsen waar men het niet direct zou verwachten.
Volledige info
10 februari 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Oostende
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. Deze sessie wordt hernomen op 4/03/2020, 11/03/2020 en 16/06/2020.
Volledige info
13 februari 2020

De hervorming van het erfrecht

Borgerhout
Tijdens deze studiedag nemen onze collega's de volgende seminaries voor hun rekening: "Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht" door Mr. Rinse Elsermans en "Nieuwe samenlevingsvormen in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht" en "Successieplanning en levensverzekeringen" door Mr. Liesbeth Franck.
Volledige info
13 februari 2020

Belastingcontrole: Wat nu?

Leuven
U weet het wel: één van de taken van de fiscus bestaat erin om de ingediende aangifte vennootschapsbelasting te controleren. En toch zorgt een belastingcontrole meestal voor stress… U voelt zich veelal onzeker over uw eigen rechten bij een controle en u weet niet hoever de controlebevoegdheid van de fiscus precies reikt. Meester Missal staat bij VIVO stil bij de topics die momenteel in het vizier zitten van de fiscus en de evoluties in dat verband. Dit seminarie biedt u een praktisch inzicht in de regels die horen bij een belastingcontrole en brengt u op de hoogte van de recente evoluties terzake. Deze sessie wordt hernomen op 5 maart en 10 maart 2020.
Volledige info
13 februari 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

LAAKDAL
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
14 februari 2020

Onroerend goed constructies

Sint-Katelijne-Waver
Vruchtgebruik, onroerende leasing, erfpacht en opstal, aandachtspunten bij vestiging, afloop, en de periode zelf. Tim Melis bespreekt het allemaal tijdens de driedaagse van MAB (14 februari - 16 februari 2020).
Volledige info
18 februari 2020

Samenlevingsvormen - Praktijkgericht overzicht

Kontich
Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt de volgende thema’s tijdens dit M&D seminar: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
20 februari 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Gent
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
20 februari 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

Brussel
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
03 maart 2020

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
04 maart 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Genk
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. Deze sessie wordt hernomen op 11/03/2020 en 16/06/2020.
Volledige info
05 maart 2020

Belastingcontrole: Wat nu?

Antwerpen
U weet het wel: één van de taken van de fiscus bestaat erin om de ingediende aangifte vennootschapsbelasting te controleren. En toch zorgt een belastingcontrole meestal voor stress… U voelt zich veelal onzeker over uw eigen rechten bij een controle en u weet niet hoever de controlebevoegdheid van de fiscus precies reikt. Meester Missal staat bij VIVO stil bij de topics die momenteel in het vizier zitten van de fiscus en de evoluties in dat verband. Dit seminarie biedt u een praktisch inzicht in de regels die horen bij een belastingcontrole en brengt u op de hoogte van de recente evoluties terzake. Deze sessie wordt hernomen op 10 maart 2020.
Volledige info
06 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Gent
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
10 maart 2020

Fiscale aspecten religieus vastgoed

Antwerpen
Herbestemming van religieus vastgoed, ofwel het zoeken naar een nieuwe invulling voor ons religieus patrimonium, wordt steeds belangrijker. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee. Wim Vermeulen bespreekt de fiscale aspecten tijdens deze studiedag.
Volledige info
10 maart 2020

Belastingcontrole: Wat nu?

Genk
U weet het wel: één van de taken van de fiscus bestaat erin om de ingediende aangifte vennootschapsbelasting te controleren. En toch zorgt een belastingcontrole meestal voor stress… U voelt zich veelal onzeker over uw eigen rechten bij een controle en u weet niet hoever de controlebevoegdheid van de fiscus precies reikt. Meester Missal staat bij VIVO stil bij de topics die momenteel in het vizier zitten van de fiscus en de evoluties in dat verband. Dit seminarie biedt u een praktisch inzicht in de regels die horen bij een belastingcontrole en brengt u op de hoogte van de recente evoluties terzake.
Volledige info
10 maart 2020

Vruchtgebruik versus fiscus - Hoe zit het nu met vruchtgebruik?

Brugge
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus, waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tim Melis bespreekt dit in detail tijdens een studieavond voor het KVABB.
Volledige info
11 maart 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Zwijnaarde
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
11 maart 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Brugge
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. Deze sessie wordt hernomen op 16/06/2020.
Volledige info
13 maart 2020

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) krijgt u van Liesbeth Franck eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.
Volledige info
16 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Lummen
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
19 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Kortrijk
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
19 maart 2020

ACTUELE VLABEL-STANDPUNTEN VAN INVLOED OP DE VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

Kortrijk
Wilt u vermijden dat het vermogen in grote mate belast wordt in de hoogste schijven van de erfbelasting, dan is het dikwijls aangewezen om reeds bij leven bepaalde vermogensbestanddelen te schenken. Tijdens dit seminarie van Syntra wordt door Olivier De Keukelaere dieper ingegaan op de beslissingen en standpunten die de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) inneemt met betrekking tot diverse planningstechnieken, o.m. rekening houdend met de hervormingen in het erfrecht en de Vlaamse erfbelasting.
Volledige info
26 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Sint-Niklaas
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
26 maart 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Hasselt
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
26 maart 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Antwerpen
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
28 maart 2020

