Conferenties en seminaries

21 maart 2018

Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten, ... in de praktijk.

Gent
Fiscale procedure en fiscale controle, onderzoeksbevoegdheden fiscus en rechten belastingplichtige, aanslag van ambtswege en fiscale (straf-) sancties, administratief bezwaar en gerechtelijke geschillenprocedure… Ziet u door het bos de bomen nog? Tim Melis en Tom Engelen leiden u erdoorheen op 13 en 21 maart, in samenwerking met KennisAteliers.
Volledige info
23 maart 2018

Themadag Vennootschapsconstructies

Holiday Inn, Gent
Op 23 maart geeft Olivier De Keukelaere een seminarie met als titel: "De vennootschap als vehikel voor familiale opvolging ". Dit seminarie maakt deel uit van "Themadag Vennootschapsconstructies" en wordt georganiseerd door M&D Seminars.
Volledige info
24 maart 2018

Stichting & Trust

Brugge
In het kader van "POSTGRADUATEN OP MAAT VAN DE PROFESSIONAL (VENNOOTSCHAPSRECHT en VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING)" bij Hogeschool Vives, doceert Olivier De Keukelaere op zaterdag 24 maart omtrent de stichting en trust. Men kan zich hiervoor ook op individuele basis inschrijven.
Volledige info
27 maart 2018

Biedt de maatschap mogelijkheden voor optimalisatie planning onroerend goed?!

Webcast
Maatschap als planningsvehikel voor onroerend goed, terecht onbekend ? Een burgerlijke maatschap voor roerende goederen zoals een beleggingsportefeuille of aandelen van vennootschappen is goed bekend én veel gebruikt in de praktijk. Dezelfde controlestructuur aanwenden voor de planning van onroerende goederen heel wat minder. Beetje onbekend, onbemind. Terecht of onterecht...? Wim Vermeulen brengt verheldering tijdens deze webcast van KennisAteliers op 27 maart 2018.
Volledige info
27 maart 2018

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren

Edegem
Tijdens deze opleiding krijgt u van Rinse Elsermans een praktische toelichting over hoe u als notaris of advocaat uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. De inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook enkele andere maatregelen voor de oude dag besproken.
Volledige info
28 maart 2018

Family Governance: familieraad, raad van bestuur, algemene vergadering

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 28 maart om 12u het Idea Lab "Family Governance: familieraad, raad van bestuur, algemene vergadering", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
29 maart 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Leuven
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
16 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Antwerpen
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
16 april 2018

De gevolgen van een echtscheiding op de vennootschap

Webcast
Sofie Longerstay bespreekt de impact van een echtscheiding op aandelen, rekening courant, groepsverzekering, enz., die dikwijls onderschat worden. Dit online seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers.
Volledige info
17 april 2018

oVER: Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Zwijnaarde
Op 17 april en 3 mei geven Tim Melis en Nathalie Labeeuw een seminarie om onze reeks "oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting" toe te lichten met praktijkvoorbeelden. Dit seminarie wordt georganiseerd door uitgeverij Larcier.
Volledige info
18 april 2018

Aspecten van internationale onroerendgoedfiscaliteit

Brussel
Wim Vermeulen verzorgt bij de Fiscale Hogeschool mee de opleiding Europees en Internationaal Fiscaal Recht. Hij onderzoekt welk land bevoegd is om inkomsten van een onroerend goed te belasten. Daarbij komt ook de vraag aan bod welk land bevoegd is om een bepaald inkomen als onroerend inkomen te kwalificeren. Het vraagstuk van de Franse Société Civile Immobilière komt hierbij ter sprake. Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een arrest kritiek geleverd op de Belgische fiscale wetgeving die van buitenlands onroerend goed de huurwaarde in de belastingheffing betrekt, terwijl deze waarde schril afsteekt tegen het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerend goed. Ook hierop wordt nader ingegaan.
Volledige info
19 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Lummen
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
19 april 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, wat u nu echt moet weten !

