Conferenties en seminaries

23 januari 2018

GRONDIGE HERVORMING VAN HET ERFRECHT - SUCCESSIERECHT EN HET FAMILIEBEDRIJF

Gent
Het erfrecht was gedurende 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. Voor de praktijk zijn de effecten van de nakende wetswijzigingen zeer diepgaand omdat er ook op het vlak van de schenk- en erfbelastingen wijzigingen zullen plaatsvinden. Vooral in het verleden opgezette “structuren” zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Tijdens dit seminarie wordt door meester Labeeuw en meester De Keukelaere een overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving en wordt advies gegeven of het al dan niet voordeliger is om de bestaande planning onder het nieuwe erfrecht te plaatsen. Het seminarie vindt plaats op vier data te Gent, Hasselt, Antwerpen en Groot-Bijgaarden.
Volledige info
25 januari 2018

EFFICIËNTE SUCCESSIEPLANNING VIA TESTAMENT EN HUWELIJKSCONTRACT (Actualia successieplanning op basis van Vlabel-standpunten)

DEN EYCK, Houtum 39, te Kasterlee
Op 25 JANUARI 2018 spreekt Nathalie Labeeuw bij een studieavond van KBAB over efficiënte successieplanning via testament en huwelijkscontract. Ze behandelt daarmee enkele actualia op basis van Vlabel-standpunten. De uiteenzetting heeft als doel om de meest voorkomende clausules in huwelijkscontracten en testamenten door te lichten en te wijzen op de eventuele burgerrechtelijke en fiscale gevolgen.
Volledige info
30 januari 2018

GRONDIGE HERVORMING VAN HET ERFRECHT - SUCCESSIERECHT EN HET FAMILIEBEDRIJF

Hasselt
Het erfrecht was gedurende 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. Voor de praktijk zijn de effecten van de nakende wetswijzigingen zeer diepgaand omdat er ook op het vlak van de schenk- en erfbelastingen wijzigingen zullen plaatsvinden. Vooral in het verleden opgezette “structuren” zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Tijdens dit seminarie wordt door meester Labeeuw en meester De Keukelaere een overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving en wordt advies gegeven of het al dan niet voordeliger is om de bestaande planning onder het nieuwe erfrecht te plaatsen. Het seminarie vindt plaats op vier data te Gent, Hasselt, Antwerpen en Groot-Bijgaarden.
Volledige info
31 januari 2018

Hoe tieners en jongvolwassenen introduceren in het familiebedrijf

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 31 januari om 12u de Snap Learning Session"Hoe tieners en jongvolwassenen introduceren in het familiebedrijf", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
01 februari 2018

Hervorming vennootschapsbelasting nà het zomerakkoord: vloek of zegen voor uw vennootschap?

Berchem
De invoering van het zomerakkoord heeft de afgelopen maanden heel wat stof doen opwaaien. Tijdens deze workshop van VIVO geeft Bernd Tiebout een objectieve kijk op de wetswijzigingen en de impact daarvan voor (vastgoed)vennootschappen. De veranderingen zijn immers ingrijpend: verliezen die niet meer volledig aftrekbaar zijn, kapitaalverminderingen die niet meer belastingvrij kunnen, wijzigingen ook aan het regime van gespreide belasting van meerwaarden…. Welke wijzigingen zijn ingegaan vanaf 2018 en wat zit er aan te komen in 2020? Op 1 februari gidsen we u op praktische wijze doorheen de belangrijkste wijzigingen en de impact daarvan, zodat u opnieuw de weg vindt in het fiscale doolhof.
Volledige info
05 februari 2018

Een tweede verblijf kopen

Flanders Expo, Gent
Ons internationaal team presenteert de mogelijkheden voor een tweede verblijf in Spanje tijdens de Second Home Expo van 2-5 februari.
Volledige info
06 februari 2018

Fiscus betwist meer en meer aftrek managementvergoedingen !

Gent
Sedert enige tijd stelt de fiscus de aftrekbaarheid van management fees in vraag. Daarbij wordt in eerste instantie het bestaan en de werkelijkheid van de prestaties in vraag gesteld. Een en ander hangt samen met de invraagstelling door de fiscus van de aftrekbaarheid van kosten van een privé onroerend goed in de vennootschap. KennisAteliers organiseert hieromtrent een seminarie op 6 en 8 februari, gepresenteerd door Tim Melis.
Volledige info
06 februari 2018

