Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het uitstel van de registratieverplichting tot en met 30 september 2019. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen aangebracht aan de Frequently Asked Questions (FAQ).

Lees verder

Tijdens de plenaire vergadering van 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd.

Lees verder

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen waarin wordt geoordeeld dat bij de berekening van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning de (oude) coëfficiënt van 3,8 discriminerend was en bijgevolg niet langer toegepast mocht worden. U weet ook dat de fiscus zich bij deze rechtspraak heeft neergelegd in zijn circulaire van 15 mei 2018. Tot 2018 moest dus geen coëfficiënt meer in acht worden genomen (vanaf 1 januari 2019 is dit terug een coëfficiënt 2, gelet op de recente wijziging van de wetgeving op dit punt). Wat moet er echter gebeuren voor het verleden?

Lees verder

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de rechtspraak van de hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) welke de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning, met toepassing van de coëfficiënt van 3,8 ongrondwettig bevindt.

De fiscus heeft zich hierbij reeds neergelegd in zijn circulaire dd. 15 mei 2018. De coëfficiënt moet inderdaad niet langer toegepast worden. Voor het verleden kunnen de zaken nog rechtgezet worden op voorwaarde dat er nog een bezwaarschrift kan ingediend worden. Een ambtshalve ontheffing (indien de bezwaartermijn verstreken is) is volgens de fiscus echter uit den boze. Het is net op dit laatste punt dat een belangrijk vonnis werd uitgesproken op 31 januari 2019.

Inmiddels heeft ook de wetgever niet stilgezeten. Voortaan zal in alle situaties een coëfficiënt van 2 moeten toegepast worden vanaf 1 januari 2019 zodat het probleem van de ongrondwettelijkheid werd opgelost vanaf die datum.

Lees verder

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette. In dit artikel bespreken wij kort of het ook in België mogelijk is om een deel van uw nalatenschap aan uw huisdier na te laten.

Lees verder

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104).

Deze verordeningen moet men bij de hand nemen van zodra een partnerrelatie een internationaal karakter vertoont. Een Franse vrouw huwt bijvoorbeeld met een Nederlandse man in Nederland, maar zij verhuizen na 5 jaar naar België. Welk recht dicteert de spelregels voor hun huwelijksvermogen, welke rechter en/of notaris is bevoegd voor de vereffening-verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel en welke draagkracht heeft hun huwelijkscontract naar Nederlands recht in een andere lidstaat?

Lees verder

Zojuist heeft de nieuwe Minister van Financiën, Alexander De Croo, een bijkomend algemeen uitstel verleend tot en met 30 september 2019. Dit geeft zowel bestuurders van vennootschappen, vzw’s en stichtingen als de extern mandatarissen die dit als dienstverlening aanbieden aan hun cliënten iets meer ademruimte om de nodige informatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden in te winnen en te registreren in het UBO-register.

Lees verder

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’.

Lees verder

Wij zijn verhuisd!

Vanaf vandaag kan u ons kantoor terugvinden in Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A in Diegem. Wij heten u graag welkom op de vierde verdieping. U kan zich eveneens aanmelden aan de receptie op het gelijkvloers van Greenhouse (inrit via de Kennedylaan).

Lees verder

Op 10 januari 2019 heeft de FOD Financiën een mededeling gepubliceerd omtrent de teruggaaf van de historische btw met betrekking tot de btw-belaste onroerende verhuur.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.