Een verhuis naar de VAE en de impact op uw successie

Een verhuis naar de VAE en de impact op uw successie

Woont u reeds in de Verenigde Arabische Emiraten of plant u in de toekomst te verhuizen, dan is het belangrijk stil te staan bij de impact van dergelijke verhuis op de vereffening en verdeling van uw nalatenschap.

Wat vele expats reeds weten is dat er in de Verenigde Arabische Emiraten geen successierechten verschuldigd zijn in geval van overlijden van een inwoner.

Maar daarnaast moet ook worden stilgestaan bij de civielrechtelijke gevolgen voor uw nalatenschap, meer bepaald wie heeft recht op welk deel van de erfenis. Dit wordt geregeld door het toepasselijke erfrecht. Aangezien de Verenigde Arabische Emiraten geen deel uitmaken van de Europese Unie kunnen we niet langer terugvallen op de Europese verwijzingsregels terzake die stellen dat principieel het recht van uw laatste gewoonlijke verblijfplaats moet worden toegepast. We zijn aldus aangewezen op de lokale wetgeving die zal bepalen welk recht toepassing vindt.

Historisch gezien werd automatisch toepassing gemaakt van de Sharia wetgeving bij de vereffening en verdeling van de nalatenschap van een expat die zou komen te overlijden tijdens zijn inwonerschap in één van de emiraten (zonder correct opgesteld en bij de DIFC Courts and Wills Service geregistreerd testament). Dit heeft vaak ongewenste gevolgen aangezien de Sharia wetgeving aanzienlijk verschilt van onze Westerse wetgeving. Zo worden mannelijke afstammelingen bevoordeeld en wordt het hoederecht over minderjarige kinderen toegekend aan de familie van de vader, zelfs indien de moeder nog in leven is.

In november 2020 werd hieromtrent nieuwe wetgeving aangenomen. Ingevolge de toepassing van deze wetgeving zal bij overlijden van een expat automatisch toepassing gemaakt worden van het recht van diens nationaliteit en aldus niet langer van de Sharia wetgeving ongeacht het bestaan van een testament.

Toch blijft het opmaken van een testament uiterst belangrijk. Zo laat een testament in bepaalde situaties toe om alsnog een rechtskeuze te maken voor een ander rechtsstelsel of zal vastgoed gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten nog steeds vererven overeenkomstig de Sharia wetgeving indien er geen testament voorzien is. Hierbij merken we op dat dergelijk testament aan heel wat formaliteiten moet voldoen om erkend te worden bij overlijden.

Zodra deze nieuwe wetgeving geïmplementeerd wordt en er nieuwe details beschikbaar zijn, publiceren wij een update.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info