Vereffening en verdeling bij echtscheiding en alimentatie: fiscale benadering

Sint-Niklaas
De beëindiging van de patrimoniale verhoudingen tussen de ex-echtgenoten na echtscheiding is vaak een lijdensweg. Niet zelden is een partij onwillig om medewerking te verlenen aan de vlotte afwerking van de procedure en rijzen er bewijsproblemen over vergoedingen en terugnemingen. Maar niet alleen de juridische procedure is een hele uitdaging. De vereffening-verdeling veroorzaakt ook heel wat financiële en fiscale gevolgen in hoofde van de ex-partners. Tijdens deze studienamiddag van M&D krijgt u een praktijkgericht overzicht van de fiscale gevolgen van een feitelijke scheiding/echtscheiding van meester Nathalie Labeeuw. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de recentste evoluties en aan een aantal praktijkproblemen en relevante rechtspraak. Elke deelnemer aan de studienamiddag ontvangt het recente boek ‘Actualia vereffening en verdeling 2017’, geschreven door Prof. Renate Barbaix en Prof. Johan Du Mongh.
Volledige info
08 februari 2018

Fiscus betwist meer en meer aftrek managementvergoedingen !

Antwerpen
Sedert enige tijd stelt de fiscus de aftrekbaarheid van management fees in vraag. Daarbij wordt in eerste instantie het bestaan en de werkelijkheid van de prestaties in vraag gesteld. Een en ander hangt samen met de invraagstelling door de fiscus van de aftrekbaarheid van kosten van een privé onroerend goed in de vennootschap. KennisAteliers organiseert hieromtrent een seminarie op 6 en 8 februari, gepresenteerd door Tim Melis.
Volledige info
20 februari 2018

Het nieuwe erfrecht voor accountants, fiscalisten, … Wat u van het nieuwe erfrecht moet weten in uw praktijk !

Antwerpen
Ons erfrecht wordt fundamenteel hervormd en gemoderniseerd ! Dit Kennisatelier geeft u een praktische analyse van de nieuwe spelregels. Liesbeth Franck vergelijkt op 20 en 22 februari 2018 het oude erfrecht met het nieuwe erfrecht, zodat u inzicht krijgt in de nieuwe mogelijkheden.
Volledige info
21 februari 2018

De bedrijfsleider na de opvolging - over loslaten en herbeginnen

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 21 februari om 12u de Snap Learning Session "De bedrijfsleider na de opvolging - over loslaten en herbeginnen", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
22 februari 2018

Wat blijft er nog over van de bezoldigingstheorie ?! Loon naar werken ?!

Antwerpen
Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in. Maar sedert de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie en meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Tim Melis bespreekt tijdens het seminarie op 21 en 22 februari de meest recente rechtspraak en gaat nader in op hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden teneinde discussie te voorkomen.
Volledige info
22 februari 2018

Het nieuwe erfrecht voor accountants, fiscalisten, … Wat u van het nieuwe erfrecht moet weten in uw praktijk !

Gent
Ons erfrecht wordt fundamenteel hervormd en gemoderniseerd ! Dit Kennisatelier geeft u een praktische analyse van de nieuwe spelregels. Liesbeth Franck vergelijkt op 20 en 22 februari 2018 het oude erfrecht met het nieuwe erfrecht, zodat u inzicht krijgt in de nieuwe mogelijkheden.
Volledige info
22 februari 2018

De buitengerechtelijke (voor)zorg(s)volmacht - een hulpmiddel bij vergrijzing en stijgende levensverwachting

Webcast
Nathalie Labeeuw bespreekt tijdens dit online seminarie bij Lexalert 3 manieren om de geldzaken van een familielid te (laten) behartigen: via een (bank)volmacht, de aanstelling van een bewindvoerder of via de (voor)zorg(s)volmacht.
Volledige info
01 maart 2018

Nieuw Erfrecht

Nationalestraat 111, Antwerpen, 2000
Meester Nathalie Labeeuw licht het nieuwe erfecht toe tijdens een vormingsavond bij BAB-KBR Antwerpen (Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Bedrijfsrevisoren, Erkende Boekhouders-Fiscalisten, Advocaten en Notarissen).
Volledige info
06 maart 2018

GRONDIGE HERVORMING VAN HET ERFRECHT - SUCCESSIERECHT EN HET FAMILIEBEDRIJF

ANTWERPEN
Het erfrecht was gedurende 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. Voor de praktijk zijn de effecten van de nakende wetswijzigingen zeer diepgaand omdat er ook op het vlak van de schenk- en erfbelastingen wijzigingen zullen plaatsvinden. Vooral in het verleden opgezette “structuren” zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Tijdens dit seminarie wordt door meester Labeeuw en meester De Keukelaere een overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving en wordt advies gegeven of het al dan niet voordeliger is om de bestaande planning onder het nieuwe erfrecht te plaatsen. Het seminarie vindt plaats op vier data te Gent, Hasselt, Antwerpen en Groot-Bijgaarden.
Volledige info
07 maart 2018

