Lentekriebels - reeks rond ondernemen over de grenzen heen: La Grisonne (Frankrijk)

Lentekriebels - reeks rond ondernemen over de grenzen heen: La Grisonne (Frankrijk)

In deze reeks lichten we aan de hand van enkele tot de verbeelding sprekende testimonials toe wat we bij Cazimir International voor u kunnen betekenen als u wilt ondernemen over de grenzen heen, bijvoorbeeld door het openen van hotels, restaurants of luxe lodges in het buitenland.

Cazimir krijgt regelmatig het verzoek om landgenoten te begeleiden bij de realisatie van die buitenlandse uitdaging. Dit keer vertellen we graag het verhaal van Muriël en Piet die deze zomer een eerste seizoen achter de rug hebben in Frankrijk, aan de voet van de Mont-Ventoux.

Begin 2022 kwamen wij in contact met Muriël en Piet die klaar stonden om hun leven over een totaal andere boeg te gooien. Ze planden België achterwege te laten en te verhuizen naar het zuiden van Frankrijk. De plannen waren concreet, want er was al een overeenkomst tot het kopen van een domein aan de voet van de Mont-Ventoux met de bedoeling op korte termijn lodges en kamers ter beschikking te stellen.

Bij Cazimir hebben we hen onmiddellijk gewezen op een aantal verschillende overwegingen die in acht genomen moeten worden bij een dergelijke verhuis, en hen hierbij met veel plezier ondersteund.

Administratie van de verhuis

Als Europese onderdaan is er geen verplichting om een Franse identiteitskaart te bekomen, maar elke Europese onderdaan (dus ook Muriël en Piet) die plant om voor een aaneensluitende periode van meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven, moet daartoe de nodige registratieverplichtingen vervullen in het buitenland.

Zo moet u bij de bevoegde lokale overheden een ‘verklaring van inschrijving’ aanvragen. De aanvrager moet daarbij aantonen dat men een Europees burger is en dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zichzelf te onderhouden zonder ten laste te vallen van de lokale sociale bijstand. In Frankrijk wordt deze formaliteit vervolledigd op het gemeentehuis van uw nieuwe woonplaats. Teneinde uw inkomsten te staven kan u bewijzen voorleggen van uw zelfstandige activiteiten. In navolging van de aanmelding, wordt een attestation d’enregistrement afgeleverd.

Personenbelasting

Als de Belgische administratie tot het besluit komt dat een individu kwalificeert als fiscaal rijksinwoner van België, dan zal Belgische inkomstenbelasting verschuldigd zijn. In het kader van de inkomstenbelasting zal men als Belgisch inwoner beschouwd worden indien de betrokkene zijn domicilie in België gevestigd heeft. Hiervoor wordt een duurzame en stabiele fysieke aanwezigheid in België verondersteld, rekening houdend met de plaats waar de familiale, professionele, culturele en economische belangen zijn gelegen. Natuurlijke personen wier zetel van fortuin in België is gelegen, worden eveneens aangemerkt als Belgisch rijksinwoner.

In navolging van een permanente verhuis naar Frankrijk, wordt Frankrijk evenwel bevoegd om de wereldwijde inkomsten van zijn nieuwe inwoners te belasten. Het is dan ook essentieel om voorafgaandelijk aan de verhuis te verifiëren hoe u uw activiteiten best structureert teneinde duidelijkheid te hebben over de taxatie van uw inkomsten.

Sociale zekerheid

Waar velen aan voorbijgaan is dat een verhuis naar het buitenland ook een impact heeft op het sociale zekerheidsstatuut. In die situaties waar men nog steeds economisch actief is na de emigratie, geldt het algemene principe dat men onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar de economische activiteiten plaatsvinden en dat ook aldaar sociale bijdragen betaald moeten worden, in casu is dat Frankrijk voor Muriël en Piet.

Medische kosten worden in Frankrijk vergoed tot 70%. Een deel van de kosten blijft aldus de verantwoordelijkheid van de verzekerde. Verder worden laboratoriumanalyses en onderzoekskosten die door een arts werden voorgeschreven, vergoed tegen een tarief van 60%. Medicijnen worden terugbetaald op basis van een referentietarief. In het geval van een geplande ziekenhuisopname, dient u de toegangsdienst van het ziekenhuis het S2-formulier te geven. Dit formulier stelt u in staat om de hospitalisatiekosten niet te verhogen. Deze worden in sommige gevallen rechtstreeks door het Franse ziekenhuisfonds betaald ten belope van 80% of 100%. Het kan dan al snel om grote bedragen gaan. Zoals zo vaak bij dat soort zaken, dus beter voorkomen dan genezen…

Vastgoed aankopen

Wat Frans vastgoed betreft, wijzen we steeds op de toekomstige successieplanning van het pand. De successieplanning is voor een vakantiewoning steeds relevant aangezien België steeds de wereldwijde nalatenschap van zijn inwoners zal belasten, ongeacht het regime in het land van ligging.

