Conferenties en seminaries

24 mei 2018

Hervorming erfrecht - Praktisch voor familiebedrijven

Hasselt
In dit praktische seminarie van KMO Campus verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Olivier De Keukelaere licht toe hoe de gevolgen van het nieuwe erfrecht kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is. Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.
Volledige info
25 mei 2018

Voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen

Webcast
Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Wim Vermeulen geeft uitleg tijdens deze webcast van KennisAteliers op 25 mei 2018.
Volledige info
25 mei 2018

Hervorming erfrecht - Praktisch voor familiebedrijven

Antwerpen
In dit praktische seminarie van KMO Campus verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Olivier De Keukelaere licht toe hoe de gevolgen van het nieuwe erfrecht kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is. Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.
Volledige info
28 mei 2018

Wat met het onroerend goed bij echtscheiding ?!

Webcast
Wat zijn de gevolgen van echtscheiding op de onroerende eigendommen? Sofie Longerstay licht het tijdens dit online seminarie van KennisAteliers toe met concrete antwoorden op cruciale vragen !
Volledige info
29 mei 2018

Grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht

Leuven
Nathalie Labeeuw verzorgt op 29 mei een grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht bij Kluwer Opleidingen.
Volledige info
30 mei 2018

Hervormingen binnen het erfrecht en huwelijksvermogensrecht: de impact op successieplanning met vastgoed

Brugge e.a.
Liesbeth Franck licht de hervormingen binnen het erfrecht en huwelijksvermogensrecht toe en in het bijzonder de impact op successieplanning met vastgoed. Zij doet dit in het kader van de vastgoedacademie van VIVO op woensdag 23 mei (Genk), woensdag 30 mei (Brugge), donderdag 7 juni (Leuven), woensdag 13 juni (Gent), donderdag 14 juni (Antwerpen) en dinsdag 19 juni (Oostende).
30 mei 2018

Fiscale emigratie van natuurlijke personen

Gent
In dit seminarie behandelen Wim Vermeulen, Evelyne Van der Elst en Michael Joosen de diverse juridische gevolgen van een emigratie, en hoe u deze naar uw hand kan zetten. Zowel aspecten van directe belastingen en successierechten als sociale zekerheid, de toepasselijke verblijfswetgeving en de civielrechtelijke gevolgen van de emigratie komen daarbij aan bod.
Volledige info
30 mei 2018

Samenlevingsvormen van A tot Z

Webcast
De keuze voor de ene of de andere vorm van samenleven is bij veel mensen in de eerste plaats misschien een emotionele keuze. Aan elke vorm van relatie zijn er echter eigen juridische en fiscale gevolgen verbonden. Het is bij de keuze van partnerrelatie dan ook van belang om ook met deze juridische en fiscale gevolgen rekening te houden, anders kunnen de partners bij het einde van de rit wel eens voor verrassingen komen te staan. Ook vanuit het oogpunt van de adviseur is het belangrijk om uw cliënten volledig en correct te kunnen adviseren over de gevolgen van een keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm. Tijdens dit webinar van Wolters Kulwer wordt door Rinse Elsermans de vergelijking gemaakt tussen de drie samenlevingsvormen (feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en een huwelijk), zowel op burgerrechtelijk als op fiscaal vlak. Er wordt stilgestaan bij de impact van de keuze van samenlevingsvorm op verschillende relevante domeinen.
Volledige info
04 juni 2018

Familiaal vermogensrecht

BRUSSEL
Het erfrecht was gedurende 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. De Wet van 31 juli 2017 (B.S. 01/09/2017) heeft het erfrecht ten gronde hervormt. Dat en veel meer komt aan bod tijdens dit seminarie van Nathalie Labeeuw, aangeboden door de Fiscale Hogeschool.
Volledige info
05 juni 2018

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren?

Gent
Tijdens deze opleiding krijgt u van Rinse Elsermans een praktische toelichting over hoe u als notaris of advocaat uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. De inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook enkele andere maatregelen voor de oude dag besproken.
Volledige info
05 juni 2018

Is uw nalatenschap klaar voor het nieuwe erfrecht?

Sint-Martens-Latem
Op 5 juni presenteert Liesbeth Frank bij ABN Amro het nieuwe erfrecht en de consequenties voor uw vermogen. Mocht u interesse hebben om dit seminarie bij te wonen, kan u contact opnemen met liesbeth.franck@cazimir.be.
07 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7 en 14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info
07 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken!

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden op 12 juni.
Volledige info
07 juni 2018

Studiedag ‘Familiaal Vermogensrecht’

Kontich
Tijdens de Studiedagen ‘Familiaal vermogensrecht’ worden vier actuele items besproken door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Meester Nathalie Labeeuw verzorgt Sessie 1 – De hervorming van het erfrecht: blijvende knelpunten. Meester Sofie Longestay neemt Sessie 4 voor haar rekening - Actualia vereffening-verdeling na echtscheiding
Volledige info
08 juni 2018

De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 8 juni om 12u de Master Class "De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
08 juni 2018

De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Frankrijk en Nederland

Webinar
Wim Vermeulen licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
12 juni 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddagen krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt op 14 mei en 12 juni de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit onderwerp is momenteel brandend actueel wegens de verwachte hervorming van het huwelijksvermogensrecht (september 2018).
Volledige info
12 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken !

Gent
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden.
Volledige info
13 juni 2018

Onroerend goed in het buitenland

BRUSSEL
Tijden de praktijk Onroerend Goed van de Fiscale Hogeschool verzorgt Wim Vermeulen deze sessie omtrent de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de planning van buitenlands onroerend goed.
Volledige info
14 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7-14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info
15 juni 2018

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Portugal

Webinar
Wim Vermeulen licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info
25 juni 2018

Bezoldiging van bestuurders - Kosten onroerend goed - VAA bewoning

ANTWERPEN
Hoe leveren we het bewijs van werkelijke prestaties en hoeveel mogen die kosten? Waaruit mag/kan de vergoeding bestaan? Tim Melis brengt licht in de duisternis tijdens dit seminarie van KVABB op 25 juni.
Volledige info
27 juni 2018

Hervorming erfbelasting: update

Webcast
Na de hervorming van het erfrecht volgt de hervorming van de Vlaamse erfbelasting. Op 12 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. Deze hervorming omvat twee krachtlijnen: een actualisering aangepast aan het nieuwe federale erfrecht en een meer gematigde tarificatie voor verkrijgingen buiten de rechte lijn.Wat zal er nu concreet wijzigen door de hervorming van de erfbelasting? Hoe worden de vernieuwingen ingevolge de hervorming van het erfrecht benaderd? En welke standpunten heeft VLABEL reeds ingenomen omtrent de hervorming van het erfrecht? Al deze vragen zal u beantwoord zien door Rinse Elsermans tijdens dit webinar van Wolters Kluwer.
Volledige info

Eerdere seminaries

23 mei 2018

Hervormingen binnen het erfrecht en huwelijksvermogensrecht: de impact op successieplanning met vastgoed

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.