Hoe een waardevol aandeelhouder zijn

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 7 maart om 12u de Snap Learning Session "Hoe een waardevol aandeelhouder zijn", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
08 maart 2018

GRONDIGE HERVORMING VAN HET ERFRECHT - SUCCESSIERECHT EN HET FAMILIEBEDRIJF

GROOT BIJGAARDEN
Het erfrecht was gedurende 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. Voor de praktijk zijn de effecten van de nakende wetswijzigingen zeer diepgaand omdat er ook op het vlak van de schenk- en erfbelastingen wijzigingen zullen plaatsvinden. Vooral in het verleden opgezette “structuren” zullen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Tijdens dit seminarie wordt door meester Labeeuw en meester De Keukelaere een overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving en wordt advies gegeven of het al dan niet voordeliger is om de bestaande planning onder het nieuwe erfrecht te plaatsen. Het seminarie vindt plaats op vier data te Gent, Hasselt, Antwerpen en Groot-Bijgaarden.
Volledige info
08 maart 2018

Special Vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle. Waardering, aftrek kosten, boekhoudkundig, Vlabel, controle!

Gent
Deze Special Vruchtgebruik van KennisAteliers op 8 maart behandelt de belangrijkste actuele knelpunten bij de toepassing van zakelijke rechten en de discussiepunten met de fiscus. U krijgt een diepgaande analyse van de mogelijkheden en beperkingen van vruchtgebruik en erfpacht door Tim Melis.
Volledige info
13 maart 2018

Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten, ... in de praktijk.

Laakdal
Fiscale procedure en fiscale controle, onderzoeksbevoegdheden fiscus en rechten belastingplichtige, aanslag van ambtswege en fiscale (straf-) sancties, administratief bezwaar en gerechtelijke geschillenprocedure… Ziet u door het bos de bomen nog? Tim Melis en Tom Engelen leiden u erdoorheen op 13 en 21 maart, in samenwerking met KennisAteliers.
Volledige info
15 maart 2018

Hervorming vennootschapsbelasting nà het zomerakkoord: vloek of zegen voor uw vennootschap?

Leuven
De invoering van het zomerakkoord heeft de afgelopen maanden heel wat stof doen opwaaien. Tijdens deze workshop van VIVO geeft Bernd Tiebout een objectieve kijk op de wetswijzigingen en de impact daarvan voor (vastgoed)vennootschappen. De veranderingen zijn immers ingrijpend: verliezen die niet meer volledig aftrekbaar zijn, kapitaalverminderingen die niet meer belastingvrij kunnen, wijzigingen ook aan het regime van gespreide belasting van meerwaarden…. Welke wijzigingen zijn ingegaan vanaf 2018 en wat zit er aan te komen in 2020? Op 1 februari gidsen we u op praktische wijze doorheen de belangrijkste wijzigingen en de impact daarvan, zodat u opnieuw de weg vindt in het fiscale doolhof.
Volledige info
20 maart 2018

Het nieuwe erfrecht

BRUGGE
Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De ingrijpende wijzigingen met betrekking tot reserve, schenkingen en erfovereenkomsten leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken op het vlak van estate planning. Wie een successieplanning uitwerkte krijgt de mogelijkheid deze onder de bestaande regeling te behouden dan wel gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Dit alles wordt toegelicht door meester Liesbeth Franck tijdens een seminarie voor KVABB in Brugge.
Volledige info
21 maart 2018

Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten, ... in de praktijk.

Gent
Fiscale procedure en fiscale controle, onderzoeksbevoegdheden fiscus en rechten belastingplichtige, aanslag van ambtswege en fiscale (straf-) sancties, administratief bezwaar en gerechtelijke geschillenprocedure… Ziet u door het bos de bomen nog? Tim Melis en Tom Engelen leiden u erdoorheen op 13 en 21 maart, in samenwerking met KennisAteliers.
Volledige info
23 maart 2018

Themadag Vennootschapsconstructies

Holiday Inn, Gent
Op 23 maart geeft Olivier De Keukelaere een seminarie met als titel: "De vennootschap als vehikel voor familiale opvolging ". Dit seminarie maakt deel uit van "Themadag Vennootschapsconstructies" en wordt georganiseerd door M&D Seminars.
Volledige info
27 maart 2018

Biedt de maatschap mogelijkheden voor optimalisatie planning onroerend goed?!

