Schrapping "overlevingsvoorwaarde"

Schrapping "overlevingsvoorwaarde"

Vandaag is het Decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de aanpassing van artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit ("oud" artikel 5 W.Succ.).

Vandaag is het Decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de aanpassing van artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit ("oud" artikel 5 W.Succ.).

Dit artikel luidde:

"De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, op voorwaarde van overleving meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt."

In dit artikel wordt de "overlevingsvoorwaarde" geschrapt. Concreet betekent dit dat elke toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt belast met erfbelasting.

Hiermee komt definitief een einde aan de discussie omtrent de belastbaarheid van de zogenaamde "sterfhuisclausule"

Cazimir Advocaten,
15 juli 2015.



Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info