Publicaties van Cazimir advocaten

Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014: fiscus haalt de botte bijl boven

Tom Engelen

Fiscale Actualiteit nr. 2017/37, pag. 4-7

Voorschotten en vereffening vennootschap anno 2014: fiscus haalt de botte bijl boven

Tim Melis

Fiscale Actualiteit nr. 2017/37, pag. 4-7

oVer Vlaamse Erf- en Registratiebelasting

Tim Melis

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo...

Wetgever dreigt in te grijpen na uitspraak van het Hof van Cassatie over de fiscale werking van een finaal verrekenbeding

Nathalie Labeeuw

2017, Bericht aan het Notariaat, aflevering 3

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)t(e) na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties?

Nathalie Labeeuw

2017, Bericht aan het Notariaat aflevering 3.

Kan de met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgeno(o)t(e) na echtscheiding een vordering instellen voor de onbezoldigde arbeidsprestaties?

Sofie Longerstay

2017, Bericht aan het Notariaat aflevering 3.

Wetgever dreigt in te grijpen na uitspraak van het Hof van Cassatie over de fiscale werking van een finaal verrekenbeding

Sofie Longerstay

2017, Bericht aan het Notariaat, aflevering 3

Over de gesplitste verkrijging en inschrijving: de zonde van de bedekte bevoordeling

Tim Melis

X., Fiscaal Praktijkboek 2016-2017 - Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 187-222

De hervorming van het erfrecht

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2017, nr. 9, 1-6.

Combinatie inbreng eigen (onroerend) goed in gemeenschappelijk vermogen met daaropvolgende schenking van dat goed: fiscaal misbruik of niet?

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2016, 10, 1-8.

Investeren in buitenlands vastgoed - Nederland en Frankrijk Fiscale gevolgen en verschillen met België

Wim Vermeulen

TEP 2016/4

Vruchtgebruik en vastgoed. Fiscale aandachtspunten van een gesplitste aankoop in België, Frankrijk en Spanje

Wim Vermeulen

VIP 2016/4

De sniper van artikel 2.7.1.0.7 VCF en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

TFR 2017, nr. 516,149-156

De Amerikaanse estate tax en de Engelse inheritance tax. Het belang van het onderscheid tussen een vermogensbelasting en een verkrijgingsbelasting

Successierechten 2016, afl. 6

Reserve en wilsvrijheid onder de Erfrechtverordening

Not.Fisc.M. 2016/2, 62-70