2024: het jaar van de verkiezingen. Tijd voor een kritische blik op de Belgische wetgeving

2024: het jaar van de verkiezingen. Tijd voor een kritische blik op de Belgische wetgeving
02-04-2024

Dit jaar zal België getuige zijn van een historische gebeurtenis: voor het eerst zullen de Europese, federale, regionale, provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. En dit samen met de 15de verjaardag van CAZIMIR!

Wij maken van dit unieke moment gebruik om enkele lacunes, onduidelijkheden en pijnpunten in de huidige wetgeving, decreten, ordonnanties en dubbelbelastingverdragen aan te kaarten. In een reeks afzonderlijke artikelen zullen wij de komende weken een twintigtal van deze kwesties aan de kaak stellen, hopend dat ze de nodige politieke aandacht zullen krijgen en worden opgelost!

Dit jaar zal België getuige zijn van een historische gebeurtenis: voor het eerst zullen de Europese, federale, regionale, provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. En dit samen met de 15de verjaardag van CAZIMIR!

Wij maken van dit unieke moment gebruik om enkele lacunes, onduidelijkheden en pijnpunten in de huidige wetgeving, decreten, ordonnanties en dubbelbelastingverdragen aan te kaarten. In een reeks afzonderlijke artikelen zullen wij de komende weken een twintigtal van deze kwesties aan de kaak stellen, hopend dat ze de nodige politieke aandacht zullen krijgen en worden opgelost!

Het verkiezingsjaar

Op zondag 9 juni 2024 en zondag 13 oktober 2024 zal België getuige zijn van een historische gebeurtenis: voor het eerst zullen de Europese, federale, regionale (Vlaamse, Brusselse, Waalse en Duitstalige), provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. En dit samen met de 15de verjaardag van CAZIMIR!

Een kritische blik op de Belgische wetgeving in een reeks ‘wetsvoorstellen’

Wij maken van dit unieke moment gebruik om enkele lacunes en pijnpunten in de huidige wetgeving, decreten, ordonnanties en dubbelbelastingverdragen aan te kaarten. In een reeks afzonderlijke artikels zullen we de komende weken een twintigtal van deze kwesties belichten, in de voorzichtige hoop dat ze de nodige politieke aandacht zullen krijgen en kunnen worden opgelost!

Een tipje van de sluier opgelicht

Welke topics zullen onder meer aan bod komen?

  • een pleidooi voor een gelijke fiscale behandeling van stiefkinderen en stiefkleinkinderen
  • het verhelpen van het ‘alles-of-niets-verhaal’ van het stelsel van de gespreide belasting
  • suggesties tot het verduidelijken van de huidige kaaimantaks en het verhelpen van bepaalde ondoordachte gevolgen
  • een voorstel tot het beëindigen van enkele discrepanties inzake de waarderingsregels van vruchtgebruik
  • een suggestie tot uitbreiding van het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag
  • het invoeren van een wettelijk kader met betrekking tot de certificering van andere goederen dan effecten van handelsvennootschappen
  • een (bijkomende) vereenvoudigde procedure inzake de vereffening-verdeling van nalatenschappen
  • een wettelijk kader voor de beheersvolmacht

En heel wat meer … Vanaf volgende week zullen wij wekelijks op dinsdag een nieuw topic onder de aandacht brengen. Het belooft alvast een interessante reeks te worden. Lezen jullie mee?Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info