Publicaties van Cazimir advocaten

Over de gesplitste verkrijging en inschrijving: de zonde van de bedekte bevoordeling

Tim Melis

X., Fiscaal Praktijkboek 2016-2017 - Indirecte Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 187-222

Combinatie inbreng eigen (onroerend) goed in gemeenschappelijk vermogen met daaropvolgende schenking van dat goed: fiscaal misbruik of niet?

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2016, 10, 1-8.

De hervorming van het erfrecht

Nathalie Labeeuw

Nieuwsbrief Notariaat 2017, nr. 9, 1-6.

Investeren in buitenlands vastgoed - Nederland en Frankrijk Fiscale gevolgen en verschillen met België

Wim Vermeulen

TEP 2016/4

Vruchtgebruik en vastgoed. Fiscale aandachtspunten van een gesplitste aankoop in België, Frankrijk en Spanje

Wim Vermeulen

VIP 2016/4

Griekse successierechten strijdig met het Europese recht

Successierechten 2016, nr. 11.

Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast

De Tijd, 9 april 2016.

De Amerikaanse estate tax en de Engelse inheritance tax. Het belang van het onderscheid tussen een vermogensbelasting en een verkrijgingsbelasting

Successierechten 2016, afl. 6

Reserve en wilsvrijheid onder de Erfrechtverordening

Not.Fisc.M. 2016/2, 62-70

9 topics internationale successieplanning na de Erfrechtverordening

AFT 2016, nr. 8, 26-35.

De Europese Erfrechtverordening: een stap vooruit voor het internationaal erfrecht

TFR 2016, 763-771.

Vernieuwing in het internationaal erfrecht: de Europese Erfrechtverordening

Not.Fisc.M. 2016/8, 258-276.

De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en wettelijke verdeling

TEP 2016/5, 519-541

De sniper van artikel 2.7.1.0.7 VCF en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

TFR 2017, nr. 516,149-156

Donations with reservation of usufruct

Step Journal, 6 oktober 2016