​Verklaring van behoud: last call!

07 augustus 2019

Inmiddels wordt het nieuwe erfrecht al bijna één jaar toegepast. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op nalatenschappen die (zijn) open(ge)vallen vanaf 1 september 2018.

Zoals u misschien al weet, heeft het nieuwe erfrecht de inbreng- en inkortingsregels (met inbegrip van de waarderingsregels) gewijzigd. Deze nieuwe regels gelden voor alle schenkingen, ook voor oude schenkingen die werden gedaan vóór 1 september 2018, op voorwaarde dat de nalatenschap van de erflater is opengevallen of openvalt vanaf 1 september 2018. De systematische toepassing van deze nieuwe inbreng- en inkortingsregels op oude schenkingen kan soms ongewenste gevolgen met zich meebrengen, omdat het doel van de reeds gedane successieplanning onderuit wordt gehaald.

Dit vormt niet noodzakelijk een probleem. De wetgever voorziet namelijk dat de schenker een verklaring van behoud kan afleggen. Dit laatste om ervoor te zorgen dat de oude erfregels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenkingen van toepassing blijven op schenkingen gedaan vóór 1 september 2018.

Hierbij is het wel opletten geblazen. Een verklaring van behoud is een “alles-of-niets”-verhaal. Legt men een verklaring van behoud af, dan heeft dit tot gevolg dat de oude inbreng- en inkortingsregels worden toegepast op alle schenkingen die de schenker heeft verricht vóór 1 september 2018. Op alle schenkingen gedaan vanaf 1 september 2018 zijn sowieso de nieuwe erfrechtregels van toepassing.

Een dergelijke verklaring van behoud kan maar tijdens een beperkte periode worden afgelegd, met name tot en met 1 september 2019. De deadline voor het afleggen van een verklaring van behoud nadert. Heeft men geen verklaring van behoud afgelegd tegen 1 september 2019 dan zijn de nieuwe erfregels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenking onherroepelijk van toepassing op alle schenkingen, ook deze gedaan vóór 1 september 2018.

Heeft u uw reeds gedane vermogensplanning nog niet onderworpen aan een herevaluatie na het nieuwe erfrecht, dan dringt de tijd. Misschien is een verklaring van behoud voor u wel aangewezen?

Wij verwijzen naar onze vorige bijdrage op de website omtrent situaties waarin het afleggen van een verklaring van behoud kan worden aangeraden. Uiteraard kan Cazimir Advocaten u bijstaan bij een analyse van uw concrete vermogensplanning.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

« Terug naar overzicht