Antwerpen
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogens?! Het grondig gewijzigde huwelijksvermogensrecht treedt, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Hoog tijd dus om de essentie van de verandering te analyseren. Op een praktijkgerichte manier krijgt u van Liesbeth Franck de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen. Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers op 19 en 26 april 2018.
Volledige info
20 april 2018

Vijf juridische en fiscale kernvragen rond bedrijfsopvolging

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 20 april om 12u de Master Class "Vijf juridische en fiscale kernvragen rond bedrijfsopvolging", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
20 april 2018

Studienamiddag: 'V&V met hervorming van het HVR'

Veurne
Scheiden doet lijden ... ook voor de advocaat die de nieuwe regels inzake het huwelijksvermogensrecht niet meester is ! Op vrijdag 20 april 2018 zal Sofie Longerstay een uiteenzetting verzorgen met als titel: 'Vereffening – verdeling met hervorming van het huwelijksvermogensrecht' bij de Jonge Balie van Veurne.
Volledige info
23 april 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Gent
De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. In dit seminarie van Wolters Kluwer geven meester Van der Elst en meester Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten en de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning.
Volledige info
24 april 2018

Grondige update erfrecht en erf- en schenkbelasting (incl. wijzigingen 2018)

Gits
Tijdens deze studienamiddagen van Wolters Kluwer (Fiscaal Informatief) geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken. Het seminarie vindt plaats op 29 maart en op 16, 19 en 24 april.
Volledige info
26 april 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, wat u nu echt moet weten !

Hasselt
Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogens?! Het grondig gewijzigde huwelijksvermogensrecht treedt, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018. Hoog tijd dus om de essentie van de verandering te analyseren. Op een praktijkgerichte manier krijgt u van Liesbeth Franck de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen. Dit seminarie wordt georganiseerd door KennisAteliers op 26 april 2018.
Volledige info
27 april 2018

Het nieuwe erfrecht: impact op de overdracht van het familiebedrijf

Leuven
Op de 25STE VRG-ALUMNIDAG te Leuven bespreekt Olivier De Keukelaere uitvoerig de impact van het nieuwe erfrecht op de overdracht van het familiebedrijf.
Volledige info
03 mei 2018

OVER: KRITISCHE BESPREKING BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN VLABEL

Zwijnaarde
Op 17 april en 3 mei geven Tim Melis en Nathalie Labeeuw een seminarie om onze reeks "oVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting" toe te lichten met praktijkvoorbeelden. Dit seminarie wordt georganiseerd door uitgeverij Larcier.
Volledige info
04 mei 2018

Controlestructuren rond het familiebedrijf

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 4 mei om 12u de Master Class "Controlestructuren rond het familiebedrijf", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
08 mei 2018

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal,enz. Wat is de reactie van de fiscus ?

Gent
Aanvaardt de fiscus zomaar een kosteloze beëindiging? Tim Melis beantwoordt deze vraag tijdens een seminarie van KennisAteliers op 8 en 15 mei. Hij bespreekt de fiscalen gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of een recht van erfpacht.
Volledige info
08 mei 2018

Buitenlandse (vakantie)woningen en de fiscus: Nederland, Italië, Portugal en Dubai

Hasselt
De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen. In dit seminarie van Wolters Kluwer geven meester Van der Elst en meester Vermeulen een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten en de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning.
Volledige info
14 mei 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Gent
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddagen krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt op 14 mei en 12 juni de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit onderwerp is momenteel brandend actueel wegens de verwachte hervorming van het huwelijksvermogensrecht (september 2018).
Volledige info
15 mei 2018

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal, enz. Wat is de reactie van de fiscus ?

Antwerpen
Aanvaardt de fiscus zomaar een kosteloze beëindiging? Tim Melis beantwoordt deze vraag tijdens een seminarie van KennisAteliers op 8 en 15 mei. Hij bespreekt de fiscalen gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of een recht van erfpacht.
Volledige info
16 mei 2018

Fiscale emigratie van natuurlijke personen

Gent
In dit seminarie behandelen Wim Vermeulen, Evelyne Van der Elst en Michael Joosen de diverse juridische gevolgen van een emigratie, en hoe u deze naar uw hand kan zetten. Zowel aspecten van directe belastingen en successierechten als sociale zekerheid, de toepasselijke verblijfswetgeving en de civielrechtelijke gevolgen van de emigratie komen daarbij aan bod.
Volledige info
18 mei 2018

Hervorming erfrecht - Praktisch voor familiebedrijven

Gent
In dit praktische seminarie verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Olivier De Keukelaere licht toe hoe de gevolgen van het nieuwe erfrecht kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is. Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.
Volledige info
22 mei 2018

Grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht

Gent
Nathalie Labeeuw verzorgt op 22 en 29 mei een grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht bij Kluwer Opleidingen.
Volledige info
24 mei 2018

