"De vrijstelling op erfbelasting voor de langstlevende gaat mogelijk ten koste van de volgende generatie.", aldus Nathalie Labeeuw van ons kantoor in De Tijd d.d. 19/08/2019.

Meer lezen? Zie De gevolgen van de Vlaamse startnota voor uw portemonnee.

Lees verder

In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte wettelijke erfrechtelijke aanspraken heeft in de nalatenschap van de overleden partner, namelijk het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. De langstlevende feitelijk samenwonende partner heeft helemaal geen wettelijke (lees: automatische) erfrechtelijke aanspraken in de nalatenschap van zijn overleden partner.

Uit het vorige artikel van deze reeks blijkt dat de vermogensrechtelijke situatie van de langstlevende echtgenoot niet alleen wordt bepaald door het erfrecht dat hij of zij heeft in de nalatenschap van de eerststervende, maar ook door een eventueel huwelijkscontract dat zij hebben gesloten. Een huwelijkscontract kan natuurlijk niet worden gesloten tussen samenwonenden. Zij kunnen echter wel een samenlevingsovereenkomst sluiten waarin zij afspraken maken over hun rechten en plichten.

Lees verder

Heeft u uw reeds gedane vermogensplanning nog niet onderworpen aan een herevaluatie na het nieuwe erfrecht, dan dringt de tijd. Misschien is een verklaring van behoud voor u wel aangewezen?

Lees verder

Steeds meer Belgen verkassen na hun pensioen naar Portugal. Niet alleen omdat het er aangenaam wonen is, maar ook omdat hun Belgisch pensioen er niet belast wordt. Al geldt dat niet voor iedereen.

"Een domiciliëring volstaat niet. Je moet echt verhuizen en duidelijk de intentie hebben niet terug te komen.", zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir, in De Tijd d.d. 06/08/2019.

Lees verder

De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hiervoor tijd tot 30 april 2019. Maatschappen die nieuw werden opgericht vanaf 1 november 2018 moeten hun KBO-inschrijving binnen de maand voltrekken.

Lees verder

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft.

Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is nog altijd gebaseerd op de huurprijzen van 1975 en is, hoewel geïndexeerd, vaak veel lager dan de werkelijke huurwaarde. ‘Volgens een Europese studie bedraagt het ki gemiddeld 22,5 procent van de huurwaarde’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir, in Netto.

Lees verder

We are proud to share with you that, in the international guides voor private wealth law, Cazimir was once again ranked in the renowned Chambers Guides for professional advisors.

Lees verder

Onze collega Evelyne Van der Elst publiceerde onlangs "De langverwachte implementatie va Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen" in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Lees verder

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

Lees verder

Dagelijks verhuizen er Belgen naar het buitenland. Het merendeel van onze landgenoten doet dit uit economische overwegingen en viseert een job buiten België. Een dergelijke verhuis kan permanent zijn, maar is in vele gevallen ook tijdelijk. Zo krijgen wij meer en meer vragen van Belgen die een tijdelijke tewerkstelling in de Verenigde Arabische Emiraten overwegen, meer bepaald in Dubai, en dit naar aanleiding van de Wereldexpo die daar in 2020 gehouden wordt.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.