Conferenties en seminaries

21 april 2020

Overdracht van familiale ondernemingen

Webinar
Overdracht van een familiale onderneming bij leven via schenking of de overlating van een onderneming bij overlijden met of zonder voorafgaandelijke regelingen? Wat wil de overheid? Wat is de beste keuze voor de onderneming? En voor de familie? Welke voorwaarden koppelt de wetgeving aan een fiscal gunstige regeling voor de overdracht van een familiale onderneming? Deze sessie van Olivier De Keukelaere maakt deel uit van de lessenreeks Successieplanning van FHS seminaries.
Volledige info
21 april 2020

Structurering van vastgoed via de vennootschap en waardering vruchtgebruik (Workshop)

Antwerpen
Studio Financiële Planning organiseert opnieuw een workshop Financial Planning. Deze keer leggen we de nadruk op vastgoed en brengen we een rijk gevuld programma met toonaangevende docenten, waaronder Tim Melis. Zij brengen u de laatste nieuwe wijzigingen en trends op het vlak van structurering van vastgoed en vastgoedfinanciering via de 2e pijler pensioenen.
Volledige info
22 april 2020

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

Webinar
In deze sessie van FHS wordt onderzocht door Rosanne Van Gael welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.
Volledige info
23 april 2020

Tendensen Vermogensrecht: De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning

Webinar
Notarissen, academici en advocaten geven een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht. Olivier de Keukelaere en Eveline Vanthorre nemen het vennootschapsrecht voor hun rekening. Op het snijvlak van beide disciplines worden ook een aantal topics belicht. Zo worden de mogelijkheden van de WVV voor successieplanning en opvolging in familiebedrijven geanalyseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke vraagstukken van vastgoedrecht in een familiale context, vooral bij feitelijke samenwoning.
Volledige info
27 april 2020

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Webcast
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Meester Nathalie Labeeuw doet het voor u uit de doeken tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
05 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Hasselt
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
07 mei 2020

Successieplanning met vastgoed: praktijkanalyse

Lummen
Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. Vroeger werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Sinds de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht (sinds september 2018) is het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen weggewerkt. Hierdoor daalt het risico op een (ongewilde) ongelijke behandeling van erfgenamen. Tijdens dit praktijkseminarie van Wolters Kluwer krijgt u van Wim Vermeulen een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. De docent besteedt aandacht aan zowel de verwerving van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden. Als deelnemer krijgt u volop de kans om uw eigen vragen te stellen over deze complexe materie, zodat u terugkeert naar kantoor met bruikbaar advies bij klantendossiers.
Volledige info
07 mei 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Antwerpen
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen.
Volledige info
11 mei 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Antwerpen
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
14 mei 2020

Grondige opleiding successieplanning

Gent
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
15 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Elewijt
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
19 mei 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Gent
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen.
Volledige info
27 mei 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Laakdal
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
28 mei 2020

Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht

Kortrijk
De overdracht van het familiebedrijf heeft niet louter een financiële impact, maar betreft ook een emotioneel proces waarbij onvermijdelijk heel wat vragen en bezorgdheden de kop opsteken. In dit seminarie van Syntra brengt de docent op basis van zijn uitgebreide ervaring de meest voorkomende bezorgdheden onder de aandacht en wordt er door Olivier De Keukelaere dieper ingegaan op de mogelijkheden die de recente wetshervormingen bieden om hieraan tegemoet te komen.
Volledige info
28 mei 2020

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

Webcast
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tijdens deze webcast deelt Tim Melis zijn expertise met de deelnemers van KennisAteliers.
Volledige info
03 juni 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Leuven
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
04 juni 2020

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Webcast
Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belastingelementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie van Wolters Kluwer. In dit seminarie wordt door Rosanne Van Gael besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed.
Volledige info
04 juni 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Spanje en Portugal

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
05 juni 2020

De hervorming van het erfrecht

Gent
Rinse Elsermans en Liesbeth Franck bespreken bij dit seminarie van Confocus onder meer de erfrechtelijke reserve, vruchtgebruik voor de langstlevende, verdeling en verrekening van schenkingen, erfovereenkomsten, nieuwe samenlevingsvormen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, maar ook successieplanning en levensverzekeringen.
Volledige info
08 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
10 juni 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

