Conferenties en seminaries

22 augustus 2018

KennisAteliers gaat vreemd: Vruchtgebruik versus fiscus! Hoe zit het nu met vruchtgebruik ?!

Oostende
Tim Melis: Vruchtgebruik versus fiscus! Hoe zit het nu met vruchtgebruik ?!
Volledige info
22 augustus 2018

KennisAteliers gaat vreemd: Krachtlijnen nieuw erfrecht: wat u nu echt moet weten !

Oostende
Liesbeth Franck: Krachtlijnen nieuw erfrecht: wat u nu echt moet weten !
Volledige info
22 augustus 2018

KennisAteliers gaat vreemd: Aandachtspunten bij aandelentransfer bij echtscheiding of overlijden werkend vennoot!

Oostende
Liesbeth Franck en Sofie Longerstay: Aandachtspunten bij aandelentransfer bij echtscheiding of overlijden werkend vennoot!
Volledige info
22 augustus 2018

Summerschool Dag 1: Huwelijksvermogensrecht & Het nieuwe erfrecht

Gent
Het nieuwe erfrecht wordt u door Meester Nahtalie Labeeuw uitvoerig toegelicht tijdens een namiddagseminarie bij Utopix op 22 augustus te Gent.
Volledige info
23 augustus 2018

KennisAteliers gaat vreemd: De concrete impact van het nieuw huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor echtscheiding en overlijden !

Oostende
Liesbeth Franck en Sofie Longerstay: De concrete impact van het nieuw huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor echtscheiding en overlijden !
Volledige info
23 augustus 2018

KennisAteliers gaat vreemd: Optimaal vermogen overdragen via maatschap of stichting: hoe kiezen ?!

Oostende
Tim Melis: Optimaal vermogen overdragen via maatschap of stichting: hoe kiezen ?!
Volledige info
30 augustus 2018

Erfovereenkomsten en de wijzigingen in het nieuwe erfrecht

Antwerpen
Tijdens de rechtsdagen van Confocus neemt Rinse Elsermans op 30 augustus in Antwerpen de erfovereenkomsten en de wijzigingen in het nieuwe erfrecht voor zijn rekening.
Volledige info
05 september 2018

De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Frankrijk en Nederland

Webinar
Wim Vermeulen licht tijdens dit webinar van Wolters Kluwer toe hoe periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed worden belast en welke vennootschapsbelasting eventueel van toepassing is. Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Kortom, met welke aandachtspunten moet men rekening houden bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed?
Volledige info

Eerdere seminaries

27 juni 2018

Impact van recente rechtspraak en de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.