Conferenties en seminaries

18 oktober 2018

Zakelijke rechten en de gevolgen van de beëindiging ervan

Geel
Tim Melis verzorgt dit seminarie bij CVO HIK omtrent de beëindiging van zakelijke rechten en de gevolgen ervan.
Volledige info
19 oktober 2018

Samenlevingsvormen van A tot Z

Webcast
De keuze voor de ene of de andere vorm van samenleven is bij veel mensen in de eerste plaats misschien een emotionele keuze. Aan elke vorm van relatie zijn er echter eigen juridische en fiscale gevolgen verbonden. Het is bij de keuze van partnerrelatie dan ook van belang om ook met deze juridische en fiscale gevolgen rekening te houden, anders kunnen de partners bij het einde van de rit wel eens voor verrassingen komen te staan. Ook vanuit het oogpunt van de adviseur is het belangrijk om uw cliënten volledig en correct te kunnen adviseren over de gevolgen van een keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm. Rinse Elsermans licht dit toe tijdens een webinar van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer).
Volledige info
19 oktober 2018

AFTREK MANAGEMENTFEES EN BEZOLDIGINGSTHEORIE

Mechelen
Tijdens het weekend van 19-21 oktober presenteert Tim Melis driemaal de bezoldigingstheorie en de aftrek van managementfees bij het MAB (Mechelse beroepsvereniging van accountants).
Volledige info
23 oktober 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Lummen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt voor Fiscaal Informatief van Wolters Kluwer de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. U kan het seminarie bijwonen te Gent, Lummen of Antwerpen.
Volledige info
25 oktober 2018

Recente standpunten en beslissingen van VLABEL

Laakdal
Het minste wat kan gezegd worden, is dat de Vlaamse Belastingdienst zeer productief is en met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten (en bijstellingen van die standpunten) publiceert. Tijdens dit seminarie op de Fiscale Hogeschool van Tim Melis wordt een overzicht gebracht van al de recentste en belangrijkste standpunten en beslissingen van VLABEL.
Volledige info
25 oktober 2018

Erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht: een grondige bespreking van de wijzigingen en opportuniteiten

Hasselt
De hervorming van het erfrecht draait rond vijf krachtlijnen. Eén van deze krachtlijnen beoogt de hervorming van het huidige juridische landschap betreffende de erfovereenkomsten. Daarop wordt tijdens dit seminarie van Confocus dieper ingegaan door Rinse Elsermans.
Volledige info
06 november 2018

Onroerend goed in het buitenland

Gent
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of een derde land behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van de Fiscale Hogeschool wordt door Wim Vermeulen onderzocht wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de vererving van buitenlands onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
06 november 2018

HERVORMING VAN DE ERFBELASTING

Hasselt
Liesbeth Franck verzorgt voor PXL een seminarie omtrent de krachtlijnen van de hervorming in de erfbelasting.
Volledige info
06 november 2018

Confocus Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag 2018: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren?

Antwerpen
Wie beheert uw belangen en uw vermogen als u daar op latere leeftijd niet meer zelf toe in staat bent? Wat indien u later omwille van (onvoorziene) omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren, zoals bijvoorbeeld het doen van een schenking? Rinse Elsermans legt het u in geuren en kleuren uit tijdens dit seminarie van Confocus.
Volledige info
07 november 2018

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Laakdal
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 12-19 en 7-14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
08 november 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Gent
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt voor Fiscaal Informatief van Wolters Kluwer de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. U kan het seminarie bijwonen te Gent, Lummen of Antwerpen.
Volledige info
12 november 2018

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Gent
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 12-19 en 7-14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
13 november 2018

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Webcast
Bij sommigen blijft de droom om een eigendom in het buitenland te bezitten knagen. Het actuele verwaarloosbare rendement op spaarboekjes en de ontmoedigend hoge Belgische vastgoedprijzen vormen misschien het ultieme duwtje in de rug om uiteindelijk dan toch maar de stap te zetten. Naast de evidente vraag in welk (Europees) land men dan finaal tot aankoop overgaat dient voorafgaandelijk onderzocht te worden wat de eventuele fiscale consequenties zijn. Zowel de lokale als de Belgische fiscus zijn in elk geval vaste mede-genieters van uw investering. Wim Vermeulen begeleidt u graag door het fiscaal kluwen van buitenlands onroerend goed tijdens dit seminarie.
Volledige info
13 november 2018

1 SEPTEMBER 2018: EINDELIJK EEN 21E-EEUWS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT?

GROOT BIJGAARDEN
Na de recente modernisering van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. Tijdens deze studienamiddag worden deze belangrijke wijzigingen, de wettelijke regels en de basisprincipes uitvoerig door Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere toegelicht
Volledige info
14 november 2018

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Laakdal
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 12-19 en 7-14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
15 november 2018