LAAKDAL
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
11 juni 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Frankrijk en Nederland

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
11 juni 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Zwijnaarde
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
11 juni 2020

Successieplanning met Belgisch onroerend goed

Kasterlee
Successieplanning van onroerend goed komt het frequentste tot uiting bij de aankoop ervan, maar ook bij de overdracht van een bestaand onroerend patrimonium is ze niet meer weg te denken. Echter, aangezien deze transacties doorkruist worden door zowel het erfrecht, het huwelijks- en familiaal vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting, kan het overzicht snel verloren geraken. Bovendien moet er steeds rekening gehouden worden met de fiscale anti-misbruikbepaling, waar de Vlaamse Belastingdienst gretig gebruikt van maakt. Tijdens deze uiteenzetting van KBAB zal door Wim Vermeulen worden besproken welke fiscale optimale planningen er bestaan voor zowel aankoop van nieuw vastgoed, als voor overdracht van bestaand onroerend patrimonium, en vooral welke nog adviseerbaar zijn met de fiscale antimisbruikbepaling in het achterhoofd.
Volledige info
13 juni 2020

ADVISEUR VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

Brugge
Olivier De Keukelaere neemt een deel van deze avondopleiding van Syntra West, Praktische leidraad voor het leren adviseren, voor zijn rekening. In de opleiding KMO-adviseur vermogens- en successieplanning krijg je in 1 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen te bieden op alle praktische problemen.
Volledige info
15 juni 2020

Samenlevingsvormen van A tot Z

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente bij Wolters Kluwer, Liesbeth Franck, behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
16 juni 2020

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Roeselare
Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In deze opleiding bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen. Liesbeth Franck heeft het bij VIVO het over huren, kopen, lenen, erven en belastingen. (Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven via het Sociaal Fonds.)
Volledige info
17 juni 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

GENT
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
19 juni 2020

Grondige opleiding successieplanning

Haasrode
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
23 juni 2020

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Lummen
Tijdens deze studienamiddag van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) verneemt u van meester Liesbeth Franck wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kunt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie, zodat de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning kan vastgelegd worden.
Volledige info
24 juni 2020

Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

Brussel
In dit seminarie van FHS wordt door Olivier De Keukelaere een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.
Volledige info
11 september 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Portugal

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
11 september 2020

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Webinar
Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belastingelementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie van Wolters Kluwer. In dit seminarie wordt door Rosanne Van Gael besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed.
Volledige info
15 september 2020

De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Frankrijk en Nederland

Webinar
Rosanne Van Gael licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
01 oktober 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
22 oktober 2020

HET DIGITALE AANDELENREGISTER

Brussel
Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden. "Het UBO-register en de raakvlakken met het digitale aandelenregister" wordt alvast besproken door Mr. Rosanne Van Gael tijdens deze studiedag van Intersentia.
Volledige info
10 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Haasrode
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info
12 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Hasselt
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 24/04/2020 (Antwerpen) en 29/04/2020 (Gent.
Volledige info
13 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Antwerpen
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases. Dit seminarie wordt hernomen op 29/04/2020 (Gent).
Volledige info
17 november 2020

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

Gent
In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.
Volledige info
19 november 2020

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

Hasselt
Op een boeiende en interactieve manier zullen Mr. Nathalie Labeeuw en Dhr. Bart Van den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) in een duo-presentatie voor Confocus samen hun visie geven op het thema vereffening-verdeling. Elk van hen bespreekt de materie vanuit zijn/haar dagdagelijkse praktijk en licht hierbij heel wat complexe aspecten toe.
Volledige info
24 november 2020

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: de meest populaire landen onder de loep

Gent
Steeds meer Belgen kopen een (vakantie)woning in het buitenland aan. De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. Wim Vermeulen geeft in dit seminarie aan de deelnemers van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de landen die momenteel het populairst zijn.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.