Webcast
Maatschap als planningsvehikel voor onroerend goed, terecht onbekend ? Een burgerlijke maatschap voor roerende goederen zoals een beleggingsportefeuille of aandelen van vennootschappen is goed bekend én veel gebruikt in de praktijk. Dezelfde controlestructuur aanwenden voor de planning van onroerende goederen heel wat minder. Beetje onbekend, onbemind. Terecht of onterecht...? Wim Vermeulen brengt verheldering tijdens deze webcast van KennisAteliers op 27 maart 2018.
Volledige info
28 maart 2018

Family Governance: familieraad, raad van bestuur, algemene vergadering

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 28 maart om 12u het Idea Lab "Family Governance: familieraad, raad van bestuur, algemene vergadering", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
29 maart 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Leuven
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
16 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Antwerpen
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
17 april 2018

oVER: Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Zwijnaarde
Op 17 april en 3 mei geven Tim Melis en Nathalie Labeeuw een seminarie om onze reeks "oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting" toe te lichten met praktijkvoorbeelden. Dit seminarie wordt georganiseerd door uitgeverij Larcier.
Volledige info
19 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Lummen
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
19 april 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, wat u nu echt moet weten !

Antwerpen
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogens?! Het grondig gewijzigde huwelijksvermogensrecht treedt, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Hoog tijd dus om de essentie van de verandering te analyseren. Op een praktijkgerichte manier krijgt u van Liesbeth Franck de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen. Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers op 19 en 26 april 2018.
Volledige info
20 april 2018

Vijf juridische en fiscale kernvragen rond bedrijfsopvolging

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 20 april om 12u de Master Class "Vijf juridische en fiscale kernvragen rond bedrijfsopvolging", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
23 april 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Gent
De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. In dit seminarie van Wolters Kluwer geven meester Van der Elst en meester Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten en de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning.
Volledige info
24 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Gits
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
26 april 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, wat u nu echt moet weten !

Hasselt
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogens?! Het grondig gewijzigde huwelijksvermogensrecht treedt, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Hoog tijd dus om de essentie van de verandering te analyseren. Op een praktijkgerichte manier krijgt u van Liesbeth Franck de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen. Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers op 26 april 2018.
Volledige info
03 mei 2018

OVER: KRITISCHE BESPREKING BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN VLABEL

Zwijnaarde
Op 17 april en 3 mei geven Tim Melis en Nathalie Labeeuw een seminarie om onze reeks "oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting" toe te lichten met praktijkvoorbeelden. Dit seminarie wordt georganiseerd door uitgeverij Larcier.
Volledige info
04 mei 2018

Controlestructuren rond het familiebedrijf

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 4 mei om 12u de Master Class "Controlestructuren rond het familiebedrijf", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
08 mei 2018

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal,enz. Wat is de reactie van de fiscus ?

Gent
Aanvaardt de fiscus zomaar een kosteloze beëindiging? Tim Melis beantwoordt deze vraag tijdens een seminarie van KennisAteliers op 8 en 15 mei. Hij bespreekt de fiscalen gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of een recht van erfpacht.
Volledige info
08 mei 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Hasselt
De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. In dit seminarie van Wolters Kluwer geven meester Van der Elst en meester Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten en de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning.
Volledige info
14 mei 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Gent
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddagen krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt op 14 mei en 12 juni de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit onderwerp is momenteel brandend actueel wegens de verwachte hervorming van het huwelijksvermogensrecht (september 2018).
Volledige info
15 mei 2018

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal, enz. Wat is de reactie van de fiscus ?

Antwerpen
Aanvaardt de fiscus zomaar een kosteloze beëindiging? Tim Melis beantwoordt deze vraag tijdens een seminarie van KennisAteliers op 8 en 15 mei. Hij bespreekt de fiscalen gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of een recht van erfpacht.
Volledige info
25 mei 2018

Voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen

Webcast
Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Wim Vermeulen geeft uitleg tijdens deze webcast van KennisAteliers op 25 mei 2018.
Volledige info
01 juni 2018

De grenzen van de bezoldigingstheorie!

Webcast
De bezoldigingstheorie onder vuur: wat zijn "werkelijke prestaties"? Sedert enige jaren stelt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in. Maar sedert de midzomer-arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie en meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Tim Melis bespreekt op 1 juni 2018 de meest recente rechtspraak en gaat nader in hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden ten einde discussie te voorkomen tijdens dit seminarie van KennisAteliers.
Volledige info
07 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7 en 14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info
07 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken!

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden op 12 juni.
Volledige info
08 juni 2018

De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 8 juni om 12u de Master Class "De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
12 juni 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddagen krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt op 14 mei en 12 juni de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit onderwerp is momenteel brandend actueel wegens de verwachte hervorming van het huwelijksvermogensrecht (september 2018).
Volledige info
12 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken !

Gent
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden.
Volledige info
14 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7-14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.