Conferenties en seminaries

19 februari 2019

Vereffening en verdeling in het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht

Gent
De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht grondig gewijzigd. Haar bedoeling is een aanpassing van het erfrecht aan de gezinssituaties van vandaag. De wet van 22 juli 2018 heeft de wet van 31 juli 2017, alsook het huwelijksvermogensrecht aangepast. Belangrijke wijzigingen betreffen de verfijning van het wettelijk stelsel, uitwerking van het stelsel van scheiding van goederen, uitbreiding van het regime van de huwelijksvoordelen, en opheffing van het verkoopsovereenkomstverbod tussen echtgenoten. De gevolgen van deze hervormingen hebben verregaande gevolgen voor de vereffening-verdeling van het patrimonium en huwelijkstelsels. Tijdens deze studienamiddag van M&D Seminars krijgt u van Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans een praktijkgericht overzicht van de fiscale gevolgen van een feitelijke scheiding/echtscheiding. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de recentste wetgeving en aan een aantal praktijkproblemen en relevante rechtspraak.
Volledige info
21 februari 2019

Aftrek managementfees en bezoldigingstheorie

Geel
Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van managementfees minder vanzelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod tijdens dit seminarie van Tim Melis voor CVO HIK.
Volledige info
26 februari 2019

HET NIEUWE HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN ZIJN FISCALE GEVOLGEN

Hasselt
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht?! Het grondig veranderd huwelijksvermogensrecht trad, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Op basis van praktijkvoorbeelden en concrete cases krijgt u concrete tips van Liesbeth Franck voor de toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Dit seminarie wordt georganiseerd door PXL Hogeschool.
Volledige info
27 februari 2019

Vastgoedfiscaliteit: update 2019

Hasselt
Collega's Bernd Tiebout en Liesbeth Franck spreken tijdens de Vastgoedacademie van VIVO beurtelings over “Impact van het nieuw erfrecht en het nieuwe huwelijksvermogensrecht en erfbelasting", "Recente controversiële standpunten VLABEL omtrent onroerend goed” en "Update hervorming registratiebelasting en BTW op onroerende verhuur”.
Volledige info
28 februari 2019

Valkuilen bij controles en fiscale procedures

Kasterlee
Tijdens dit seminarie van KBAB biedt Tim Melis een praktische benadering aan voor de belastingplichtige om om te gaan met een fiscale controle of procedure.
Volledige info
28 februari 2019

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag 2019: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren?

Gent
Wie beheert uw belangen en uw vermogen als u daar op latere leeftijd niet meer zelf toe in staat bent? Wat indien u later omwille van (onvoorziene) omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren, zoals bijvoorbeeld het doen van een schenking?” Dit zijn vragen die elk van uw klanten aanbelangen. Indien zij niets hebben geregeld, vallen ze terug op de gerechtelijke bescherming met een verregaande impact op het dagdagelijkse leven. Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan. Daarnaast werd de optie voorzien om via een overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk of definitief onbekwaam bent om dit beheer zelf waar te nemen. Sinds september 2014 kozen al meer dan 50.000 Belgen voor die oplossing. Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische toelichting over hoe u als notaris, advocaat of financieel expert/planner uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. Het belang en de inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod tijdens dit seminarie van Confocus. Daarnaast bespreekt Rinse Elsermans ook enkele andere maatregelen voor de oude dag.
Volledige info
28 februari 2019

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Webcast
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Meester Nathalie Labeeuw doet het voor u uit de doeken tijdens deze webcast van KennisAteliers.
Volledige info
12 maart 2019

Toepassing en gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Brugge
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht ?! Het grondig veranderd huwelijksvermogensrecht trad, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Op een praktijkgerichte manier krijgt u van Liesbeth Franck de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen tijdens dit seminarie van KVABB.
Volledige info
14 maart 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Gent
Tijdens deze infosessie passeren enkele brandend actuele topics de revue. We bekijken samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
15 maart 2019

Aftrek kosten onroerend goed in vennootschap & het einde van de bezoldigingstheorie ?!

