Publicaties van Cazimir advocaten

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Eline Beeken

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen

Olivier De Keukelaere

BEEKEN, E., DE KEUKELAERE O., Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen. In: Fiscaal Praktijkboek 2019-2020. Indirecte Belastingen. Fiscale...

OVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Anabel Suy

Larcier & Cazimir, Update 2018

oVer Vlaamse Erf- en Registratiebelasting

Tim Melis

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

oVER VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Nathalie Labeeuw

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Evelyne Van der Elst

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Wim Vermeulen

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap

Rosanne Van Gael

TEP 2019, nr. 2, 208-217

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Tim Melis

Registratierechten 2019, afl. 2, 15-24

Klein beschrijf of abattement: overmacht als ultimum remedium

Rosanne Van Gael

Registratierechten 2019, afl. 2, 15-24

De fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht

Nathalie Labeeuw

Witboek Larcier, 2019

De fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht

Elisabeth Janssens

Witboek Larcier, 2019

De langverwachte implementatie va Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen

Evelyne Van der Elst

In Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2019/2

Vlaamse decreetgever legt het finaal verrekenbeding en het keuzebeding met last fiscaal aan banden: een praktische analyse

Eline Beeken

MELIS, T., BEEKEN, E., Vlaamse decreetgever legt het finaal verrekenbeding en het keuzebeding met last fiscaal aan banden: een praktische analyse

In: X., Fiscaal Praktijkboek 2018-2019. Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden...

Vlaamse decreetgever legt het finaal verrekenbeding en het keuzebeding met last fiscaal aan banden: een praktische analyse

Tim Melis

MELIS, T., BEEKEN, E., Vlaamse decreetgever legt het finaal verrekenbeding en het keuzebeding met last fiscaal aan banden: een praktische analyse

In: X., Fiscaal Praktijkboek 2018-2019. Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden...