​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure - Update!

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure - Update!
11-05-2020
rechtspraak

Wij berichtten u reeds over het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, waarbij de regering gelet op de huidige crisissituatie maatregelen nam om tegemoet te komen aan de bekommernissen dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht en de dienstverlening van de rechtbank gehinderd zou kunnen worden door de vereiste van een pleitzitting met partijen en/of advocaten alvorens een zaak in beraad genomen kan worden.

De einddatum van de periode waarin deze maatregelen van kracht zijn, kon overeenkomstig het KB nr. 2 van 9 april 2020 nog steeds worden aangepast, in functie van de evolutie van de “Corona-crisis”. Een verlenging bleef niet achterwege want op 28 april 2020 verscheen een Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2.

Wij berichtten u reeds over het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, waarbij de regering gelet op de huidige crisissituatie maatregelen nam om tegemoet te komen aan de bekommernissen dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht en de dienstverlening van de rechtbank gehinderd zou kunnen worden door de vereiste van een pleitzitting met partijen en/of advocaten alvorens een zaak in beraad genomen kan worden.

De einddatum van de periode waarin deze maatregelen van kracht zijn, kon overeenkomstig het KB nr. 2 van 9 april 2020 nog steeds worden aangepast, in functie van de evolutie van de “Corona-crisis”.

Een verlenging bleef niet achterwege want op 28 april 2020 verscheen een Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2. Wij bespreken deze wijzigingen en verwijzen met betrekking tot de overige maatregelen (die ongewijzigd blijven) graag naar onze vorige artikelen.

Verlenging termijnen

(Zie ook ons vorig artikel)

Ingevolge tussenkomst van het KB van 28 april 2020 worden verjaringstermijnen en andere termijnen om vorderingen in te stellen bij een burgerlijk gerecht die verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 17 mei 2020 (voorheen 3 mei 2020) van rechtswege verlengd tot en met 17 juni 2020 (voorheen 3 juni 2020).

De termijnen van rechtspleging (voor het verrichten van een proceshandeling zoals het neerleggen van conclusies) en termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden (hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie, ...) worden door het KB van 28 april 2020 niet bijkomend verlengd. De termijnen die verstrijken in de periode vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 werden door het KB nr. 2 van rechtswege verlengd tot 3 juni 2020; het KB van 28 april 2020 verandert hieraan niets.

Schriftelijke behandeling burgerlijke zaken

(Zie ook ons vorig artikel)

Ingevolge tussenkomst van het KB van 28 april 2020 worden zaken die zijn vastgesteld voor pleidooien in de periode van 11 april 2020 tot en met 17 juni 2020 (voorheen 3 juni 2020) van rechtswege in beraad genomen zonder mondelinge pleidooien, voor zover partijen conclusie genomen hebben.

Indien in uw zaak reeds conclusies genomen werden en de zittingsdag normalerwijze zou plaatsgevonden hebben voor of op 17 juni 2020 (voordien voor of op 3 juni 2020), zal de rechter zich buigen over de zaak en deze ‘in beraad nemen’ zonder voorafgaand pleidooi. De overige maatregelen wijzigen zoals voormeld niet: aan de rechter wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om aan partijen te vragen om een mondelinge opheldering te geven over de punten die hij aanwijst en partijen kunnen nog steeds hun bezwaar doen kennen tegen het in beraad nemen van hun zaak zonder pleidooien.

Wij blijven dit op de voet volgen en contacteren u uiteraard persoonlijk indien deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor uw burgerlijke procedure.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

​Vermogensplanning en COVID-19: De impact van COVID-19 op vermogensplanning

COVID-19, de wetenschappelijke benaming van het coronavirus, heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven. De huidige crisis vertraagt de dagelijkse gang van zaken en geeft sommigen onder ons meer tijd om na te denken over belangrijke zaken. In dit…

Lees meer

​Vermogensplanning en COVID-19: Vermogensplanning in quarantainetijden: wat kan er nog wel op vlak van schenkingen?

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven en op de praktijk van de vermogensplanning. Wij verwijzen hiervoor naar ons eerder algemeen artikel hierover. In dit vervolgartikel bespreken wij meer in detail de actuele mogelijkheden voor het doen en registreren van schenkingen in…

Lees meer

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure: verlenging van termijnen

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat…

Lees meer

​De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure: schriftelijke behandeling van burgerzaken

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat…

Lees meer

Vermogensplanning en COVID-19: Hoe stelt u van thuis uit uw zorgvolmacht op?

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels (over de impact op vermogensplanning in het algemeen en specifiek op schenkingen) gaan we in dit artikel dieper in op de gevolgen van dit virus op het opstellen van een zorgvolmacht. Waarover…

Lees meer

Impact van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Dit artikel is relevant voor alle werknemers en voor alle bestuurders van een vennootschap belast met de dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of technische aard, die hun gewoonlijk internationale tewerkstellingspatroon hebben aangepast in navolging van de corona-maatregelen. Als gevolg van…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info