Webcast
Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in. Maar sedert de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie en meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Tim Melis bespreekt voor KennisAteliers de meest recente rechtspraak en gaat nader in hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden ten einde discussie te voorkomen.
Volledige info
19 maart 2019

Vereffening en verdeling in het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht

Kontich
De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht grondig gewijzigd. Haar bedoeling is een aanpassing van het erfrecht aan de gezinssituaties van vandaag. De wet van 22 juli 2018 heeft de wet van 31 juli 2017, alsook het huwelijksvermogensrecht aangepast. Belangrijke wijzigingen betreffen de verfijning van het wettelijk stelsel, uitwerking van het stelsel van scheiding van goederen, uitbreiding van het regime van de huwelijksvoordelen, en opheffing van het verkoopsovereenkomstverbod tussen echtgenoten. De gevolgen van deze hervormingen hebben verregaande gevolgen voor de vereffening-verdeling van het patrimonium en huwelijkstelsels. Tijdens deze studienamiddag van M&D Seminars krijgt u van Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans een praktijkgericht overzicht van de fiscale gevolgen van een feitelijke scheiding/echtscheiding. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de recentste wetgeving en aan een aantal praktijkproblemen en relevante rechtspraak.
Volledige info
26 maart 2019

Slim huwelijkscontract

Liesbeth Franck spreekt bij M&D Seminars over de do's en don'ts in een modern huwelijkscontract.
28 maart 2019

SUCCESSIEPLANNING MET VASTGOED: IMPACT VAN HET HERVORMDE ERF- EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Berchem
Tijdens deze infosessie van VVIO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
01 april 2019

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

Webcast
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tijdens deze webcast deelt Tim Melis zijn expertise met de deelnemers van KennisAteliers.
Volledige info
02 april 2019

Special Successieplanning ! Thematische toepassing nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht.

Antwerpen
Centraal uitgangspunt van de ‘Special successieplanning’ van KennisAteliers is de concrete toepassing van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Samen met de specialisten van Cazimir advocaten werd een praktijkgericht programma samengesteld. Hierbij ligt het accent op praktische toepassingen van de nieuwe wetgevingen in concrete situaties. Zoals de planning bij zorgenkinderen, of bij kinderloze koppels, de specifieke situatie van ondernemers, nieuw samengestelde gezinnen, enz.
Volledige info
04 april 2019

Special Successieplanning ! Thematische toepassing nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht.

Gent
Centraal uitgangspunt van de ‘Special successieplanning’ van KennisAteliers is de concrete toepassing van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Samen met de specialisten van Cazimir advocaten werd een praktijkgericht programma samengesteld. Hierbij ligt het accent op praktische toepassingen van de nieuwe wetgevingen in concrete situaties. Zoals de planning bij zorgenkinderen, of bij kinderloze koppels, de specifieke situatie van ondernemers, nieuw samengestelde gezinnen, enz.
Volledige info
23 april 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Leuven
Tijdens deze infosessie van VVIO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
24 april 2019

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

Brussel
In deze sessie van FHS wordt onderzocht door Wim Vermeulen welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.
Volledige info
25 april 2019

Enkele belangrijke topics n.a.v. de hervorming van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht (m.i.v. de fiscale impact)

Berchem
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, werd het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht grondig hervormd. Sedert 1 september 2018 zijn deze nieuwe regels in voegen, maar bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het nieuwe vermogensrecht heeft gecreëerd? In dit seminarie gaat Rinse Elsermans nader in op enkele gewijzigde basisprincipes en worden enkele nieuwe rechtsfiguren toegelicht. Deze nieuwigheden worden eerst burgerrechtelijk gekaderd, nadien geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en tot slot wordt stilgestaan bij hun fiscale impact. De navorming wordt georganiseerd door Studio Financiële Planning.
Volledige info
09 mei 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Brugge
Tijdens deze infosessie van VVIO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info
20 juni 2019

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Genk
Tijdens deze infosessie van VVIO passeren enkele brandend actuele topics de revue bij Liesbeth Franck. U bekijkt samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.