ERFOVEREENKOMSTEN IN HET NIEUWE ERFRECHT: EEN GRONDIGE BESPREKING VAN DE WIJZIGINGEN EN OPPORTUNITEITEN

Gent
De hervorming van het erfrecht draait rond vijf krachtlijnen. Eén van deze krachtlijnen beoogt de hervorming van het huidige juridische landschap betreffende de erfovereenkomsten. Daarop wordt tijdens dit seminarie van Confocus dieper ingegaan door Rinse Elsermans.
Volledige info
15 november 2018

Special Successieplanning - Thematische toepassing nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht

Gent
In samenwerking met KennisAteliers organiseert Cazimir deze special successieplanning te Gent. Nathalie Labeeuw, Liesbeth Franck, Wim Vermeulen, Olivier De Keukelaere en Rinse Elsermans nemen samen 10 praktijkgerichte onderwerpen onder handen. Centraal uitgangspunt van de ‘Special successieplanning’ is de concrete toepassing van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Hierbij ligt het accent op praktische toepassingen van de nieuwe wetgevingen in concrete situaties. Zoals de planning bij zorgenkinderen, of bij kinderloze koppels, de specifieke situatie van ondernemers, nieuw samengestelde gezinnen, enz. Op basis van deze dossierbenadering bestaat het programma uit verschillende sessies. Naast de 2 plenaire sessies kunt u per tijdsblok telkens een onderwerp kiezen dat uw voorkeur wegdraagt.
Volledige info
19 november 2018

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Gent
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 12-19 en 7-14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
19 november 2018

Nieuw erfrecht

Drongen
Liesbeth Franck verzorgt voor OmegaFin een seminarie omtrent de krachtlijnen van de hervorming in de erfbelasting op 19 en 22 november. Voor meer informatie kan u terecht bij liesbeth.franck@cazimir.be.
21 november 2018

Beëindiging onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,…): fiscale aspecten en VLABEL

Antwerpen
In deze opleiding van VIVO Vastgoedacademie worden door Bernd Tiebout de onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht en opstal) van dichtbij bekeken. Naast een kort overzicht van de fiscale basiskenmerken van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, ligt de focus hoofdzakelijk op de fiscale gevolgen van de (vroegtijdige) beëindiging van de onroerende zakelijke rechten en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als de registratiebelasting.
Volledige info
21 november 2018

Master Class Fiscale Optimalisatie - Welke optimalisatiestructuren zijn nog mogelijk ?! De dunne 'grens' tussen optimalisatie en misbruik !

Gent
Centraal uitgangspunt van deze ‘Master Class Fiscale Optimalisatie’ is de reële impact van de anti-misbruikwetgeving op de klassieke en minder klassieke optimalisatiestructuren. Verschillende sprekers, waaronder Tim Melis, analyseren de rechtspraak, rulings en toetsen de aanvalspistes van de fiscus bij de toepassing van artikel 344 §1 in functie van de fiscale praktijk. Zij geven u een actuele stand van zaken over de toepassing van de rechtsmisbruikbepaling en bij uitbreiding andere middelen van de fiscus (simulatie en bijzondere anti-rechtsmisbruikbepalingen, ..). Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers en vindt plaats gedurende twee dagen.
Volledige info
22 november 2018

Forum for the Future

Brussel
Tijdens het Forum for the Future (dé ontmoetingsdag voor economische beroepen) presenteert Tim Melis maar liefst twee opleidingen: "Vruchtgebruik versus fiscus! Hoe zit het nu met vruchtgebruik?" en "De villavennootschap: het einde in zicht of een nieuw begin?"
Volledige info
25 november 2018

1 SEPTEMBER 2018: EINDELIJK EEN 21E-EEUWS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT?

KORTRIJK
Na de recente modernisering van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. Tijdens deze studienamiddag worden deze belangrijke wijzigingen, de wettelijke regels en de basisprincipes uitvoerig door Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere toegelicht
Volledige info
26 november 2018

1 SEPTEMBER 2018: EINDELIJK EEN 21E-EEUWS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT?

HASSELT
Na de recente modernisering van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. Tijdens deze studienamiddag worden deze belangrijke wijzigingen, de wettelijke regels en de basisprincipes uitvoerig door Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere toegelicht
Volledige info
26 november 2018

Nieuw erfrecht

harelbeke
Liesbeth Franck verzorgt voor Zorgbedrijf Harelbeke een seminarie omtrent de krachtlijnen van de hervorming in de erfbelasting op 16 november. Voor meer informatie kan u terecht bij liesbeth.franck@cazimir.be.
27 november 2018

Levensverzekeringen in het kader van patrimoniale planning

Hulpe
Liesbeth Franck verzorgt voor Allianz een seminarie omtrent levensverzekeringen in het kader van patrimoniale planning en de impact van het nieuw erfrecht en huwelijksvermogensrecht daarop op 27 november. Voor meer informatie kan u terecht bij liesbeth.franck@cazimir.be.
28 november 2018

MASTER CLASS FISCALE OPTIMALISATIE - WELKE OPTIMALISATIESTRUCTUREN ZIJN NOG MOGELIJK ?! DE DUNNE 'GRENS' TUSSEN OPTIMALISATIE EN MISBRUIK !

