De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Woont u reeds in de Verenigde Arabische Emiraten of plant u in de toekomst te verhuizen, dan is het belangrijk stil te staan bij de impact van dergelijke verhuis op de vereffening en verdeling van uw nalatenschap.

Wat vele expats reeds weten is dat er in de Verenigde Arabische Emiraten geen successierechten verschuldigd zijn in geval van overlijden van een inwoner.

Lees verder

Vorige week werd in de Kamer de programmawet goedgekeurd waarin onder andere groen licht wordt gegeven om het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woning(en) op hetzelfde kadastraal perceel, dat thans geldt in 32 steden, tijdelijk (en onder grotendeels dezelfde voorwaarden) uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. Een belangrijk verschil met het geldende 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw is dat bij het nieuwe btw-regime ook de leveringen door bouwpromotoren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Kwestie van 2020 toch nog met een positieve noot af te sluiten!

In dit artikel zetten wij voor u de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe btw-regime uiteen, waarbij evenwel niet wordt ingegaan op de enigszins afwijkende regeling die geldt wanneer de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.

Lees verder

Seminaries & conferenties

15 juni 2021

Grondige opleiding successieplanning

Tijdens dit seminarie van NCOI Fiscaal Informatief gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
09 november 2021

Een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

In dit doe-seminarie van KMO Campus gaat u zelf aan de slag, en samen met Olivier De Keukelaere, werkt u in groep oplossingen uit voor de organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht voor een aantal uit de praktijk gegrepen cases.