Publicaties van Cazimir advocaten

Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Elisabeth Janssens

Nieuwsbrief Notariaat, 2020, nr. 3-4, p.1.

​Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Liesbeth Franck

Nieuwsbrief Notariaat, 2020, nr. 3-4, p.1.

Tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap - Vlaams Gewest

Çiçek Keskin

met Nathalie Labeeuw in Nieuwsbrief Successierechten nr. 3

​Tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap - Vlaams Gewest

Nathalie Labeeuw

met Alicia Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten nr. 3

Meldingsplicht onder DAC [Directive on Administrative Cooperation] 6 ook van toepassing op registratierechten

Wim Vermeulen

met R. Van Gael, Nieuwsbrief Registratierechten 2020, nr. 1, p. 10

​Meldingsplicht onder DAC [Directive on Administrative Cooperation] 6 ook van toepassing op registratierechten

Rosanne Van Gael

met R. Van Gael, Nieuwsbrief Registratierechten 2020, nr. 1, p. 10

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Eline Beeken

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Olivier De Keukelaere

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Larcier & Cazimir, Update 2017

oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting

Tim Melis

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Nathalie Labeeuw

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Evelyne Van der Elst

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Wim Vermeulen

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Rosanne Van Gael

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Tim Melis

Registratierechten 2019, afl. 2, 15-24