Hervorming erfrecht - Praktisch voor familiebedrijven

Hasselt
In dit praktische seminarie van KMO Campus verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Olivier De Keukelaere licht toe hoe de gevolgen van het nieuwe erfrecht kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is. Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.
Volledige info
25 mei 2018

Voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen

Webcast
Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Wim Vermeulen geeft uitleg tijdens deze webcast van KennisAteliers op 25 mei 2018.
Volledige info
25 mei 2018

Hervorming erfrecht - Praktisch voor familiebedrijven

Antwerpen
In dit praktische seminarie van KMO Campus verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Olivier De Keukelaere licht toe hoe de gevolgen van het nieuwe erfrecht kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is. Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.
Volledige info
28 mei 2018

Wat met het onroerend goed bij echtscheiding ?!

Webcast
Wat zijn de gevolgen van echtscheiding op de onroerende eigendommen? Sofie Longerstay licht het tijdens dit online seminarie van KennisAteliers toe met concrete antwoorden op cruciale vragen !
Volledige info
29 mei 2018

Grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht

Leuven
Nathalie Labeeuw verzorgt op 29 mei een grondige update hervorming huwelijksvermogensrecht bij Kluwer Opleidingen.
Volledige info
30 mei 2018

Fiscale emigratie van natuurlijke personen

Laakdal
In dit seminarie behandelen Wim Vermeulen, Evelyne Van der Elst en Michael Joosen de diverse juridische gevolgen van een emigratie, en hoe u deze naar uw hand kan zetten. Zowel aspecten van directe belastingen en successierechten als sociale zekerheid, de toepasselijke verblijfswetgeving en de civielrechtelijke gevolgen van de emigratie komen daarbij aan bod.
Volledige info
01 juni 2018

De grenzen van de bezoldigingstheorie!

Webcast
De bezoldigingstheorie onder vuur: wat zijn "werkelijke prestaties"? Sedert enige jaren stelt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in. Maar sedert de midzomer-arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie en meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Tim Melis bespreekt op 1 juni 2018 de meest recente rechtspraak en gaat nader in hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden ten einde discussie te voorkomen tijdens dit seminarie van KennisAteliers.
Volledige info
05 juni 2018

Zorgvolmacht en maatregelen voor de oude dag: hoe kan u als notaris, advocaat of financieel planner/expert uw cliënten hierover praktisch adviseren?

Gent
Tijdens deze opleiding krijgt u van Rinse Elsermans een praktische toelichting over hoe u als notaris of advocaat uw cliënten die met deze problematiek worden geconfronteerd, kan adviseren. De inhoud van een zorgvolmacht en van de verklaring van voorlopig bewindvoerder komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook enkele andere maatregelen voor de oude dag besproken.
Volledige info
07 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7 en 14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info
07 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken!

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden op 12 juni.
Volledige info
08 juni 2018

De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter

Webinar
Magnolis by Cazimir organiseert op 8 juni om 12u de Master Class "De aandeelhoudersovereenkomst & het familiaal charter", gepresenteerd door Olivier De Keukelaere. U kan zich inschrijven voor dit in-house webinar via de website.
Volledige info
12 juni 2018

Update samenlevingsvormen in kader van hervorming huwelijksvermogensrecht

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddagen krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Nathalie Labeeuw behandelt op 14 mei en 12 juni de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen. Dit onderwerp is momenteel brandend actueel wegens de verwachte hervorming van het huwelijksvermogensrecht (september 2018).
Volledige info
12 juni 2018

Optimale successieplanning onroerend goed, de efficiënte technieken !

Gent
Tijdens dit seminarie van KennisAteliers worden diverse technieken om de successielast te verminderen uitgelegd door . Uiteraard moeten zij worden getoetst aan specifieke en de algemene antimisbruikbepaling. Tevens worden tevens alle recente VLABEL beslissingen besproken. Het seminarie wordt ook live uitgezonden.
Volledige info
14 juni 2018

Master Class - Fiscale optimalisatie Onroerend goed

Gent
Tijdens deze tweedaagse (7-14 juni) Master Class belicht Tim Melis de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
Volledige info
25 juni 2018

Bezoldiging van bestuurders - Kosten onroerend goed - VAA bewoning

ANTWERPEN
Hoe leveren we het bewijs van werkelijke prestaties en hoeveel mogen die kosten? Waaruit mag/kan de vergoeding bestaan? Tim Melis brengt licht in de duisternis tijdens dit seminarie van KVABB op 25 juni.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.