Stichting & Trust

Brugge
In het kader van "POSTGRADUATEN OP MAAT VAN DE PROFESSIONAL (VENNOOTSCHAPSRECHT en VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING)" bij Hogeschool Vives, doceert Olivier De Keukelaere omtrent de stichting en trust. Men kan zich hiervoor ook op individuele basis inschrijven.
Volledige info
30 maart 2020

Onroerend goed in het buitenland

Herentals
Tijdens dit seminarie van Practicali onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
21 april 2020

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Antwerpen
Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen weggewerkt. Hierdoor daalt het risico op een (ongewilde) ongelijke behandeling van erfgenamen. Tijdens dit praktijkseminarie van Wolters Kluwer krijgt u van Wim Vermeulen een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. De docent besteedt aandacht aan zowel de verwerving van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden. Als deelnemer krijgt u volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze complexe materie, zodat u terugkeert naar kantoor met bruikbaar advies bij klantendossiers.
Volledige info
21 april 2020

Overdracht van familiale ondernemingen

Brussel
Overdracht van een familiale onderneming bij leven via schenking of de overlating van een onderneming bij overlijden met of zonder voorafgaandelijke regelingen? Wat wil de overheid? Wat is de beste keuze voor de onderneming? En voor de familie? Welke voorwaarden koppelt de wetgeving aan een fiscal gunstige regeling voor de overdracht van een familiale onderneming? Deze sessie van Olivier De Keukelaere maakt deel uit van de lessenreeks Successieplanning van FHS seminaries.
Volledige info
22 april 2020

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

Brussel
In deze sessie van FHS wordt onderzocht door Wim Vermeulen welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.
Volledige info
23 april 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Hasselt
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 24/04/2020 (Antwerpen) en 29/04/2020 (Gent.
Volledige info
23 april 2020

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Webcast
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Meester Nathalie Labeeuw doet het voor u uit de doeken tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
24 april 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Antwerpen
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 29/04/2020 (Gent).
Volledige info
28 april 2020

Structurering van vastgoed via de vennootschap en waardering vruchtgebruik (Workshop)

Gent
Studio Financiële Planning organiseert opnieuw een workshop Financial Planning. Deze keer leggen we de nadruk op vastgoed en brengen we een rijk gevuld programma met toonaangevende docenten, waaronder Tim Melis. Zij brengen u de laatste nieuwe wijzigingen en trends op het vlak van structurering van vastgoed en vastgoedfinanciering via de 2e pijler pensioenen.
Volledige info
29 april 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Gent
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
05 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
07 mei 2020

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Lummen
Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen weggewerkt. Hierdoor daalt het risico op een (ongewilde) ongelijke behandeling van erfgenamen. Tijdens dit praktijkseminarie van Wolters Kluwer krijgt u van Wim Vermeulen een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. De docent besteedt aandacht aan zowel de verwerving van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden. Als deelnemer krijgt u volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze complexe materie, zodat u terugkeert naar kantoor met bruikbaar advies bij klantendossiers.
Volledige info
14 mei 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
14 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Gent
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
15 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Elewijt
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
27 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Laakdal
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
28 mei 2020

Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht

Kortrijk
De overdracht van het familiebedrijf heeft niet louter een financiële impact, maar betreft ook een emotioneel proces waarbij onvermijdelijk heel wat vragen en bezorgdheden de kop opsteken. In dit seminarie van Syntra brengt de docent op basis van zijn uitgebreide ervaring de meest voorkomende bezorgdheden onder de aandacht en wordt er door Olivier De Keukelaere dieper ingegaan op de mogelijkheden die de recente wetshervormingen bieden om hieraan tegemoet te komen.
Volledige info
03 juni 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Leuven
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
08 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
11 juni 2020

Successieplanning met Belgisch onroerend goed

Kasterlee
Successieplanning van onroerend goed komt het frequentste tot uiting bij de aankoop ervan, maar ook bij de overdracht van een bestaand onroerend patrimonium is ze niet meer weg te denken. Echter, aangezien deze transacties doorkruist worden door zowel het erfrecht, het huwelijks- en familiaal vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting, kan het overzicht snel verloren geraken. Bovendien moet er steeds rekening gehouden worden met de fiscale anti-misbruikbepaling, waar de Vlaamse Belastingdienst gretig gebruikt van maakt. Tijdens deze uiteenzetting van KBAB zal door Wim Vermeulen worden besproken welke fiscale optimale planningen er bestaan voor zowel aankoop van nieuw vastgoed, als voor overdracht van bestaand onroerend patrimonium, en vooral welke nog adviseerbaar zijn met de fiscale antimisbruikbepaling in het achterhoofd.
Volledige info
13 juni 2020

ADVISEUR VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

Brugge
Olivier De Keukelaere neemt een deel van deze avondopleiding van Syntra West, Praktische leidraad voor het leren adviseren, voor zijn rekening. In de opleiding KMO-adviseur vermogens- en successieplanning krijg je in 1 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen te bieden op alle praktische problemen.
Volledige info
15 juni 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
16 juni 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Roeselare
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. (Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven via het Sociaal Fonds.)
Volledige info
17 juni 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

GENT
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
19 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Haasrode
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
10 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Haasrode
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
24 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.