Update: nieuwe wetgeving bevestigt het einde van het NHR-regime op 31 december 2023, met enkele overgangsmaatregelen voor personen die pas vanaf 1 januari 2024 Portugees fiscaal inwoner worden

Update: nieuwe wetgeving bevestigt het einde van het NHR-regime op 31 december 2023, met enkele overgangsmaatregelen voor personen die pas vanaf 1 januari 2024 Portugees fiscaal inwoner worden

Twee maanden geleden maakte de voormalige Portugese eerste minister, Antonio Costa, het nieuws bekend dat het Portugese fiscaal gunstregime, dat heel wat niet-Portugezen naar daar lokte, het zogenaamde “non habitual residence regime” of NHR-regime, zou eindigen vanaf 1 januari 2024.

Intussen werd de gewijzigde wetgeving inzake het afschaffen van het NHR-regime goedgekeurd. Die regels bevestigen eerst en vooral het einde van het NHR-regime op 31 december 2023, maar voorzien tevens in een uitdoofscenario. Ook voorzien ze bepaalde overgangsmaatregelen.

Twee maanden geleden maakte de voormalige Portugese eerste minister, Antonio Costa, het nieuws bekend dat het Portugese fiscaal gunstregime, dat heel wat niet-Portugezen naar daar lokte, het zogenaamde “non habitual residence regime” of NHR-regime, zou eindigen vanaf 1 januari 2024.

Intussen werd de gewijzigde wetgeving inzake het afschaffen van het NHR-regime goedgekeurd. Die regels bevestigen eerst en vooral het einde van het NHR-regime op 31 december 2023, maar voorzien tevens in een uitdoofscenario. Ook voorzien ze bepaalde overgangsmaatregelen.

Uitdoofscenario

Op basis van de bestaande - en de zojuist goedgekeurde regels - in het kader van het NHR-regime, zullen personen (inclusief de leden van hun huishouden) die reeds het NHR-statuut hebben dit ook behouden. De NHR-regeling blijft dus voor hen onverkort gelden (gedurende een maximale periode van 10 jaar).

Nieuwkomers tot 31 december 2023

Eerder werd er ook al aangekondigd dat personen die nog voor 31 december 2023 Portugees fiscaal resident worden én voor 31 maart 2024 hun aanvraag om onder het NHR-regime te ressorteren ingediend hebben, het NHR-statuut nog voor de volledige rit kunnen genieten (met name gedurende een maximale periode van 10 jaar). Ook zij blijven gevrijwaard en ondervinden dus geen gevolgen van de gewijzigde regels.

Overgangsmaatregelen

De nieuwe wetgeving voorziet verder dat het bestaande NHR-regime eveneens genoten kan worden door personen die vanaf 1 januari 2024 Portugees fiscaal inwoner willen worden op voorwaarde dat zij (niet-cumulatief) kunnen aantonen dat zij:

  1. een arbeidsovereenkomst (of een intentieverklaring daartoe) zijn aangegaan, uiterlijk gedateerd op 31 december 2023, op grond waarvan zij werk zullen uitvoeren in Portugal; of
  2. een huurovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst, uiterlijk gedateerd op 10 oktober 2023, hebben gesloten voor het gebruik van een in Portugal gelegen onroerend goed; of
  3. een overeenkomst tot voorbehoud van eigendom (‘reserveringsovereenkomst’) of intentieverklaring voor het gebruik van een in Portugal gelegen onroerend goed hebben gesloten, die uiterlijk op 10 oktober 2023 is gedateerd; of
  4. hun kinderen uiterlijk op 10 oktober 2023 hebben ingeschreven in een in Portugal gevestigde school; of
  5. een visum of verblijfsvergunning hebben die geldig is tot 31 december 2023; of
  6. een immigratieprocedure hebben ingeleid ten laatste op 31 december 2023.

Een uitzondering op het voorgaande geldt voor wie naar Madeira en de Azoren verhuist. Deze gebieden zullen ook na 2024 nog NHR-voordelen kunnen toekennen aan nieuwe inwoners, ongeacht of zij al dan niet aan één van voormelde voorwaarden voldoen.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info