Gent
Centraal uitgangspunt van deze ‘Master Class Fiscale Optimalisatie’ is de reële impact van de anti-misbruikwetgeving op de klassieke en minder klassieke optimalisatiestructuren. Verschillende sprekers, waaronder Tim Melis, analyseren de rechtspraak, rulings en toetsen de aanvalspistes van de fiscus bij de toepassing van artikel 344 §1 in functie van de fiscale praktijk. Zij geven u een actuele stand van zaken over de toepassing van de rechtsmisbruikbepaling en bij uitbreiding andere middelen van de fiscus (simulatie en bijzondere anti-rechtsmisbruikbepalingen, ..). Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers en vindt plaats gedurende twee dagen.
Volledige info
28 november 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Leuven
In dit seminarie geeft Wim Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten. Verder licht hij de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning toe. Tot slot krijgt u per land een overzicht van de belangrijkste fiscaalrechtelijke aspecten.
Volledige info
29 november 2018

Onroerend goed in het buitenland

Laakdal
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of een derde land behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van de Fiscale Hogeschool wordt door Wim Vermeulen onderzocht wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de vererving van buitenlands onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
29 november 2018

Schenk- en erfbelasting: 3 actuele topics

Sint-Niklaas
Tijdens deze studienamiddag worden er drie parallelle opleidingen gegeven door ervaren juristen-fiscalisten, waarbij tijdens elke opleiding wordt stilgestaan bij de meest recente wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten. Rinse Elsermans en Wim Vermeulen bespreken de successieplanning van vastgoed, met bijzondere aandacht voor de impact van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht.
Volledige info
04 december 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Sint-Niklaas
In dit seminarie van Fiscaal Informatief (Wolters Kluwer) geeft Wim Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten. Verder licht hij de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning toe. Tot slot krijgt u per land een overzicht van de belangrijkste fiscaalrechtelijke aspecten.
Volledige info
06 december 2018

Fiscale emigratie van natuurlijke personen: meer dan alleen fiscale aandachtspunten!

Brussel
De toenemende internationalisering heeft als niet onbelangrijk neveneffect dat ook meer en meer landgenoten de blik op het buitenland richten en beslissen om België, al dan niet voorgoed, te verlaten, dikwijls om zeer uiteenlopende redenen. In dit seminarie behandelen Wim Vermeulen en Evelyne Van der Elst de verschillende juridische en fiscale voor- en nadelen die verbonden zijn aan een emigratie.
Volledige info
07 december 2018

Opportuniteiten en valkuilen bij voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen !

Webcast
Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Wim Vermeulen gaat dieper in op de voorwaarden van de nieuwe schenkbelasting voor het schenken van onroerend goed en de nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.
Volledige info
11 december 2018

1 SEPTEMBER 2018: EINDELIJK EEN 21E-EEUWS HUWELIJKSVERMOGENSRECHT?

ANTWERPEN
Na de recente modernisering van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. Tijdens deze studienamiddag worden deze belangrijke wijzigingen, de wettelijke regels en de basisprincipes uitvoerig door Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere toegelicht
Volledige info
13 december 2018

Onroerende zakelijke rechten: focus op de waardering en de vergoedingsregeling bij (vroegtijdige) beëindiging

Brugge
De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal en erfpacht) komen vandaag de dag meer en meer in het vizier van de fiscus. Denk maar aan de gesplitste aankoop van een onroerend goed door de bedrijfsleider-vennoot en zijn vennootschap. Recent is in de media verschenen dat de gehanteerde waardering van het vruchtgebruik voortaan zal worden getoetst aan de formule van de Rulingcommissie. Bovendien werden vroeger al te vaak dergelijke constructies opgezet zonder goed na te denken over de fiscale gevolgen ervan, in het bijzonder bij de (vroegtijdige) beëindiging. Veel van deze constructies naderen nu hun einddatum en dus stelt zich de vraag hoe de fiscus hier tegenover staat. Bernd Tiebout doorloopt samen met u het "levenstraject" van de onroerende zakelijke rechten. Aan de hand van concrete casussen uit de praktijk wordt bekeken hoe vandaag een correcte waardering kan worden gemaakt bij aanvang, welke de hete hangijzers zijn indien de vennootschap en cours de route werken uitvoert aan het onroerend goed en wat de fiscale gevolgen zijn bij de (vroegtijdige) beëindiging ervan.
Volledige info
19 december 2018

Beëindiging onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,…): fiscale aspecten en VLABEL

Leuven
In deze opleiding van VIVO Vastgoedacademie worden door Bernd Tiebout de onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht en opstal) van dichtbij bekeken. Naast een kort overzicht van de fiscale basiskenmerken van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, ligt de focus hoofdzakelijk op de fiscale gevolgen van de (vroegtijdige) beëindiging van de onroerende zakelijke rechten en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als de registratiebelasting.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.