Voor Muriël en Piet was de situatie anders, aangezien het niet om een vakantiewoning voor eigen gebruik zou gaan, maar zij na de verhuis geen Belgisch aanknopingspunt meer zouden hebben en enkel Frankrijk bevoegd zou zijn om hun wereldwijde nalatenschap te belasten (met uitzondering van eventueel Belgisch vastgoed bijvoorbeeld).

In dit opzicht was het voornamelijk relevant te weten dat er tussen echtgenoten een volledige vrijstelling van erfbelasting bestaat. Deze vrijstelling geldt niet ten aanzien van kinderen. De kinderen worden in Frankrijk zwaar belast op de overdracht van het vermogen. Er wordt heel snel toepassing gemaakt van tarieven tot 20% en 30%, die eveneens gelden voor schenkingen. In dit opzicht kan het aangewezen zijn om voorafgaand aan het vertrek schenkingen in eigen land uit te voeren, gebruikmakend van de meer voordelige Belgische tarieven terzake.

Structurering van de activiteiten

In Frankrijk bestaan er verschillende mogelijkheden voor de uitoefening van de activiteiten als uitbater van een B&B of toeristische accommodatie. Zo bestaan er vier specifieke regimes waarvoor telkens afzonderlijke regels inzake belasting gelden:

  • Bénéfices industriels et commerciaux (BIC): zelfstandigen, natuurlijke personen, die een commerciële activiteit uitoefenen,
  • Régime des locations meublées non professionnelles: de verhuur van gemeubeld vastgoed maar niet als professionele activiteit,
  • Micro-entreprise: indien de bruto inkomsten niet meer bedragen dan 176 200 €, voorziet de wetgeving een forfaitaire kostenaftrek ingevolge waarvan de effectief verschuldigde belasting berekend wordt op basis van 29% van de omzet,
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen de activiteiten kwalificeren als landbouwactiviteiten.

Rekening houdend met de voorgenomen activiteiten, de verwachte inkomsten en voorziene kostenstructuur, wordt beslist welk regime aangewezen is voor de specifiek voorgenomen activiteiten.

Al die zaken administratieve hindernissen in acht nemend, is La Grisonne intussen uit de startblokken geschoten, tot onze vreugde - en vooral natuurlijk tot de vreugde van Muriël en Piet!

Wat zegt onze cliënt?

"Ça va là-haut?”

Dat is de vraag die wij steevast krijgen als wij ons met de mountainbike naar bakker Pascal begeven op twee kilometer hiervandaan. En daarmee is alles gezegd over onze stek La Grisonne in Revest-du-Bion, een beetje de natuurlijke nectar aan de voet van de Mont Ventoux. Tenminste, daarmee is alles gezegd over de hartelijkheid van de 600 zielen die Revest-du-Bion authentiek maken én over de ligging van de La Grisonne-parel die wij aan het oppoetsen zijn.

Voor het zover kwam veranderden wij meermaals van koers: Zweden lieten wij definitief varen vanwege een zeer lage gunfactor voor buitenlandse investeerders. Meerdere projecten in Frankrijk konden dan weer niet tippen aan onze vooropgestelde keywords: natuur - ruimte - wonen & werken - personal touch.

On saute!

En dan verscheen La Grisonne, eerst virtueel, dan zintuiglijk live en daarna als een nog uit te pakken parel. Administratief loopt het in Frankrijk niet altijd zo gesmeerd, en nemen wij op dat vlak het woord ‘douce’ niet zo makkelijk meer in de mond, maar ook dat hebben we overwonnen.

Bij Cazimir kwamen we terecht bij Wim Vermeulen en Evelyne Van der Elst. Een goed geolied team dat expertise, duidelijke communicatie op mensenmaat en kort-op-de-bal-opvolging hoog in het vaandel draagt.

Coin de paradis

Sinds september 2022 mogen wij hier met het zweet op ons voorhoofd én een grote glimlach als handelsmerk vier handen uit de mouwen steken. Dit eerste zomerseizoen openen wij drie ecolodges en twee gîtes. Daarna breiden wij gestaag en gezwind verder uit om La Grisonne verder uit te pakken, en onze gasten in te pakken met deze betoverende plek.

Bij Cazimir staan we u graag bij in uw internationaal verhaal. Een emigratie, een werkervaring over de grens, een buitenverblijf binnen of buiten Europa? Wat betreft de fiscaal-juridische aspecten, kan u steeds bij ons terecht.

Lees meer over dit onderwerp op deze link


Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Lentekriebels - reeks rond ondernemen over de grenzen heen: Laluka Safari Lodge (Zuid-Afrika)

In deze nieuwe reeks lichten we aan de hand van enkele tot de verbeelding sprekende testimonials toe wat we bij Cazimir International voor u kunnen betekenen als u wilt ondernemen over de grenzen heen, bijvoorbeeld door het openen van hotels, restaurants of luxe lodges in het buitenland. Cazimir…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info